Người lao động nghỉ hưu trước năm 2018 sẽ có lợi hơn?

      -
  • gplus
  • pinterest
- Tình trạng nhiều người lao động đồng loạt xin nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018 vì nghĩ rằng có lợi hơn khi nghỉ hưu sau ngày 01/01/2018 đã xuất hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo khẳng định của ông Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) của BHXH Việt Nam thì không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn so với người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi.
Người lao động nghỉ hưu trước năm 2018 sẽ có lợi hơn?


Theo ông Điều Bá Được, từ ngày 1/1/2018 trở đi, cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu có thay đổi so với nghỉ hưu trước năm 2018 nhưng chỉ tác động trực tiếp đến một số nhóm đối tượng mà không ảnh hưởng tới tất cả các đối tượng hưởng lương hưu từ năm 2018 trở đi.


“Do đó không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn so với người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi”- ông Điều Bá Được khẳng định


Cũng theo ông Được, lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi Luật BHXH 2014 quy định cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu như sau: Đủ 15 năm đóng BHXH bằng 45% sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 2% tối đa không quá 75%.


Như vậy, để đạt tỷ lệ 75% lương hưu thì lao động nữ phải có đủ 30 năm đóng BHXH (nghỉ hưu trước năm 2018 thì lao động nữ có đủ 25 năm đóng BHXH được hưởng tỷ lệ 75%), những lao động nữ nghỉ hưu từ 1/1/2018 trở đi mà chưa đủ 30 năm đóng BHXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu không đạt mức 75%.

- Đối với lao động nam nghỉ hưu từ 1/1/2018 trở đi thì cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu như sau:


Năm 2018 quy định đủ 16 năm đóng BHXH bằng 45% sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% tối đa không quá 75% (đủ 31 năm đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 75%).


Năm 2019 quy định đủ 17 năm đóng BHXH bằng 45% sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% tối đa không quá 75% (đủ 32 năm đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 75%).


Năm 2020 quy định đủ 18 năm đóng BHXH bằng 45% sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% tối đa không quá 75% (đủ 33 năm đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 75%).


Năm 2021 quy định đủ 19 năm đóng BHXH bằng 45% sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% tối đa không quá 75% (đủ 34 năm đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 75%).


Từ năm 2022 trở đi quy định đủ 20 năm đóng BHXH bằng 45% sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% tối đa không quá 75% (đủ 35 năm đóng BHXH tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 75%).Không phải người lao động nào nghỉ hưu trước ngày 1/1/2018 cũng có lợi hơn


Theo đó, lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 thì phải có đủ 31 năm đóng BHXH thì mới đạt tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Như vậy lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 mà có thời gian đóng BHXH chưa đủ 31 năm thì không đạt tỷ lệ 75%. Tương tự đối với các trường hợp lao động nam nghỉ hưu từ năm 2019; 2020; 2021 và 2022 trở đi.


Trường hợp nghỉ hưu mà chưa đủ tuổi đời theo quy định của Luật BHXH 2014 thì còn phải giảm trừ  tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi (mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi trừ 2%).


Nếu tiếp tục đóng BHXH thì mỗi năm đóng BHXH sẽ đước tính thêm 2%. Ngoài ra theo Luật BHXH 2014 từ ngày 1/1/2008 trở đi tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động. Vì tiền lương đóng BHXH cao hơn nên lương hưu sẽ cao hơn.


Do đó, ông Điều Bá Được nhấn mạnh: Một số quy định mới về chế độ hưu trí theo Luật BHXH năm 2014 có tác động đến một số đối tượng như phân tích ở trên. Vì thế người lao động cần đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình để xem xét, quyết định.


“Lương hưu phụ thuộc nhiều yếu tố: Giới tính, tuổi đời, thời gian đóng BHXH, mức tiền lương đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu; điều kiện làm việc; thời gian hưởng lương hưu nên không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi”- ông Được nói.Về quy định cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu từ 01/01/2018 trở đi theo Luật BHXH 2014 có tác động đến cả lao động nam và lao động nữ theo hướng quy định tăng dần theo lộ trình số năm đóng BHXH từ đủ 15 năm đến đủ 20 năm để đạt tỷ lệ 45% và tăng số năm đóng BHXH tương ứng để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa (75%) đối với lao động nam từ đủ 30 năm lên đủ 35 năm, đối với lao động nữ từ đủ 25 năm lên đủ 30 năm đồng thời quy định về độ tuổi nghỉ hưu sớm chặt chẽ hơn theo hướng tăng dần theo lộ trình từ năm 2016 mỗi năm thêm 1 tuổi cho đến khi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên mới đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, quy định tăng tỷ lệ suy giảm khả năng năng lao động từ 61% lên 81% đối với lao động nam đủ 50 tuổi, lao động nữ đủ 45 tuổi nếu có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, quy định tăng tỷ lệ giảm trừ đối với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi từ 1% lên 2% đối với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi (nghĩa là nếu nghỉ sớm trước 5 tuổi thì phải trừ tỷ lệ hưởng lương hưu là 10%).

Thái Bình


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Người lao động nghỉ hưu trước năm 2018 sẽ có lợi hơn?

- Tình trạng nhiều người lao động đồng loạt xin nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018 vì nghĩ rằng có lợi hơn khi nghỉ hưu sau ngày 01/01/2018 đã xuất hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo khẳng định của ông Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) của BHXH Việt Nam thì không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn so với người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi.


Nguoi lao dong nghi huu truoc nam 2018 se co loi hon?


- Tinh trang nhieu nguoi lao dong dong loat xin nghi huu truoc ngay 01/01/2018 vi nghi rang co loi hon khi nghi huu sau ngay 01/01/2018 da xuat hien trong thoi gian qua. Tuy nhien, theo khang dinh cua ong Dieu Ba Duoc, Truong ban Thuc hien chinh sach bao hiem xa hoi (BHXH) cua BHXH Viet Nam thi khong phai ai nghi huu truoc nam 2018 deu co loi hon so voi nguoi nghi huu tu nam 2018 tro di.Theo ong Dieu Ba Duoc, tu ngay 1/1/2018 tro di, cach tinh ty le % huong luong huu co thay doi so voi nghi huu truoc nam 2018 nhung chi tac dong truc tiep den mot so nhom doi tuong ma khong anh huong toi tat ca cac doi tuong huong luong huu tu nam 2018 tro di.


“Do do khong phai ai nghi huu truoc nam 2018 deu co loi hon so voi nguoi nghi huu tu nam 2018 tro di”- ong Dieu Ba Duoc khang dinh


Cung theo ong Duoc, lao dong nu nghi huu tu ngay 1/1/2018 tro di Luat BHXH 2014 quy dinh cach tinh ty le % huong luong huu nhu sau: Du 15 nam dong BHXH bang 45% sau do cu moi nam dong BHXH duoc tinh bang 2% toi da khong qua 75%.


Nhu vay, de dat ty le 75% luong huu thi lao dong nu phai co du 30 nam dong BHXH (nghi huu truoc nam 2018 thi lao dong nu co du 25 nam dong BHXH duoc huong ty le 75%), nhung lao dong nu nghi huu tu 1/1/2018 tro di ma chua du 30 nam dong BHXH thi ty le huong luong huu khong dat muc 75%.

- Doi voi lao dong nam nghi huu tu 1/1/2018 tro di thi cach tinh ty le huong luong huu nhu sau:


Nam 2018 quy dinh du 16 nam dong BHXH bang 45% sau do cu them moi nam dong BHXH duoc tinh them 2% toi da khong qua 75% (du 31 nam dong BHXH ty le huong luong huu bang 75%).


Nam 2019 quy dinh du 17 nam dong BHXH bang 45% sau do cu them moi nam dong BHXH duoc tinh them 2% toi da khong qua 75% (du 32 nam dong BHXH ty le huong luong huu bang 75%).


Nam 2020 quy dinh du 18 nam dong BHXH bang 45% sau do cu them moi nam dong BHXH duoc tinh them 2% toi da khong qua 75% (du 33 nam dong BHXH ty le huong luong huu bang 75%).


Nam 2021 quy dinh du 19 nam dong BHXH bang 45% sau do cu them moi nam dong BHXH duoc tinh them 2% toi da khong qua 75% (du 34 nam dong BHXH ty le huong luong huu bang 75%).


Tu nam 2022 tro di quy dinh du 20 nam dong BHXH bang 45% sau do cu them moi nam dong BHXH duoc tinh them 2% toi da khong qua 75% (du 35 nam dong BHXH ty le huong luong huu bang 75%).Khong phai nguoi lao dong nao nghi huu truoc ngay 1/1/2018 cung co loi hon


Theo do, lao dong nam nghi huu trong nam 2018 thi phai co du 31 nam dong BHXH thi moi dat ty le huong luong huu 75%. Nhu vay lao dong nam nghi huu trong nam 2018 ma co thoi gian dong BHXH chua du 31 nam thi khong dat ty le 75%. Tuong tu doi voi cac truong hop lao dong nam nghi huu tu nam 2019; 2020; 2021 va 2022 tro di.


Truong hop nghi huu ma chua du tuoi doi theo quy dinh cua Luat BHXH 2014 thi con phai giam tru  ty le % do nghi huu truoc tuoi (moi nam nghi huu truoc tuoi tru 2%).


Neu tiep tuc dong BHXH thi moi nam dong BHXH se duoc tinh them 2%. Ngoai ra theo Luat BHXH 2014 tu ngay 1/1/2008 tro di tien luong thang dong BHXH bat buoc quy dinh la muc luong, phu cap luong va cac khoan bo sung khac theo quy dinh cua phap luat lao dong. Vi tien luong dong BHXH cao hon nen luong huu se cao hon.


Do do, ong Dieu Ba Duoc nhan manh: Mot so quy dinh moi ve che do huu tri theo Luat BHXH nam 2014 co tac dong den mot so doi tuong nhu phan tich o tren. Vi the nguoi lao dong can doi chieu voi truong hop cu the cua minh de xem xet, quyet dinh.


“Luong huu phu thuoc nhieu yeu to: Gioi tinh, tuoi doi, thoi gian dong BHXH, muc tien luong dong BHXH, thoi diem huong luong huu; dieu kien lam viec; thoi gian huong luong huu nen khong phai ai nghi huu truoc nam 2018 deu co loi hon nguoi nghi huu tu nam 2018 tro di”- ong Duoc noi.Ve quy dinh cach tinh ty le % huong luong huu tu 01/01/2018 tro di theo Luat BHXH 2014 co tac dong den ca lao dong nam va lao dong nu theo huong quy dinh tang dan theo lo trinh so nam dong BHXH tu du 15 nam den du 20 nam de dat ty le 45% va tang so nam dong BHXH tuong ung de dat ty le huong luong huu toi da (75%) doi voi lao dong nam tu du 30 nam len du 35 nam, doi voi lao dong nu tu du 25 nam len du 30 nam dong thoi quy dinh ve do tuoi nghi huu som chat che hon theo huong tang dan theo lo trinh tu nam 2016 moi nam them 1 tuoi cho den khi nam du 55 tuoi, nu du 50 tuoi ma bi suy giam kha nang lao dong tu 61 % tro len moi du dieu kien nghi huu truoc tuoi, quy dinh tang ty le suy giam kha nang nang lao dong tu 61% len 81% doi voi lao dong nam du 50 tuoi, lao dong nu du 45 tuoi neu co tu du 20 nam dong BHXH tro len, quy dinh tang ty le giam tru doi voi moi nam nghi huu truoc tuoi tu 1% len 2% doi voi moi nam nghi huu truoc tuoi (nghia la neu nghi som truoc 5 tuoi thi phai tru ty le huong luong huu la 10%).

Thai Binh


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212