Bán nước cất các loại

    0     1465
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: nguyễn bình nguyên
Địa chỉ: : P402 – Nhà A3 TT. Văn Phòng Chính Phủ – Ngõ 04 – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (84-4).35765707
Email: sales@vnextrade.com.vn
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 8:36

Bán nước cất y tế 1 lần, 2 lần, nước cất deion và nước cất pha tiêm

Trước tiên Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Xuất  nhập khẩu Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý công ty. Công ty chúng tôi luôn s ẵn sàng cung cấp số lượng lớn cho các bạn:

+) Nước RO (tương đương chất lượng nước cất ngoài thị trường) dùng để sản xuất, sạc ắc quy, pha hóa chất công nghiệp, chạy l ò hơi, sản xuất dịch chạy thận nhân tạo, sản xuất nước muối sinh lý 0,9%,…

+) Nước cất y tế 1 lần v à nước cất y tê 2 lần dùng trong pha hóa ch ất phòng thí nghiệm, sản xuất dịch chạy thận nhân tạo, sản xuất nước muối sinh lý 0,9%, thuốc nhỏ mắt sinh lý 0,9%,  tráng rửa dụng cụ y tế, dụng cụ v à trang thiết bị khác, các yêu cầu có liên quan cần đến việc sử dụng nước cất.

+) Nước cất khử Ion (nước cất deion) dùng cho PCR, rửa màng, cho các phản ứng hóa học cần độ chính xác cao, sản xuất nước muối sinh lý 0,9%, dùng cho ngành cơ khí chính xác (như sản máy cắt CNC,…), ngành sản xuất linh kiện điện tử (sản xuất vi mạch điện tử, chip điện tử,….)

- Chất lượng nước của chúng tôi luôn được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản. Chất lượng sản phẩm luôn luôn được đảm bảo (theo tiêu chuẩn của Dược điển Nhật Bản sửa đổi lần thứ XV, đáp ứng tiêu chuẩn của WHO)

P/S: Để tránh mua nhầm sản phẩm kém chất lượng, công ty chúng tôi kính đề nghị Quý khách hàng trước khi mua sản phẩm nước cất nên KIỂM TRA bằng GIẤY QUỲ.

Công ty chúng tôi s ẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách h àng trên Toàn Quốc.

Hãy gọi điện cho tôi nếu bạn có nhu cầu để nhận được sự tư vấn và báo giá tốt nhất:
- Nguyễn Thuần Chất. HP: 0983088259
- Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại và Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
- Địa chỉ: P402 Nhà A3, TT Văn phòng Chính phủ - Ngõ 04 - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
- Email: sales@vnextrade.com.vn

- Website: www.vnextrade.com.vnwww.nuoccat.com
- Tel: 04.357.657.07
- Fax: 04.357657.05

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


Ban nuoc cat cac loai


Ban nuoc cat y te 1 lan, 2 lan, nuoc cat deion va nuoc cat pha tiem Truoc tien Cong ty TNHH San xuat, Thuong mai va Dich vu Xuat  nhap khau Viet Nam xin gui loi chao tran trong nhat toi Quy cong ty. Cong ty chung toi luon s an sang cung cap so luong lon cho cac ban: +) Nuoc RO (tuong duong chat luong nuoc cat ngoai thi truong) dung de san xuat, sac ac quy, pha hoa chat cong nghiep, chay l o hoi, san xuat dich chay than nhan tao, san xuat nuoc muoi sinh ly 0,9%,… +) Nuoc cat y te 1 lan v a nuoc cat y te 2 lan dung trong pha hoa ch at phong thi nghiem, san xuat dich chay than nhan tao, san xuat nuoc muoi sinh ly 0,9%, thuoc nho mat sinh ly 0,9%,  trang rua dung cu y te, dung cu v a trang thiet bi khac, cac yeu cau co lien quan can den viec su dung nuoc cat. +) Nuoc cat khu Ion (nuoc cat deion) dung cho PCR, rua mang, cho cac phan ung hoa hoc can do chinh xac cao, san xuat nuoc muoi sinh ly 0,9%, dung cho nganh co khi chinh xac (nhu san may cat CNC,…), nganh san xuat linh kien dien tu (san xuat vi mach dien tu, chip dien tu,….) - Chat luong nuoc cua chung toi luon duoc san xuat tren day chuyen hien dai cua Nhat Ban. Chat luong san pham luon luon duoc dam bao (theo tieu chuan cua Duoc dien Nhat Ban sua doi lan thu XV, dap ung tieu chuan cua WHO) P/S: De tranh mua nham san pham kem chat luong, cong ty chung toi kinh de nghi Quy khach hang truoc khi mua san pham nuoc cat nen KIEM TRA bang GIAY QUY. Cong ty chung toi s an sang dap ung moi yeu cau cua Quy khach h ang tren Toan Quoc. Hay goi dien cho toi neu ban co nhu cau de nhan duoc su tu van va bao gia tot nhat:- Nguyen Thuan Chat. HP: 0983088259- Cong ty TNHH San xuat Thuong Mai va Dich vu Xuat Nhap Khau Viet Nam- Dia chi: P402 Nha A3, TT Van phong Chinh phu - Ngo 04 - Phuong Mai - Dong Da - Ha Noi- Email: sales@vnextrade.com.vn - Website: www.vnextrade.com.vn;  www.nuoccat.com - Tel: 04.357.657.07- Fax: 04.357657.05
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212