Thuốc, giá thuốc, thông tin thuốc, cách dùng thuốc, thành phần thuốc, chỉ định thuốc, công dụng thuốc

Thuốc, giá thuốc, thông tin thuốc, cách dùng thuốc, thành phần thuốc, chỉ định thuốc, công dụng thuốc (92970 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Cortisotra

SĐK: VD-12727-10

Decondine

SĐK: VN-9018-09

Paticur

SĐK: VN-13399-11

Kalecin 250mg

SĐK: VD-14490-11

Noteomin 50mg

SĐK: V474-H12-05

Heptaminol

SĐK: VNA-4552-01

Ventinat

SĐK: VN-3526-07

Clarithromycin 500mg

SĐK: VD-11560-10

Vitamin B1-10mg

SĐK: VNA-4387-01

Meshark

SĐK: VD-4465-07

Atehexal 50

SĐK: VN-8620-04

Lotanis

SĐK: VN-11920-11

Alimemazine

SĐK: VNB-3379-05

Dhaformet

SĐK: VN-12033-11

Calcium corbiere

SĐK: VNB-0653-03

Azein-200mg

SĐK: VN-4324-00

Fortin Inj 1g

SĐK: VN-13314-11

Cefotaxime sodium..

SĐK: VN-8461-04

Pipolphen

SĐK: VN-9202-09

Cefaculer

SĐK: VN-9246-04

Glycomet-500

SĐK: VN-3796-07

Clorpheniramin-4mg

SĐK: V1158-H12-05

Ramtace 5

SĐK: VN-4127-07

Pongesic Tablet F/C

SĐK: VN-5599-01

Domycine

SĐK: VN-6523-02

Arginine..

SĐK: VN-6278-02

Azithromycin 250mg

SĐK: VNB-2278-04

Extraneal Peritoneal..

SĐK: VN-6447-08

Bimaz

SĐK: VN-5150-08

Bosmect

SĐK:

Ausiazit-500mg

SĐK: VN-2198-06

Natri chloride-500ml

SĐK: VNS-4753-05

Nystatin-100.000 UI

SĐK: VNA-4303-01

Healthnamin Inj

SĐK: VN-3495-07

Nisime 100

SĐK: VN-3522-07

Novibutil Injection

SĐK: VN-14139-11

Carmarin Tab.

SĐK: VN-8255-09

Chè thanh nhiệt Kim..

SĐK: VNB-4045-05

Isoniazid Tablets..

SĐK: VN-7277-08

Prednisolon 5mg

SĐK: VD-1209-06

Gabica Capsule 50mg

SĐK: VN-9222-09

Piracetam Capsules..

SĐK: VN-12652-11

Ildong Lincomycin

SĐK: VN-6716-02

Ercefuryl

SĐK: VN-7475-03

Sicabronk-10mg/5ml

SĐK: VN-10868-10

Cefdoxm

SĐK: VN-1244-06

Cispa-50 mg

SĐK: VN-9088-04

SaVi Montelukast 5

SĐK: VD-13872-11

KALOXACIN

SĐK:

Gentamicin-80mg/2ml

SĐK: VNA-0859-03

Sterilised water for..

SĐK: VN-7739-09

Vitamin C 100mg/2ml

SĐK: VNA-0314-02

Malbutin Tab 100mg

SĐK: VN-3334-07

Siganex 25mg

SĐK: VNA-0131-02

Viên ngậm gừng

SĐK: VNB-2713-05

Argodin

SĐK: VD-5386-08

Maxitrol

SĐK: VN-5125-01

Calcijex-2mcg/ml

SĐK: VN-4121-00

Terpine Gonnon

SĐK: VN-4036-07

Gentadexan

SĐK: VNA-4736-02

Domperidone-0,1%

SĐK: VNB-2803-05

TV-Enalapril

SĐK: VD-4380-07

Tobraneg

SĐK: VN-5991-08

Beramol drops

SĐK: VN-7004-08

Allercet-10mg

SĐK: VN-4390-00

Pophamine 2mg

SĐK: VNA-4917-02

Cetirizin 10-10mg

SĐK: V240-H12-05

Methylergometrine..

SĐK: VN-6916-02

Glonos

SĐK: VD-5752-08

Phudchymo

SĐK: VD-14370-11

Binozyt 500mg

SĐK: VN-4607-07

Actisoufre

SĐK: VN-6399-02

Kary Uni Ophthalmic..

SĐK: VN-8047-03

Ibumed 200

SĐK: VD-5764-08

Buclafi

SĐK: VN-4761-07

Azithromycin

SĐK: VN-6204-02

Azithrin-250

SĐK: VN-10824-10

Beautidin 200mg

V38-H12-06

Subsyde-CR-100mg

VN-9709-05

Neoaxon

VN-4068-07

Salbutamol-2mg

VNA-4612-01

Praril

VN-5168-10

Eltis

VN-7567-03

Cenfy 200

VN-4279-07

Prohibit 40mg

VD-17657-12

Zovanta-40

VN-2313-06

Ulcozol 40mg

VN-9853-05

Tendigama

V819-H12-10

Strychnin sulfat

VD-10583-10

Sulfaprim

VNB-4541-05

Perfex

VNB-1139-02

Phytogyno 100ml

VNA-3226-00

Hemax 2000 IU

VN-13619-11

Colchifar

VN-7027-08

Clopencil-500mg

VNA-0538-03

CKD Ca-mex cap

VN-6091-08

Dung dịch A.S.A

VNS-0103-02

Negradixid 500mg

V907-H12-05

Natri clorid 0,9%

VD-0226-06

Rospatin 300

VD-4440-07

Rovacor

VN-7973-03

Eldotein Caps

VN-7234-08

Cao xoa 22 12

VNA-0537-03

Artesunat

NC48-H06-02

Cefaxil 250

VN-1766-06

Ciplaxel-6mg/ml

VN-4887-07

Fexalar-120

VN-7417-08

Artrodar

VN-9311-05

Rotundin 60-60mg

VNA-4093-01

Neprox-100

VN-10957-10

Xiro Hồng nhi

VND-0519-01

Aclopsa

VN-14025-11

Vatzatel

VD-2333-06

Paracetamol 500mg

VNB-0460-03

Daganine

VNB-4069-05

Cordarone

VN-5086-07

Colestrim

VN-7745-09

Broncocef

VNA-4806-02

Teralac

VN-2723-07

Colper

V723-H12-10

Prednisolone

VN-10542-10

Irbesartan

VD-1499-06

Glucoflex 750

VD-1286-06

Tanatril-5mg

VN-5662-01

Caporil-25-25mg

VNB-0769-01

Ngoại cảm tán

V448-H12-10

Padeex

VD-1573-06

Xylocaine Viscous

VN-6464-02

Hyperzeprin-10mg

VD-0196-06

Storvas 10

VN-5595-01
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212