Thuốc, giá thuốc, địa chỉ bán thuốc, nơi bán thuốc

Thuốc, giá thuốc, địa chỉ bán thuốc, nơi bán thuốc (92970 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Doing

SĐK: VD-4909-08

Amoxicillin 500mg

SĐK: H01-054-01

Lamivudin 100 ICA

SĐK: VD-3346-07

Rabzix 20

SĐK: VN-9868-10

Relafen

SĐK: VD-10654-10

Atasart tablets 16mg

SĐK: VN-13703-11

Amoxicillin..

SĐK: VN-5223-01

Magne-B6 Stada

SĐK: VNB-1458-04

Mustret

SĐK: VD-3259-07

Tipharhinel-0,05%

SĐK: V1350-H12-06

Aszolzoly 10

SĐK: VN-8952-09

Flamiclinda-300mg

SĐK: VN-12013-11

Ceftriaxone Sodium..

SĐK: VN-1355-06

GP-1

SĐK: VN-0690-06

Hanbecil Injection..

SĐK: VN-9676-10

Doxorubicina..

SĐK: VN1-100-08

Dozoltac

SĐK: VNB-2125-04

Arnetine

SĐK: VN-6719-08

Medexa 4mg

SĐK: VN-8511-04

ODA kit

SĐK: VD-11687-10

Ikorin 300

SĐK: VN-8933-04

Quivonic 500mg

SĐK: VD-17555-12

Piperacillin/..

SĐK: VN-12927-11

Levofloxacin

SĐK: VD-13029-10

Pulmicort (Product..

SĐK: VN-4980-10

Fentanyl..

SĐK: VN-1501-06

Terbinafine Stada..

SĐK: VNB-0887-03

SeraTidaz

SĐK: VD-1249-06

Paracetamol-500mg

SĐK: VD-1478-06

Azitnew

SĐK: VD-13807-11

Zadaxin (nsx nước..

SĐK: VN-10075-10

Prempak-C

SĐK: VN-3346-07

Dompidone-10mg

SĐK: VD-5586-08

Dầu gió kim

SĐK: VD-11138-10

Captopril Stada-25mg

SĐK: VD-2632-07

Phaphamin

SĐK: VNA-5136-01

Bát trân ích mẫu..

SĐK: V664-H12-10

Khang Minh Phong..

SĐK: VND-1852-04

Ormagat 1000mg

SĐK: VD-13860-11

Mocedal (Giảm đau..

SĐK: V584-H12-10

Prednisolon 5mg

SĐK: VD-13885-11

Selk-C Inj

SĐK: VN-10508-10

Griseofulvin 5%

SĐK: V218-H12-05

Dexamethason-0,5mg

SĐK: VD-2501-07

Folicfer

SĐK: VD-11008-10

Revidox-100mg

SĐK: VN-5020-01

Thuốc ho trẻ em

SĐK: VNB-0735-03

Atovast-10mg

SĐK: VNB-2824-05

Helinol

SĐK: VN-6230-02

Lamivudin..

SĐK: VD-2972-07

Glimepiride Stada 4..

SĐK: VD-14554-11

Mouthpaste 5mg

SĐK: VD-1928-06

Vị khang linh

SĐK: GPNK: 578/QLD-KD

Stressno Tablet

SĐK: VN-9469-10

Clenasth (SXNQ của..

SĐK: VD-10783-10

Kivexa-600mg/300mg

SĐK: VN-1322-06

Mediclophencid H-5g

SĐK: VD-10551-10

Paracetamol-FB

SĐK: VNB-1801-04

Gentobra

SĐK: VN-6236-02

Mabin-100 mg

SĐK: VN-6875-02

Taimecin-1000mg

SĐK: VN-0660-06

Levomels-500mg/5ml

SĐK: VN-5966-01

Herbesser R..

SĐK: VN-9851-05

Rifa H 250

SĐK: VNA-4448-01

Drolenic 10mg

SĐK: VD-14147-11

Glyburid-5mg

SĐK: VD-1417-06

Copin tab

SĐK: VNA-2023-04

Panzo

SĐK: VN-7081-02

Memoril

SĐK: VN-9749-10

Roxithromycin-150mg

SĐK: V850-H12-05

Dalacin C

SĐK: VN-9357-05

Esrisone tablet

SĐK: VN-3818-07

Hy Đan 500

SĐK: VNA-0342-02

Salbutamol 2mg

SĐK: VNA-4764-02

Aciclovir Actavis

SĐK: VN-9919-10

Amphalizol 400mg

SĐK: VD-14233-11

Fexostad-60mg

SĐK: VNB-2417-04

Furocap 250

SĐK: VNA-1139-03

Nalxopain

SĐK: VNA-1521-04

Hoàng liêngiải độc..

SĐK: VND-0377-02

Tanatril

SĐK: VN-5661-01

Taguar 12.5mg

SĐK: VN-13497-11

Ibuprofen 400 mg

VD-11482-10

Ganofarmin

VNB-0875-01

Cephalexin 250mg

V11-H12-04

Recognile 1g

VN-9375-09

Cồn 90

VNB-0503-00

Cuine Plus

VD-13977-11

Sionara 200

VN-6120-02

Hatamulti

VD-10216-10

Tranecid 500

VD-2741-07

PP500 500mg

V885-H12-05

Chymomedi-5mg

VD-8148-09

Philorpa S

VD-1565-06

Acenac

VN-4528-07

Cefolatam Inj

VN-9109-04

Vitamin C 500mg

V1038-H12-05

Salgad-150mg

VD-3274-07

Becoxiode

VD-0728-06

Vitamin B1-10mg

VD-2843-07

Cortebois

VD-10143-10

Lopid-600mg

VN-10293-05

Antigas

VN-7466-03

Dhaformet

VN-12033-11

Lumbrotine

V1154-H12-10

Mekoclarixin

VNA-3628-00

Cefotamid

VD-12878-10

Azithromycin

VD-14612-11

Lipeact

VN-11406-10

Nisigina - 30mg

VD-5681-08

Lamzidivir

VNB-1172-02

Cravit-500mg

VN-9169-09

Pradaxa-75mg

VN1-347-10

Mileat Tab.

VN-14318-11

Tamidan

VN-13845-11

Albet 400

VN-1164-06

VD-3543-07

VD-3543-07

pms- Cetirizine 10

VD-12297-10

Natri clorid 0,9%

VNA-2844-05

Envit Q10-30mg

8366/QLDKD

Tiloxen 5

VN-12725-11

Trivit-B

VN-6621-02

Etorica-90

VN-5682-08

Bổ tỳ trẻ em

V1095-H12-10

Micrex-250

VN-10430-10

L-Bio

VD-4505-07

Midakacin 250

VNA-4715-05

Panido-D

VN-5250-10

Canesten 1%-1%

VN-5763-01

Vitamin C 500mg

VD-10276-10

Amoxycillin-250mg

V22-H12-03

Doposacon

VD-4915-08

Hapacol 325mg

VNA-2236-04

Endoxan-50mg

VN-2108-06

Vitamin B Complex

VD-5564-08

Metiny 100mg

VN-12130-11

Lagelon

VD-11570-10

Rượu Rắn

VND-0386-02

Mutecium - M

VNB-1222-02

Cephalexin 500mg

VNB-3867-05

Aronamin gold

VN-5616-10

Testovim

V780-H12-10

Hexatra

VNB-0593-00

Codfesine

VNB-2752-05

Meloxicam SaVi 7,5

VD-12358-10

Oxinis

VN-13816-11

Ketoconazol 200mg

VD-12254-10
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212