Hướng tâm thần (1182 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Oliza- 10

SĐK: VN-7709-09

Reminyl

SĐK: VN-7909-03

Sulpirid

SĐK: VD-4703-08

Danotan

SĐK: VN-6372-08

Saptanga Leucin..

SĐK: VNA-4276-01

M-Cobal 500mcg

SĐK: VN-6115-08

Tepromide

SĐK: VN-12891-11

Dramotion-90mg

SĐK: VD-2604-07

Risperidon

SĐK: VD-3342-07

Strychnin sulfat..

SĐK: H02-019-00

Gardenal 100mg

SĐK: VNA-3352-00

Aminazin 25mg/2ml

SĐK: V168-H05-04

Inbionetinbicol Inj...

SĐK: VN-12184-11

Levomepromazin 25mg

SĐK: VNA-1738-04

Carbamazepine tablet..

SĐK: VN-9056-04

Cerebrolysin..

SĐK: VN-6200-02

Sulpiride DNP 50mg

SĐK: VD-0772-06

Dasmarcin

SĐK: VNA-3658-00

Olanpin

SĐK: VN-1003-06

Beefumethil

SĐK: VN-8953-04

Neu-Stam 400mg

SĐK: VD-1716-06

Ixel

SĐK: VN-8264-04

Vincaton 5mg

SĐK: VNB-0968-01

Aurozapine 30

SĐK: VN-4985-10

Seduxen

SĐK: VN-5465-01

Diazepam 5mg

SĐK: VNB-2260-04

Pregobin 75mg

SĐK: VN-11940-11

Alstuzon 25mg

SĐK: VNA-3992-01

Cinnarizin

SĐK: VD-4800-08

Piraxis Injection..

SĐK: VN-11358-10

Gonnaz 300

SĐK: VN-11405-10

Haloperidol 0,0015g

SĐK: VNA-4144-01

Yuyutacol

SĐK: VN-12190-11

Apo thioridazine

SĐK: VN-7289-03

Nootropil

SĐK: VN-6060-01

Grandaxin

SĐK: VN-5436-01

Mecomax Injection

SĐK: VN-7644-09

Aphamet

SĐK: VNA-3587-00

Stricnin sulfat..

SĐK: VNA-3147-00

Devodil 50

SĐK: VN-7533-09

Olanvipin-10

SĐK: VN-6394-08

Citicoline

SĐK: VN-12766-11

Chunggei Piracetam..

SĐK: VN-5438-08

Philbalamin cap

SĐK: VN-2955-07

Epilanz-10

SĐK: VN-4776-07

Paralys 2,5mg/ml

SĐK: VNA-3604-05

Rotundin 30mg

SĐK: V224-H12-05

MoTidram 25mg

SĐK: VNB-3141-05

Natidof-200

SĐK: VD-4927-08

Phenobarbital 10%

SĐK: VNA-3196-00

Bestrip

SĐK: VNB-0838-01

Piracetam

SĐK: VN-2797-07

Stoguard

SĐK: VN-7591-03

Onbrain Inj.

SĐK: VN-7695-09

Normacetam

SĐK: VN-6343-08

Zoltsan

SĐK: VN-6990-02

Becosturon

SĐK: VNB-4636-05

Memoril

SĐK: VN-9749-10

Genzapin 10

SĐK: VN-10253-10

Maxdotyl 50mg

SĐK: VNA-4192-01

Clorpromazin 25mg

SĐK: V843-H12-05

Tebantin 300mg

SĐK: VN-5557-08

Calzepin

SĐK: VN-8447-04

Apo haloperidol

SĐK: VN-7280-03

Dobacitil

SĐK: VD-14424-11

Somazina

SĐK: VN-7995-03

Nudipyl 800 800mg

SĐK: VD-0227-06

Mirgy capsules

SĐK: VN-5568-08

Tegretol CR 200

SĐK: VN-8245-09

Mirazep-30

SĐK: VN-6227-08

Tia xoang

SĐK:

Gabica Capsule 300

SĐK: VN-7177-08

Picencap Capsule

SĐK: VN-9967-10

Dormicum

SĐK: VN-8608-04

Piraxis Injection..

SĐK: VN-11361-10

Lilonton Injection..

SĐK: VN-11325-10

Nodizine 25mg

SĐK: V798-H12-05

Tisercin

SĐK: VN-8118-04

Picentam Injection

SĐK: VN-10798-10

Depamide

SĐK: VN-7735-03

Pracet

SĐK: VN-5001-10

Unironteen

SĐK: VN-13416-11

Risperon 4mg tablets

SĐK: VN-4803-07

Strichnin sulfat..

SĐK: H02-086-01

Fluanxol Depot

SĐK: VN-8105-04

Piracetam 400mg

SĐK: VNA-2480-04
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212