Miếng dán để cai thuốc lá NICOTINELL TTS30/TTS20

    0     1514
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: PHAM THU
Địa chỉ: 212, Khuong Dinh, Thanh Xuan, Ha Noi
Điện thoại: 01673124184
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 27/5
MIẾNG DÁN HỖ TRỢ CAI THUỐC LÁ: NICORETTE 15 NICOTINELL TTS30 NICOPATCH 30 Miếng dán được sử dụng để cai thuốc lá cho người muốn cai thuốc lá. Nicotinell là sản phẩm của hãng dược phẩm Novartis (Đức) (sản xuất tại Hàn Quốc). Nicorette là sản phẩm của hãng dược phẩm Johnson & Johnson (sản xuất tại Thụy Điển). Nicopatch là sản phẩm của hãng dược phẩm Greencross (sản xuất tại Hàn Quốc). Công dụng: Thành phần trong miếng dán chứa lượng nicotine thích hợp miếng dán sau khi được dán vào da, hoạt chất trong miếng dán sẽ thấm vào máu qua các mao mạch gây mất cảm giác thèm thuốc lá, đồng thời tác động đến cảm giác làm người thuốc không có cảm giác ngon miệng khi hút từ đó giúp người cai thuốc có thể cai thuốc hiệu quả và an toàn. Cao dán này rất phù hợp với người hút thuốc ESSE (Hàn quốc), Vinataba, Thăng long, Craven (Mèo), White horse (Ngựa), Marlboro, 555, thuốc lào… Cách dùng: Vị trí: Dán vào phần sau cánh tay hoặc phần sườn (sườn non), lưng. Dán trong 24h đối với Nicotinell, và Nicopatch, dán trong 16h đối với Nicorette. Sau thời gian dán miếng được bỏ đi để dán miếng mới. 2 đến 3 miếng đầu, mỗi ngày dán một miếng, các miếng còn lại dán khi nào cảm thấy thèm thuốc, thời gian không cố định. Liều lượng: Đối với người hút thuốc từ 20 điếu/ngày thì đầu tiến sử dụng loại TTS30 (hoặc 15mg) (step 1 (bước 1)), nếu sau khi sử dụng có thể kiểm soát hút thuốc (không thèm thuốc) có thể dừng, nếu vẫn còn cảm giác thèm thuốc thì tiếp tục sử dụng loại TTS20 (hoặc 10 mg)(Step 2 (bước 2))….Thời gian sử dụng tối thiểu khoảng 1 tháng, nhưng không quá 3 tháng. Chống chỉ định: Không sử dụng đối với người bị viêm da, các bệnh về da. Không sử dụng đối với phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi, người không hút thuốc lá, hoặc hút thuốc lá tạm thời. Lưu ý: Đây là hoạt chất hỗ trợ cai thuốc lá nên nó chỉ có tác dụng đối với người thực sự muốn cai thuốc lá. Điều này phải quyết tâm từ chính người cai thuốc mới mong cai được thuốc lá hiệu quả. Địa chỉ liên hệ: Tại TP Hồ Chí Minh: 35/D5, P25, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: Thế 09.33.29.10.82. Email: [email protected] ; [email protected] Tại Hà nội: Ngõ 212, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: Thư 016.73.12.41.84. Email: [email protected] ; [email protected] VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ ĐẾN TẬN NƠI TRÊN TOÀN QUỐC Quý khách chỉ cần: - Gọi điện qua cho chúng tôi - Cung cấp cho chúng tôi tên đầy đủ - Địa chỉ - Số điện thoại liên hệ - Thời gian giao hàng Nhân viên của chúng tôi sẽ mang hàng đến tận nơi cho quý khách trên TOÀN QUỐC. Khi hàng đến tay bạn, bạn mới phải thanh toán tiền mà không cần đặt cọc. Hãy gọi điện cho chúng tôi, nếu có mất cũng chỉ mất một cuộc điện thoại, mà mang lại sức khỏe cho bạn. Hãy truy cập vào website của chúng tôi để biết thông tin chi tiết: http://www.caithuocla.com.vn/home/ ĐẶC BIỆT: Đặc biệt chúng tôi có chương trình tặng quà cho người thân. Nếu bạn cần tặng cho ai đó món quà này, chúng tôi sẽ đóng gói quà, thiệp cùng với lời chúc của bạn đến người bạn muốn tặng. Bạn thanh toán tiền trước cho chúng tôi qua chuyển khoản, tài khoản ngân hàng thông tin tài khoản trên website, VISA, qua Bảo kim hoặc Ngân lượng. Hãy nhớ hãy truy cập vào website của chúng tôi để có thông tin chi tiết: http://www.caithuocla.com.vn HIỆN TẠI CHÚNG TÔI CẦN TÌM ĐẠI LÝ TẠI CÁC TỈNH CHO SẢN PHẨM NÀY TRÊN TOÀN QUỐC “ Cai thuoc, caithuoc, cai thuốc, cai thuoc la, caithuocla, cai thuốc lá, cai thuoc la hieu qua, cai thuốc lá hiệu quả, bo thuoc la, bothuocla, bỏ thuốc lá, bỏ thuốc, nicotinell, nicorette, nicopatch, TTS 30,TTS 20, TTS 10, nicorette, nicopatch, Thuoc la, thuocla, thuốc lá, bo thuoc, bỏ thuốc, bothuoc, cai nghien, cai nghiện, cainghien, bo thuoc la, bỏ thuốc lá, bothuocla, cai thuoc la, caithuocla, cai thuốc lá, cai nghien thuoc la, cai nghiện thuốc lá” http://www.caithuocla.com.vn

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


Mieng dan de cai thuoc la NICOTINELL TTS30/TTS20


MIENG DAN HO TRO CAI THUOC LA: NICORETTE 15 NICOTINELL TTS30 NICOPATCH 30 Mieng dan duoc su dung de cai thuoc la cho nguoi muon cai thuoc la. Nicotinell la san pham cua hang duoc pham Novartis (Duc) (san xuat tai Han Quoc). Nicorette la san pham cua hang duoc pham Johnson & Johnson (san xuat tai Thuy Dien). Nicopatch la san pham cua hang duoc pham Greencross (san xuat tai Han Quoc). Cong dung: Thanh phan trong mieng dan chua luong nicotine thich hop mieng dan sau khi duoc dan vao da, hoat chat trong mieng dan se tham vao mau qua cac mao mach gay mat cam giac them thuoc la, dong thoi tac dong den cam giac lam nguoi thuoc khong co cam giac ngon mieng khi hut tu do giup nguoi cai thuoc co the cai thuoc hieu qua va an toan. Cao dan nay rat phu hop voi nguoi hut thuoc ESSE (Han quoc), Vinataba, Thang long, Craven (Meo), White horse (Ngua), Marlboro, 555, thuoc lao… Cach dung: Vi tri: Dan vao phan sau canh tay hoac phan suon (suon non), lung. Dan trong 24h doi voi Nicotinell, va Nicopatch, dan trong 16h doi voi Nicorette. Sau thoi gian dan mieng duoc bo di de dan mieng moi. 2 den 3 mieng dau, moi ngay dan mot mieng, cac mieng con lai dan khi nao cam thay them thuoc, thoi gian khong co dinh. Lieu luong: Doi voi nguoi hut thuoc tu 20 dieu/ngay thi dau tien su dung loai TTS30 (hoạc 15mg) (step 1 (buoc 1)), neu sau khi su dung co the kiem soat hut thuoc (khong them thuoc) co the dung, neu van con cam giac them thuoc thi tiep tuc su dung loai TTS20 (hoạc 10 mg)(Step 2 (buoc 2))….Thoi gian su dung toi thieu khoang 1 thang, nhung khong qua 3 thang. Chong chi dinh: Khong su dung doi voi nguoi bi viem da, cac benh ve da. Khong su dung doi voi phu nu mang thai va cho con bu, tre em duoi 18 tuoi, nguoi khong hut thuoc la, hoac hut thuoc la tam thoi. Luu y: Day la hoat chat ho tro cai thuoc la nen no chi co tac dung doi voi nguoi thuc su muon cai thuoc la. Dieu nay phai quyet tam tu chinh nguoi cai thuoc moi mong cai duoc thuoc la hieu qua. Dia chi lien he: Tai TP Ho Chi Minh: 35/D5, P25, Binh Thanh, TP Ho Chi Minh Dien thoai: The 09.33.29.10.82. Email: [email protected] ; [email protected] Tai Ha noi: Ngo 212, Khuong Dinh, Thanh Xuan, Ha Noi. Dien thoai: Thu 016.73.12.41.84. Email: [email protected] ; [email protected] VAN CHUYEN MIEN PHI DEN TAN NOI TREN TOAN QUOC Quý khách chỉ càn: - Gọi diẹn qua cho chúng toi - Cung cáp cho chúng toi ten dày dủ - Dịa chỉ - Só diẹn thoại lien hẹ - Thòi gian giao hàng Nhan vien của chúng toi sẽ mang hàng dén tạn noi cho quý khách tren TOÀN QUÓC. Khi hàng dén tay bạn, bạn mói phải thanh toán tièn mà khong càn dạt cọc. Hãy gọi diẹn cho chúng toi, néu có mát cũng chỉ mát mọt cuọc diẹn thoại, mà mang lại súc khỏe cho bạn. Hãy truy cạp vào website của chúng toi dẻ biét thong tin chi tiét: http://www.caithuocla.com.vn/home/ DẠC BIẸT: Dac biet chung toi co chuong trinh tang qua cho nguoi than. Neu ban can tang cho ai do mon qua nay, chung toi se dong goi qua, thiep cung voi loi chuc cua ban den nguoi ban muon tang. Ban thanh toan tien truoc cho chung toi qua chuyen khoan, tai khoan ngan hang thong tin tai khoan tren website, VISA, qua Bao kim hoac Ngan luong. Hãy nhó hãy truy cạp vào website của chúng toi dẻ có thong tin chi tiét: http://www.caithuocla.com.vn HIEN TAI CHUNG TOI CAN TIM DAI LY TAI CAC TINH CHO SAN PHAM NAY TREN TOAN QUOC “ Cai thuoc, caithuoc, cai thuóc, cai thuoc la, caithuocla, cai thuóc lá, cai thuoc la hieu qua, cai thuóc lá hiẹu quả, bo thuoc la, bothuocla, bỏ thuóc lá, bỏ thuóc, nicotinell, nicorette, nicopatch, TTS 30,TTS 20, TTS 10, nicorette, nicopatch, Thuoc la, thuocla, thuoc la, bo thuoc, bo thuoc, bothuoc, cai nghien, cai nghien, cainghien, bo thuoc la, bo thuoc la, bothuocla, cai thuoc la, caithuocla, cai thuoc la, cai nghien thuoc la, cai nghien thuoc la” http://www.caithuocla.com.vn
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212