Khiên ngưu: lợi tiểu, chữa phù thũng

      -
  • gplus
  • pinterest
- Khiên ngưu còn có tên hắc sửu, bạch sửu, nhị sửu, bìm bìm biếc, lạt bát hoa tử..., là hạt già phơi khô của cây Khiên ngưu (Pharbitis hederacea Choisy.)...
Khiên ngưu: lợi tiểu, chữa phù thũng

Khiên ngưu còn có tên hắc sửu, bạch sửu, nhị sửu, bìm bìm biếc, lạt bát hoa tử..., là hạt già phơi khô của cây Khiên ngưu (Pharbitis hederacea Choisy.), thuộc họ Bìm bìm (Convolvulaceae). Cả 2 loại hạt (hạt màu trắng và hạt màu đen) đều dùng làm thuốc.


Khiên ngưu chứa chất phacbitin, glucosid, chất béo, acid nilic, lysergol, chanoclavin, isopeniclavin và một số chất khác. Theo Đông y, khiên ngưu vị đắng cay, tính hàn, có độc; vào các kinh phế, thận và đại tràng. Có tác dụng lợi đại tiểu tiện, trừ thuỷ thấp; tả phế khí trục đàm ẩm, tiêu tích thông tiện, trục trùng. Chữa các chứng phù thũng, bụng báng, ho suyễn do đàm thấp ở phế, thực tích táo bón, tẩy giun. Liều dùng và cách dùng: 4 - 8g, thuốc bột 2 - 4g.


Một số cách dùng khiên ngưu làm thuốc


Trục thuỷ, tiêu thũng: Trị các chứng thuỷ thũng, đầy trướng, đại tiểu tiện không thông.


Bài 1: hạt khiên ngưu nghiền thành bột. Mỗi lần uống 4g, uống với nước đun sôi. Trị thuỷ thũng, đại tiểu tiện không thông.


Bài 2: khiên ngưu 250g, hồi hương 63g. Các vị nghiền thành bột mịn. Mỗi lần uống 8g với nước đun sôi, lúc đói; ngày uống 1 lần, uống liên tục 2 - 3 ngày. Trị bụng úng nước do gan xơ cứng và do viêm thận mạn tính.


Bài 3: hạt khiên ngưu 75g, đại táo đỏ 125g, gừng tươi 1.000g. Khiên ngưu nghiền thành bột mịn; táo đồ chín, bỏ hạt, lấy phần thịt, nghiền nát thành bột nhão; gừng tươi bóc vỏ, giã nát, ép lấy nước. Trộn bột khiên ngưu với bột nhão táo và nước gừng, đánh đều thành dạng hồ, hấp trong nửa giờ, khuấy đều, hấp lại nửa giờ nữa. Chia thành 6 phần đều nhau. Uống trong 2,5 ngày, uống sáng, trưa, chiều, lúc đói. Kiêng ăn muối 3 tháng. Trị thuỷ thũng do viêm thận.


Bài 4: khiên ngưu 10g, xa tiền tử 8g, sinh khương 3 lát. Sắc uống 2 lần trong ngày. Nếu đi tiểu nhiều thì càng tốt. Trị phù thũng.Khiên ngưu tử.


Khiên ngưu tử.


Tẩy giun, giảm đau: Trị đau bụng do giun đũa, giun kim.


Bài 1: Hoàn ngưu lang: khiên ngưu, hạt cau, đại hoàng, liều lượng như nhau. Các vị nghiền thành bột, uống sáng và tối lúc đói, mỗi lần 3 - 4g với nước đun sôi để nguội. Trị đau bụng do giun đũa. Trẻ em dùng giảm liều lượng.


Bài 2: hạt khiên ngưu 12g, lôi hoàn 12g, đại hoàng sống 4g. Các vị nghiền chung thành bột mịn, chia uống 2 lần, uống với nước ấm, lúc gần đi ngủ. Trị giun kim.


Trị tinh thần phân liệt: đại hoàng 12g, hùng hoàng 12g, hắc sửu 24g, bạch sửu 24g, mạch nha 16g. Các vị tán bột làm viên 2g. Ngày uống 4 viên; uống trong 15 ngày, nghỉ 7 ngày lại tiếp tục liệu trình mới.


Kiêng kỵ: Phụ nữ có thai không được dùng; người yếu mệt nên dùng ít. Không được uống hạt khiên ngưu với ba đậu.


Lương y Thảo Nguyên


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khiên ngưu: lợi tiểu, chữa phù thũng

- Khiên ngưu còn có tên hắc sửu, bạch sửu, nhị sửu, bìm bìm biếc, lạt bát hoa tử..., là hạt già phơi khô của cây Khiên ngưu (Pharbitis hederacea Choisy.)...


Khien nguu: loi tieu, chua phu thung


- Khien nguu con co ten hac suu, bach suu, nhi suu, bim bim biec, lat bat hoa tu..., la hat gia phoi kho cua cay Khien nguu (Pharbitis hederacea Choisy.)...


Khien nguu con co ten hac suu, bach suu, nhi suu, bim bim biec, lat bat hoa tu..., la hat gia phoi kho cua cay Khien nguu (Pharbitis hederacea Choisy.), thuoc ho Bim bim (Convolvulaceae). Ca 2 loai hat (hat mau trang va hat mau den) deu dung lam thuoc.


Khien nguu chua chat phacbitin, glucosid, chat beo, acid nilic, lysergol, chanoclavin, isopeniclavin va mot so chat khac. Theo Dong y, khien nguu vi dang cay, tinh han, co doc; vao cac kinh phe, than va dai trang. Co tac dung loi dai tieu tien, tru thuy thap; ta phe khi truc dam am, tieu tich thong tien, truc trung. Chua cac chung phu thung, bung bang, ho suyen do dam thap o phe, thuc tich tao bon, tay giun. Lieu dung va cach dung: 4 - 8g, thuoc bot 2 - 4g.


Mot so cach dung khien nguu lam thuoc


Truc thuy, tieu thung: Tri cac chung thuy thung, day truong, dai tieu tien khong thong.


Bai 1: hat khien nguu nghien thanh bot. Moi lan uong 4g, uong voi nuoc dun soi. Tri thuy thung, dai tieu tien khong thong.


Bai 2: khien nguu 250g, hoi huong 63g. Cac vi nghien thanh bot min. Moi lan uong 8g voi nuoc dun soi, luc doi; ngay uong 1 lan, uong lien tuc 2 - 3 ngay. Tri bung ung nuoc do gan xo cung va do viem than man tinh.


Bai 3: hat khien nguu 75g, dai tao do 125g, gung tuoi 1.000g. Khien nguu nghien thanh bot min; tao do chin, bo hat, lay phan thit, nghien nat thanh bot nhao; gung tuoi boc vo, gia nat, ep lay nuoc. Tron bot khien nguu voi bot nhao tao va nuoc gung, danh deu thanh dang ho, hap trong nua gio, khuay deu, hap lai nua gio nua. Chia thanh 6 phan deu nhau. Uong trong 2,5 ngay, uong sang, trua, chieu, luc doi. Kieng an muoi 3 thang. Tri thuy thung do viem than.


Bai 4: khien nguu 10g, xa tien tu 8g, sinh khuong 3 lat. Sac uong 2 lan trong ngay. Neu di tieu nhieu thi cang tot. Tri phu thung.Khien nguu tu.


Khien nguu tu.


Tay giun, giam dau: Tri dau bung do giun dua, giun kim.


Bai 1: Hoan nguu lang: khien nguu, hat cau, dai hoang, lieu luong nhu nhau. Cac vi nghien thanh bot, uong sang va toi luc doi, moi lan 3 - 4g voi nuoc dun soi de nguoi. Tri dau bung do giun dua. Tre em dung giam lieu luong.


Bai 2: hat khien nguu 12g, loi hoan 12g, dai hoang song 4g. Cac vi nghien chung thanh bot min, chia uong 2 lan, uong voi nuoc am, luc gan di ngu. Tri giun kim.


Tri tinh than phan liet: dai hoang 12g, hung hoang 12g, hac suu 24g, bach suu 24g, mach nha 16g. Cac vi tan bot lam vien 2g. Ngay uong 4 vien; uong trong 15 ngay, nghi 7 ngay lai tiep tuc lieu trinh moi.


Kieng ky: Phu nu co thai khong duoc dung; nguoi yeu met nen dung it. Khong duoc uong hat khien nguu voi ba dau.


Luong y Thao Nguyen


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212