Gia tăng nợ đọng BHXH: Người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi nghiêm trọng

      -
  • gplus
  • pinterest
- Điều đáng lo ngại nhất là hiện nay có khoảng 1.400 tỉ đồng nợ BHXH từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn.
Gia tăng nợ đọng BHXH: Người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi nghiêm trọng

“Điều đáng lo ngại nhất là hiện nay có khoảng 1.400 tỉ đồng nợ BHXH từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn. Số tiền này được theo dõi trên hệ thống sổ sách đã hơn 10 năm. Đây là dạng “nợ treo” hầu như không thể thu hồi và quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp này cũng bị “treo” chưa được giải quyết. Số nợ này đã làm cho hơn 193 nghìn người lao động bị ảnh hưởng đến quyền lợi”.
Đây là thông tin được ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đưa ra tại buổi Tọa đàm trực tuyến “Gỡ vướng trong khởi kiện, trốn đóng BHXH” do Cổng Thông tin Chính phủ tổ chức chiều ngày 8/5.


Tại buổi tọa đàm, ông Đào Việt Ánh cho biết, mặc dù nhiều biện pháp được triển khai nhưng tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH diễn ra khá phổ biến. Hiện BHXH Việt Nam đang quản lý khoảng hơn 235.000 doanh nghiệp, trong khi đó, dữ liệu cơ quan thuế quản lý khoảng gần 500.000 doanh nghiệp. Như vậy, có khoảng 50% số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH hay gọi là trốn đóng BHXH.


“Tình trạng nợ đóng BHXH tương đối phức tạp. Cuối năm 2015, số nợ BHXH là gần 10.000 tỉ đồng; cuối năm 2016 là khoảng 7.500 tỉ đồng… Số nợ trước khi chuyển sang cơ quan công đoàn có giảm nhưng xu hướng gần đây có gia tăng.


Tình trạng nợ BHXH diễn ra ở tất cả các loại hình kinh tế, nhưng tập trung vào khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nguyên nhân chính là do tính tuân thủ pháp luật BHXH của chủ sử dụng lao động chưa cao, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, chưa quan tâm đến quyền lợi BHXH đối với người lao động”, ông Đào Việt Ánh nói.


Tính đến hết quý I/2017, một số doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài như: Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang (TP.HCM) 28,7 tỉ đồng; Công ty TNHH Nam Phương (TP.HCM) 20,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lilama 3 (Hà Nội) 25,4 tỉ đồng; Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment (Hà Nội) 19 tỉ đồng…


Liên quan đến giải pháp thu nợ, theo Luật BHXH sửa đổi năm 2014, từ 1/1/2016, tổ chức công đoàn được giao quyền khởi kiện DN, cá nhân nợ BHXH. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm quy định này có hiệu lực, tổ chức công đoàn chưa khởi kiện thành công một vụ nào.


Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, trong tháng 1/2017, cơ quan bảo hiểm đã chuyển giao cho công đoàn 1.177 hồ sơ doanh nghiệp vi phạm để khởi kiện và Công đoàn Việt Nam đã chuyển 1.150 hồ sơ cho công đoàn cơ sở để làm thủ tục khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, đến giữa 2/2017 mới có 11 liên đoàn lao động cơ sở khởi kiện 77 doanh nghiêp nhưng có 17 hồ sơ bị tòa trả lại vì không đủ điều kiện hoặc thẩm quyền. Còn 60 vụ thì có một số doanh nghiệp đã chủ động đến nộp tiền nợ BHXH nên công đoàn đã rút đơn khởi kiện. Hồ sơ bị tòa án trả lại với lý do không thuộc thẩm quyền tiếp quản của tòa án; tranh chấp lao động tập thể chưa được giải quyết ở cấp chủ tịch UBND quận huyện; không có giấy ủy quyền của tập thể người lao động cho tổ chức công đoàn.


Mặc dù khởi kiện được kỳ vọng là công cụ để thu hồi nợ, trốn đóng BHXH. Tuy nhiên, như thông tin mà ông Chính cung cấp thì  hiện nay, việc khởi kiện chưa được sử dụng hiệu quả và mang lại kết quả như kỳ vọng. Theo các chuyên gia, sự chồng chéo và khoảng trống về pháp luật thực hiện BHXH được cho là nguyên nhân chính khiến khởi kiện bế tắc. Để tổ chức công đoàn khởi kiện và được toà án chấp nhận thụ lý vụ án khởi kiện, cần phải căn cứ vào Bộ luật Tố tụng dân sự, thế nhưng Luật BHXH có hiệu lực từ 1/1/2016, Bộ luật Tố tụng dân sự thì ngày 1/7/2016 mới có hiệu lực. Tiếp theo đó, Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ 1/7/2016, nhưng phải tạm dừng để chờ tới Kỳ họp Quốc hội tới đây cho ý kiến.


Theo ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, thực tế khởi kiện doanh nghiệp đang khó khăn vì công đoàn cơ sở nằm trong doanh nghiệp. Chưa kể người lao động trong doanh nghiệp muốn khởi kiện chủ doanh nghiệp cũng sẽ gặp khó. Vì vậy, vấn đề bức thiết ở đây là cần tìm ra một cơ chế khởi kiện mới để không liên quan tới chủ tịch công đoàn cơ sở.


Hoàng Nguyễn


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Gia tăng nợ đọng BHXH: Người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi nghiêm trọng

- Điều đáng lo ngại nhất là hiện nay có khoảng 1.400 tỉ đồng nợ BHXH từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn.


Gia tang no dong BHXH: Nguoi lao dong bi anh huong quyen loi nghiem trong


- Dieu dang lo ngai nhat la hien nay co khoang 1.400 ti dong no BHXH tu cac doanh nghiep da ngung hoat dong, giai the, pha san hoac chu bo tron.


“Dieu dang lo ngai nhat la hien nay co khoang 1.400 ti dong no BHXH tu cac doanh nghiep da ngung hoat dong, giai the, pha san hoac chu bo tron. So tien nay duoc theo doi tren he thong so sach da hon 10 nam. Day la dang “no treo” hau nhu khong the thu hoi va quyen loi cua nguoi lao dong o cac doanh nghiep nay cung bi “treo” chua duoc giai quyet. So no nay da lam cho hon 193 nghin nguoi lao dong bi anh huong den quyen loi”.
Day la thong tin duoc ong Dao Viet Anh - Pho Tong giam doc BHXH Viet Nam dua ra tai buoi Toa dam truc tuyen “Go vuong trong khoi kien, tron dong BHXH” do Cong Thong tin Chinh phu to chuc chieu ngay 8/5.


Tai buoi toa dam, ong Dao Viet Anh cho biet, mac du nhieu bien phap duoc trien khai nhung tinh trang no dong, tron dong BHXH dien ra kha pho bien. Hien BHXH Viet Nam dang quan ly khoang hon 235.000 doanh nghiep, trong khi do, du lieu co quan thue quan ly khoang gan 500.000 doanh nghiep. Nhu vay, co khoang 50% so doanh nghiep chua tham gia BHXH hay goi la tron dong BHXH.


“Tinh trang no dong BHXH tuong doi phuc tap. Cuoi nam 2015, so no BHXH la gan 10.000 ti dong; cuoi nam 2016 la khoang 7.500 ti dong… So no truoc khi chuyen sang co quan cong doan co giam nhung xu huong gan day co gia tang.


Tinh trang no BHXH dien ra o tat ca cac loai hinh kinh te, nhung tap trung vao khoi doanh nghiep ngoai quoc doanh. Nguyen nhan chinh la do tinh tuan thu phap luat BHXH cua chu su dung lao dong chua cao, chua nhan thuc day du ve trach nhiem, chua quan tam den quyen loi BHXH doi voi nguoi lao dong”, ong Dao Viet Anh noi.


Tinh den het quy I/2017, mot so doanh nghiep no BHXH voi so tien lon, thoi gian no keo dai nhu: Cong ty Co phan xe khach Phuong Trang (TP.HCM) 28,7 ti dong; Cong ty TNHH Nam Phuong (TP.HCM) 20,9 ty dong; Cong ty Co phan Lilama 3 (Ha Noi) 25,4 ti dong; Cong ty TNHH May mac xuat khau VIT Garment (Ha Noi) 19 ti dong…


Lien quan den giai phap thu no, theo Luat BHXH sua doi nam 2014, tu 1/1/2016, to chuc cong doan duoc giao quyen khoi kien DN, ca nhan no BHXH. Tuy nhien, sau hon 1 nam quy dinh nay co hieu luc, to chuc cong doan chua khoi kien thanh cong mot vu nao.


Chia se tai buoi toa dam, ong Mai Duc Chinh - Pho Chu tich Tong Lien doan Lao dong Viet Nam cho hay, trong thang 1/2017, co quan bao hiem da chuyen giao cho cong doan 1.177 ho so doanh nghiep vi pham de khoi kien va Cong doan Viet Nam da chuyen 1.150 ho so cho cong doan co so de lam thu tuc khoi kien ra toa. Tuy nhien, den giua 2/2017 moi co 11 lien doan lao dong co so khoi kien 77 doanh nghiep nhung co 17 ho so bi toa tra lai vi khong du dieu kien hoac tham quyen. Con 60 vu thi co mot so doanh nghiep da chu dong den nop tien no BHXH nen cong doan da rut don khoi kien. Ho so bi toa an tra lai voi ly do khong thuoc tham quyen tiep quan cua toa an; tranh chap lao dong tap the chua duoc giai quyet o cap chu tich UBND quan huyen; khong co giay uy quyen cua tap the nguoi lao dong cho to chuc cong doan.


Mac du khoi kien duoc ky vong la cong cu de thu hoi no, tron dong BHXH. Tuy nhien, nhu thong tin ma ong Chinh cung cap thi  hien nay, viec khoi kien chua duoc su dung hieu qua va mang lai ket qua nhu ky vong. Theo cac chuyen gia, su chong cheo va khoang trong ve phap luat thuc hien BHXH duoc cho la nguyen nhan chinh khien khoi kien be tac. De to chuc cong doan khoi kien va duoc toa an chap nhan thu ly vu an khoi kien, can phai can cu vao Bo luat To tung dan su, the nhung Luat BHXH co hieu luc tu 1/1/2016, Bo luat To tung dan su thi ngay 1/7/2016 moi co hieu luc. Tiep theo do, Bo luat Hinh su co hieu luc tu 1/7/2016, nhung phai tam dung de cho toi Ky hop Quoc hoi toi day cho y kien.


Theo ong Bui Sy Loi - Pho Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi, thuc te khoi kien doanh nghiep dang kho khan vi cong doan co so nam trong doanh nghiep. Chua ke nguoi lao dong trong doanh nghiep muon khoi kien chu doanh nghiep cung se gap kho. Vi vay, van de buc thiet o day la can tim ra mot co che khoi kien moi de khong lien quan toi chu tich cong doan co so.


Hoang Nguyen


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212