Thuốc tim mạch

Thuốc tim mạch (2004 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Coversyl 4mg

SĐK: VN-9118-04

Atenolol denk 50

SĐK: VN-7656-03

Tonact 20

SĐK: VN-2258-06

Richstatin 20mg

SĐK: VN-3991-07

Vasotrol

SĐK: VN-7129-08

Madodipin 10

SĐK: VD-14394-11

Lovastatin 20mg

SĐK: VD-2477-07

Coversyl Plus

SĐK: VN-13762-11

Eroamlo 10mg

SĐK: VN-5046-10

Cardivas 25

SĐK: VN-6741-02

Heptaminol-313mg

SĐK: VD-5623-08

Simvacor

SĐK: VN-6213-08

Acenor 10

SĐK: VN-4704-07

Nipartan

SĐK: VN-6320-02

Meyerdipin 5

SĐK: VD-4984-08

Vasitor

SĐK: VN-3532-07

Natri camphosulfonat..

SĐK: VNB-3835-05

Trimetazidin 20mg

SĐK: VNB-2495-04

Simvahexal 10

SĐK: VN-8621-04

Lipstins 20

SĐK: VD-2195-06

Tadomet 250mg

SĐK: VNA-3260-00

Plendil

SĐK: VN-3369-07

Aspirin pH8

SĐK: VNA-3304-00

Trupril

SĐK: VN-10163-05

Lapoce

SĐK: VN-11863-11

Varosc Tab.

SĐK: VN-14329-11

Vastyrin 10

SĐK: VN-8142-09

Udopa Inj

SĐK: VN-1362-06

Simtive 10

SĐK: VN-5784-08

Telart 80mg Tablets

SĐK: VN-10259-10

Easymax Tablet 40mg

SĐK: VN-9181-04

Vasranta 20mg

SĐK: VD-0156-06

Dopamine larjan..

SĐK: VN-7515-09

Nifedipin 10mg

SĐK: VD-1759-06

Carduram

SĐK: VN-0973-06

Biopra-5

SĐK: VN-2155-06

Lipanthyl 100mg

SĐK: VN-7408-03

Vaslotin

SĐK: VN-5584-01

Amlid 10

SĐK: VN-7833-03

Lipitin -R

SĐK: VN-14798-12

Vastyrin 20

SĐK: VN-8143-09

Getvilol Tablets..

SĐK: VN-14676-12

Triptazidin

SĐK: VD-4793-08

Sanlitor 10

SĐK: VN-13945-11

Setegis

SĐK: VN-9046-04

Bloza

SĐK: VN-11918-11

Amlocard 5

SĐK: VN-0347-06

Simvor

SĐK: VN-10320-05

Shinapril

SĐK: VD-3241-07

Enlisin-5

SĐK: VN-0716-06

Neorutin

SĐK: VD-1989-06

Enarenal

SĐK: VN-0974-06

Idimit

SĐK: VN-3255-07

Vasitin 20

SĐK: VN-5819-08

Zestril

SĐK: VN-3372-07

Irbexl 300

SĐK: VN-9899-10

Dilzem SR

SĐK: VN-2520-06

AmloThepham 5mg

SĐK: VNB-1786-04

Vecalol Tablets..

SĐK: VN-4342-07

Metohexal 100

SĐK: VN-7151-02

Philbisrol-SR Cap

SĐK: VN-4894-07

Moktin

SĐK: VN-4468-07

Indapamide 2.5mg

SĐK: VN-7229-08

CQ 10

SĐK: VNB-3428-05

Elemmen

SĐK: VN-4560-07

Teva-Losartan..

SĐK: VN-14035-11

Unidopa

SĐK: VN-0403-06

Atpure-50

SĐK: VN-2986-07

Aspirin MKP 81

SĐK: VD-3497-07

Co-trupril

SĐK: VN-3988-07

Dobutamine

SĐK: VN-7846-03

Simvaseo 20mg

SĐK: VN-5340-10

Sinvaz

SĐK: VN-8050-03

Renitec

SĐK: VN-2413-06

Rosuvastatin 10 mg

SĐK: VD-13796-11

Amlodipin

SĐK: VNB-3735-05

Supevastin

SĐK: VD-4357-07

YY Diltiazem Tab.

SĐK: VN-7148-08

Acinet 10

SĐK: VN-13669-11

Atehexal 100

SĐK: VN-8619-04

Renatab 5mg

SĐK: VNA-1303-03

Ezitoget tablet

SĐK: VN-5563-08

Probertan HCT..

SĐK: VN-11937-11

Diovan

SĐK: VN-9156-04

Plendil

SĐK: VN-3368-07

Aspirin 100mg

SĐK: VNA-3905-00

Atorhasan 10

SĐK: VD-0746-06

Simplaqor

SĐK: VN-6781-02
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212