Thuốc chống dị ứng... (842 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Potazamine 6mg

SĐK: V1239-h12-05

Cetirizin

SĐK: VD-12045-10

Axoaist

SĐK: VN-5341-08

Fexotil 120

SĐK: VN-1167-06

Letrizine-5

SĐK: VN-10063-10

Melergy Tab.

SĐK: VN-7804-09

Philbedamin tablets

SĐK: VN-1487-06

Fexofast 180

SĐK: VN-6315-02

Lorastad 10mg

SĐK: VD-1748-06

Domesim

SĐK: VD-1065-06

Dexatamin

SĐK: VN-6814-02

Noatanmine

SĐK: VD-4825-08

Cetirizin

SĐK: VD-0699-06

Daewonrizine tab

SĐK: VN-8510-04

Cetirizin 10mg

SĐK: VNB-1262-02

Fexostad 60mg

SĐK: VNB-2417-04

Hancezin Film Coated..

SĐK: VN-5579-10

Fanozo - 60mg

SĐK: VD-5284-08

Themazin 5mg

SĐK: V793-H12-05

Vidocet 10mg

SĐK: VNB-0463-03

Cezil 10mg

SĐK: VN-7451-03

Telgate 120

SĐK: VD-14089-11

Levoagi

SĐK: VD-10071-10

Histalor

SĐK: VN-3965-07

Becohista

SĐK: VD-10748-10

Tirlor 10mg

SĐK: VN-3746-07

Axcel Loratadine..

SĐK: VN-9522-10

Thelena 5mg

SĐK: VD-2164-06

Allor-10

SĐK: VN-5687-10

Allerphast 60mg

SĐK: VNA-0552-03

Xonatrix Forte

SĐK: VD-4992-08

Glora

SĐK: VN-2333-06

Ikocet

SĐK: VN-8930-04

Loratadin 10mg

SĐK: VD-2207-06

Fexenafast 60mg

SĐK: V681-H12-05

Axcel..

SĐK: VN-12273-11

Levohistil Tablet

SĐK: VN-10793-10

Loratadine Tablets..

SĐK: VN-8331-09

Opelodil Plus

SĐK: VNB-2142-04

Lecenvon

SĐK: VN-13458-11

Promethazin 25mg

SĐK: VD-2737-07

Cetirizine dihydro..

SĐK: VN-7330-03

Cetirizin

SĐK: VD-4810-08

Cenrez 10

SĐK: VN-8036-09

Xonadin-180

SĐK: VN-4051-07

Erolin

SĐK: VN-4415-07

Sirô Alimemazin

SĐK: VNB-1107-02

Toussolốne 5mg

SĐK: V889-H12-05

Mequizine

SĐK: VN-7046-02

Zilertal tablet

SĐK: VN-0893-06

Promethazin-15mg

SĐK: VD-5320-08

Sirô Promethazin..

SĐK: VD-0228-06

Cyprtin

SĐK: VN-6840-08

Siro Promethazin

SĐK: VNA-4523-01

Dimedrol 10mg/1ml

SĐK: V143-H05-04

Loratadin 0,1%

SĐK: V769-H12-05

Zinrytec tablet

SĐK: VN-14785-12

Clorpheniramin-4mg

SĐK: VD-2799-07

Mekolasmin

SĐK: VD-14494-11

Ciplactin

SĐK: VN-6188-02

Fexostad 60

SĐK: VD-2233-06

Fexolergic

SĐK: VD-14453-11

Lormeg

SĐK: VN-6117-02

Powercort

SĐK: VN-8546-04

Histalor

SĐK: VN-6849-02

Promethazin 2%

SĐK: VNA-4944-02

Loratadin

SĐK: VD-3443-07

Coafarmin 6mg

SĐK: VNA-4534-01

Ormyco 120 mg

SĐK: VD-13861-11

Fineotal Chewable..

SĐK: VN-1131-06

Tussinlen 5mg

SĐK: VNA-3170-00

Allozin

SĐK: VN-9996-10

Clorpheniramin..

SĐK: VNA-4812-02

Altiva 60

SĐK: VN-5991-01

Rincit

SĐK: VN-4458-07

Celtalex

SĐK: VN-4286-07

Medocetinax

SĐK: VN-1987-06

Aerius

SĐK: VN-14268-11

Cetirizin CZ 10

SĐK: VNA-1661-04

Fexico 60

SĐK: VN-8489-04

Ciplactin

SĐK: VN-4884-07

Ukisen

SĐK: VD-3286-07

Fexofen-120

SĐK: VN-0033-06

Polaramine Tablets

SĐK: VN-6310-08

Alimemazine 5mg

SĐK: VNA-3434-00
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212