Cần bán thuốc Fludon Francec số lượng lớn

    0     1129
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Nguyễn Quang Phúc
Địa chỉ: 75 Đường 47, Phường Hiệp Bình Chánh Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0908558110
Email: quangphuc97@yahoo.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 20/11
Thanh Lý Lô Thuốc Fludon - H1 200 mg Hạn sử dụng 07/2013 Giá 16.000đông/hộp cho Một lô tối thiểu 30 thùng (lấy nhiều giá thương lương Thông tin về thuốc: Tham khảo: 1. http://duocviendong.com.vn/web-vi/San-pham/Chong-virus-tang-mien-dich/Fludon-H1.aspx 2.http://chothuoctay.vn/p415614c61t1/Fludon-Francec.aspx Dạng bào chế : Viên nang Quy cách đóng gói : Hộp 1 vỉ x 10 viên Thành phần: Arbidol HCl ..............................................200 mg Tá dược vừa đủ .................................1 viên nang (Tinh bột khoai tây, microcrystalline cellulose, povidone K30, silica colloidal anhydrous, magnesi stearate, nang rỗng số 1 [Nắp và thân màu nâu bạc, trên thân nang có in số 200]) Chỉ định: Thuốc được chỉ định phòng ngừa và điều trị cho người lớn và trẻ em trong các trường hợp sau: - Cúm do virus typ A/H1N1, H5N1. - Cúm thường ( Influenza B ). - Hội chứng suy hô hấp cấp (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome). - Suy giảm miễn dịch thứ cấp. Cách dùng: Dùng đường uống. Uống thuốc lúc bụng đói. Liều lượng : Liều đơn thông thường: - Trẻ em trên 12 tuổi – người lớn: Uống 200 mg/ngày. - Trẻ em 6 - 12 tuổi: Uống 100 mg / ngày. - Trẻ em 3 - 6 tuổi: Uống 50 mg/ ngày. Phòng ngừa (trường hợp không đặc hiệu): Trong suốt thời gian tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, liều lượng như sau : - Trẻ em trên 12 tuổi - người lớn : Uống 200 mg/lần, ngày 1 lần trong 10 - 14 ngày. - Trẻ em 6 – 12 tuổi : Uống 100mg - 200 mg /lần, 02 lần trong 7 ngày. - Trẻ em 3 – 6 tuổi : Uống 50 mg /lần, 02 lần trong 7 ngày. Để phòng ngừa hội chứng suy hô hấp cấp: Khi tiếp xúc với bệnh nhân SARS, liều lượng như sau : - Trẻ em trên 12 tuổi - người lớn : Uống 200 mg/lần, ngày 1 lần trong 12-14 ngày. - Trẻ em 6 – 12 tuổi : Uống 100mg/ lần, ngày 1 lần trong 12-14 ngày. Điều trị bệnh: Điều trị cúm A/H1N1: - Trẻ em trên 12 tuổi – người lớn : Uống 200 mg / lần, ngày 4 lần cách nhau 6 giờ trong 7 - 10 ngày. - Trẻ em 6 – 12 tuổi: Uống 100 mg/lần, ngày 3 lần trong 3 ngày. Điều trị hội chứng suy hô hấp cấp (SARS) : - Trẻ em trên 12 tuổi – người lớn : Uống 200 mg / lần, 2 lần trong ngày trong 8 -10 ngày. Chống chỉ định: Trẻ em dưới 2 tuổi. Tác dụng không mong muốn của thuốc Có thể xảy ra phản ứng dị ứng Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SA VI (GMP - WHO)

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


Can ban thuoc Fludon Francec so luong lon


Thanh Ly Lo Thuoc Fludon - H1 200 mg Han su dung 07/2013 Gia 16.000dong/hop cho Mot lo toi thieu 30 thung (lay nhieu gia thuong luong Thong tin ve thuoc: Tham khao: 1. http://duocviendong.com.vn/web-vi/San-pham/Chong-virus-tang-mien-dich/Fludon-H1.aspx 2.http://chothuoctay.vn/p415614c61t1/Fludon-Francec.aspx Dang bao che : Vien nang Quy cach dong goi : Hop 1 vi x 10 vien Thanh phan: Arbidol HCl ..............................................200 mg Ta duoc vua du .................................1 vien nang (Tinh bot khoai tay, microcrystalline cellulose, povidone K30, silica colloidal anhydrous, magnesi stearate, nang rong so 1 [Nap va than mau nau bac, tren than nang co in so 200]) Chi dinh: Thuoc duoc chi dinh phong ngua va dieu tri cho nguoi lon va tre em trong cac truong hop sau: - Cum do virus typ A/H1N1, H5N1. - Cum thuong ( Influenza B ). - Hoi chung suy ho hap cap (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome). - Suy giam mien dich thu cap. Cach dung: Dung duong uong. Uong thuoc luc bung doi. Lieu luong : Lieu don thong thuong: - Tre em tren 12 tuoi – nguoi lon: Uong 200 mg/ngay. - Tre em 6 - 12 tuoi: Uong 100 mg / ngay. - Tre em 3 - 6 tuoi: Uong 50 mg/ ngay. Phong ngua (truong hop khong dac hieu): Trong suot thoi gian tiep xuc voi benh nhan nhiem cum A/H1N1, lieu luong nhu sau : - Tre em tren 12 tuoi - nguoi lon : Uong 200 mg/lan, ngay 1 lan trong 10 - 14 ngay. - Tre em 6 – 12 tuoi : Uong 100mg - 200 mg /lan, 02 lan trong 7 ngay. - Tre em 3 – 6 tuoi : Uong 50 mg /lan, 02 lan trong 7 ngay. De phong ngua hoi chung suy ho hap cap: Khi tiep xuc voi benh nhan SARS, lieu luong nhu sau : - Tre em tren 12 tuoi - nguoi lon : Uong 200 mg/lan, ngay 1 lan trong 12-14 ngay. - Tre em 6 – 12 tuoi : Uong 100mg/ lan, ngay 1 lan trong 12-14 ngay. Dieu tri benh: Dieu tri cum A/H1N1: - Tre em tren 12 tuoi – nguoi lon : Uong 200 mg / lan, ngay 4 lan cach nhau 6 gio trong 7 - 10 ngay. - Tre em 6 – 12 tuoi: Uong 100 mg/lan, ngay 3 lan trong 3 ngay. Dieu tri hoi chung suy ho hap cap (SARS) : - Tre em tren 12 tuoi – nguoi lon : Uong 200 mg / lan, 2 lan trong ngay trong 8 -10 ngay. Chong chi dinh: Tre em duoi 2 tuoi. Tac dung khong mong muon cua thuoc Co the xay ra phan ung di ung San xuat tai: CONG TY CP DUOC PHAM SA VI (GMP - WHO)
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212