Chi tiết mã vùng điện thoại mới sẽ thay đổi từ ngày 11/2 người dân cần biết

      -
  • gplus
  • pinterest
- Hà Nội sẽ có mã vùng điện thoại mới là 24, còn TP.HCM sẽ có mã vùng điện thoại mới là 28... Mời bạn đọc xem chi tiết mã vùng điện thoại của tỉnh, thành mình đang sinh sống để thuận tiện cho việc liên lạc.
Chi tiết mã vùng điện thoại mới sẽ thay đổi từ ngày 11/2 người dân cần biết

Bắt đầu từ ngày 11/2/2017 tới đây (tức chủ nhật tuần này), giai đoạn 1 của Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ chính thức được áp dụng, 13 tỉnh thành sẽ bắt đầu chuyển đổi mã vùng mới.


Để đảm bảo việc chuyển đổi mã vùng được nhanh chóng, thuận tiện cho doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ mà vẫn đáp ứng được yêu cầu quay số song song, việc chuyển đổi mã vùng được phân chia thành 3 giai đoạn.


Cụ thể, giai đoạn 1 của lộ trình đổi mã vùng điện thoại cố định mới áp dụng từ 0h ngày 11/2/2017, kết thúc thời gian quay số song song vào 23h 59 phút ngày 12/3/2017. Thời gian bắt đầu duy trì âm báo vào 00 giờ 00 phút ngày 13 tháng 3 năm 2017 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 14 tháng 4 năm 2017.


Sau giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ tiến hành áp dụng ở 23 tỉnh thành, bắt đầu từ ngày 15/4/2017.


Và cuối cùng là giai đoạn 3 sẽ tiến hành áp dụng với 23 tỉnh thành còn lại, bắt đầu từ ngày 17/6/2017.


mã vùng điện thoại mớiẢnh minh hoạ.



Theo Cục Viễn thông, lộ trình đổi mã vùng điện thoại cố định đợt này diễn ra ở 59 tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng 4 tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang vẫn giữ nguyên. Kế hoạch chuyển đổi mã vùng sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2017.


Vẫn có thể quay số song song

Để giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc có thể xảy ra trước, trong và sau quá trình chuyển đổi mã vùng, Cục Viễn thông cho biết, mỗi giai đoạn sẽ tiến hành theo 4 bước gồm:


Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước, cơ quan quản lý viễn thông các nước, Liên minh Viễn thông quốc tế trước thời điểm chuyển đổi tối thiểu 60 ngày.


Tiến hành các biện pháp kỹ thuật để quay số song song trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi. Ví dụ, trong thời gian này người sử dụng quay số theo mã vùng cũ vào thuê bao tại TP.Hà Nội là 04.23456789 hoặc quay số theo mã vùng mới là 024.23456789 thì cuộc gọi đều thành công.


Duy trì âm thông báo trong thời gian tối thiểu 30 ngày (kể từ thời điểm kết thúc việc quay số song song).


Kết thúc âm duy trì thông báo. Các cuộc gọi chỉ thực hiện thành công khi người sử dụng quay số theo mã vùng mới.


Mời độc giả xem chi tiết bảng chuyển đổi mã vùng dưới đây:


File đính kèm

D.Hải


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chi tiết mã vùng điện thoại mới sẽ thay đổi từ ngày 11/2 người dân cần biết

- Hà Nội sẽ có mã vùng điện thoại mới là 24, còn TP.HCM sẽ có mã vùng điện thoại mới là 28... Mời bạn đọc xem chi tiết mã vùng điện thoại của tỉnh, thành mình đang sinh sống để thuận tiện cho việc liên lạc.


Chi tiet ma vung dien thoai moi se thay doi tu ngay 11/2 nguoi dan can biet


- Ha Noi se co ma vung dien thoai moi la 24, con TP.HCM se co ma vung dien thoai moi la 28... Moi ban doc xem chi tiet ma vung dien thoai cua tinh, thanh minh dang sinh song de thuan tien cho viec lien lac.


Bat dau tu ngay 11/2/2017 toi day (tuc chu nhat tuan nay), giai doan 1 cua Ke hoach chuyen doi ma vung dien thoai co dinh se chinh thuc duoc ap dung, 13 tinh thanh se bat dau chuyen doi ma vung moi.


De dam bao viec chuyen doi ma vung duoc nhanh chong, thuan tien cho doanh nghiep va nguoi su dung dich vu ma van dap ung duoc yeu cau quay so song song, viec chuyen doi ma vung duoc phan chia thanh 3 giai doan.


Cu the, giai doan 1 cua lo trinh doi ma vung dien thoai co dinh moi ap dung tu 0h ngay 11/2/2017, ket thuc thoi gian quay so song song vao 23h 59 phut ngay 12/3/2017. Thoi gian bat dau duy tri am bao vao 00 gio 00 phut ngay 13 thang 3 nam 2017 va ket thuc am thong bao vao 23 gio 59 phut ngay 14 thang 4 nam 2017.


Sau giai doan 1, giai doan 2 se tien hanh ap dung o 23 tinh thanh, bat dau tu ngay 15/4/2017.


Va cuoi cung la giai doan 3 se tien hanh ap dung voi 23 tinh thanh con lai, bat dau tu ngay 17/6/2017.


ma vung dien thoai moiAnh minh hoa.



Theo Cuc Vien thong, lo trinh doi ma vung dien thoai co dinh dot nay dien ra o 59 tinh, thanh pho tren ca nuoc. Rieng 4 tinh la Vinh Phuc, Phu Tho, Hoa Binh va Ha Giang van giu nguyen. Ke hoach chuyen doi ma vung se ket thuc vao ngay 31/8/2017.


Van co the quay so song song

De giam thieu toi da viec mat lien lac co the xay ra truoc, trong va sau qua trinh chuyen doi ma vung, Cuc Vien thong cho biet, moi giai doan se tien hanh theo 4 buoc gom:


Thong bao tren cac phuong tien thong tin dai chung trong nuoc, co quan quan ly vien thong cac nuoc, Lien minh Vien thong quoc te truoc thoi diem chuyen doi toi thieu 60 ngay.


Tien hanh cac bien phap ky thuat de quay so song song trong thoi gian 30 ngay ke tu thoi diem bat dau chuyen doi. Vi du, trong thoi gian nay nguoi su dung quay so theo ma vung cu vao thue bao tai TP.Ha Noi la 04.23456789 hoac quay so theo ma vung moi la 024.23456789 thi cuoc goi deu thanh cong.


Duy tri am thong bao trong thoi gian toi thieu 30 ngay (ke tu thoi diem ket thuc viec quay so song song).


Ket thuc am duy tri thong bao. Cac cuoc goi chi thuc hien thanh cong khi nguoi su dung quay so theo ma vung moi.


Moi doc gia xem chi tiet bang chuyen doi ma vung duoi day:


File dinh kem

D.Hai


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212