<

Mua thuốc

Tiêu đềGiáĐịa điểmThời gian
2033 Cần mua thuốc beta glucan điều trị ung thư (853)
 
Toàn quốc
16:26
1094 Cần mua thuốc bổ tổng hợp của Hàn Quốc (584)
 
Toàn quốc
16:10
3437 Cần mua thuốc Locatop (818)
 
Toàn quốc
16:8
3655 Cần mua thuốc ( aciclovir dạng tiêm ) (672)
 
Toàn quốc
16:8
1364 Mua thuốc nhóm kháng sinh thế hệ mới, thuốc bổ, kháng viêm (1251)
 
Toàn quốc
16:7
680 Cần mua thuốc ích tâm khang (1089)
 
Tp.Hồ Chí Minh
15:54
2458 Cần mua thuốc Mifestad 200mg ( VNB-1172-03 ) (779)
 
Hà nội
15:20
111 Cần mua thuốc ( vitamom ) (794)
 
Hà nội
15:19
2881 Cần mua thuốc ( mosismin ) (928)
 
Hà nội
15:17
2175 Cần mua thuốc Ambacitam ( VN-5372-08 ) (1006)
 
Tp.Hồ Chí Minh
15:5
1255 Cần mua thuốc nhỏ mắt V-Rhoto và dung dịch Dạ Hương (724)
 
Toàn quốc
15:1
3647 Cần mua thuốc Rodogyl ( VN-3748-07 ) (815)
 
Toàn quốc
15:1
2545 Cần mua thuốc BAR ( VNB-2516-04 ) (562)
 
Toàn quốc
14:48
3223 Cần mua thuốc Stilnox ( VN-3750-07 ) (772)
 
Tp.Hồ Chí Minh
14:45
1985 Mua abumin (660)
 
Miền Bắc
14:32
2280 Cần mua thuốc Apo-piroxicam 20mg ( VN-2576-07 ) (1064)
 
Tp.Hồ Chí Minh
14:29
467 Cần mua thuốc Chericof ( VN-5596-01 ) (642)
 
Tp.Hồ Chí Minh
14:12
381 Cần mua thuốc Atafeds (582)
 
Tp.Hồ Chí Minh
13:57
3285 Cần mua thuốc Nutrozinc Syrup 100ml ( VN-4804-07 ) (564)
 
Tp.Hồ Chí Minh
13:26
3364 Cần mua thuốc gấp (1096)
 
Toàn quốc
12:52
354 Mua nguyên liệu dược (902)
 
Toàn quốc
12:50
1155 Cần mua thuốc BARI SUSP ( V313-H12-05 ) (430)
 
Toàn quốc
12:37
1544 Cần mua thuốc Hepavudin 100mg , Goodfovir 10mg (540)
 
Toàn quốc
12:35
949 Cần mua thuốc Lacticare-HC Lotion 2,5% ( VN-9384-09 ) (863)
 
Toàn quốc
12:1
2951 Cần mua thuốc Ampelop ( V180-H12-10 ) (764)
 
Toàn quốc
11:29
3426 Cần mua thuốc Progestogel 1g/100g ( VN-10365-05 ) (656)
 
Toàn quốc
11:14
502 Cần mua thuốc TFX (667)
 
Toàn quốc
11:12
483 Cần mua thuốc cps tên Seng yong wan (1013)
 
Hà nội
11:11
1119 Cần mua thuốc ( Xi Chuân Quy ) (752)
 
Toàn quốc
10:55
3277 Cần mua thuốc Feliccare ( VD-10413-10 ) (755)
 
Miền Bắc
10:55
2131 Cần mua thuốc Philorpa ( VN-4893-07 ) (818)
 
Miền Bắc
10:40
2334 Cần mua thuốc Virnagza-10mg ( VD-5326-08 ) (679)
 
Toàn quốc
10:38
774 Cần mua thuốc Nhiệt lâm thanh (Không đường) ( VN-7909-09 ) (617)
 
Hà nội
10:24
1099 Cần mua thuốc Fluozac 20mg ( VNB-1770-04 ) (846)
 
Toàn quốc
8:44
3715 Cần mua thuốc Progestogel 1g/100g ( VN-10365-05 ) (754)
 
Toàn quốc
8:31
3067 Cần mua thuốc Masoro ( VN-12417-11 ) (512)
 
Toàn quốc
8:29
1994 Cần mua thuốc Valcyte ( VN-7674-09 ) (973)
 
Toàn quốc
8:12
2287 Cần mua thuốc IVF-C ( VN-0443-06 ) (774)
 
Toàn quốc
8:10
412 Alprazolam (817)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
2321 Cần mua thuốc Leucodinine B 10% ( VD-2194-06 ) (1049)
 
Hà nội
22/7
3696 Cần mua thuốc (640)
 
Miền Trung
22/7
3573 Cần mua thuốc Estromineral ( 1225/2007/YT - CNTC ) (718)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
429 Cần mua thuốc (972)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
3521 Cần mua thuốc Betacream-GM ( VD-3171-07 ) (792)
 
Miền Bắc
22/7
199 Cần mua thuốc Lidocain 2% Adrenalin 0001% ( VN-6862-02 ) (644)
 
Toàn quốc
22/7
3338 Cần mua thuốc Malemin ( VD-0487-06 ) (607)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
2495 Cần mua thuốc Levotop 0,5% ( VN-4949-10 ) (694)
 
Toàn quốc
22/7
933 Cần mua thuốc Protopic ( VN-2379-06 ) (1028)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
2391 Cần mua thuốc fe folic extra của hãng Nic (885)
 
Toàn quốc
22/7
2528 Cần mua thuốc Iso-eremfat 150 ( VN-2843-07 ) (781)
 
Toàn quốc
22/7
2539 Tìm mua Abirateron (366)
 
Toàn quốc
22/7
3144 Cần mua thuốc Angobin ( NC19-H01-10 ) (752)
 
Miền Trung
22/7
3463 Cần tìm mua thuốc Omeprazol 40mg, Piracytam 3g, Ceftazidime 1g (419)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
2164 Cần mua dịch truyền ornidazole,levofloxacine,hydroclorid (723)
 
Toàn quốc
22/7
2376 Cần mua nguyên lô kháng sinh dùng cho nhi (740)
 
Miền Nam
22/7
3183 Cần mua thuốc Coxplus Syrup ( VN-6573-08 ) (1077)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
2742 Cần mua thuốc Calcibronat (953)
 
Toàn quốc
22/7
260 Cần mua thuốc Forane ( VN-5341-01 ) (702)
 
Toàn quốc
22/7
2504 Cần mua thuốc Differin 30g ( VN-5878-01 ) (1102)
 
Hà nội
22/7
1142 Cần mua thuốc Codatux Syrup ( 789/2010/YT- CNTC ) (497)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
1909 Cần mua thuốc Benzyl benzoate 30% ( VNS-0156-02 ) (874)
 
Hà nội
22/7
612 Cần mua thuốc Drosperin ( VN1-030-07 ) (569)
 
Toàn quốc
22/7
2408 Cần mua thuốc BigBB (1141)
 
Miền Bắc
22/7
3050 Cần mua thuốc Beeimipem Injection ( VN-13210-11 ) (723)
 
Toàn quốc
22/7
2246 Cần mua thuốc Cartisafe ( VN-7425-09 ) (633)
 
Hà nội
22/7
328 Cần mua thuốc dầu nóng mặt trời ( VD-0963-06 ) (581)
 
Toàn quốc
22/7
3745 Cần mua thuốc sinemet 250 (1161)
 
Hà nội
22/7
2236 Cần mua thuốc Cồn xoa bóp 79 ( V314-H12-06 ) (642)
 
Toàn quốc
22/7
2884 Cần mua thuốc Actisoufre ( VN-6399-02 ) (784)
 
Toàn quốc
22/7
1991 Cần mua thuốc Aldromax và Micardis (584)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
110 Cần mua thuốc Bipheran ( VN-6169-02 ) (726)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
214 Cần mua thuốc Forane ( VN-1080-06 ) (1798)
 
Toàn quốc
22/7
1015 Cần mua thuốc Cefixim 100mg ( VD-5519-08 ) (814)
 
Miền Nam
22/7
2523 Cần mua thuốc Fat Burner ( 949/2007/YT-CNTC ) (501)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
1473 Cần tìm hàng để phân phối các tỉnh phía Bắc (627)
 
Toàn quốc
22/7
294 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (901)
 
Toàn quốc
22/7
1563 Mua thuốc số lượng lớn sisosin,zenodem,biotop,dozeni (724)
 
Toàn quốc
22/7
2331 Cần mua thuốc Divascol ( VN-7229-02 ) (788)
 
Toàn quốc
22/7
1751 Cần mua thuốc Thermadren (824)
 
Toàn quốc
22/7
3659 Cần tìm gấp hàng E - Thanh Hóa (617)
 
Toàn quốc
22/7
312 Cần mua thuốc Grow-Lex-DHA ( VN-7842-09 ) (737)
 
Toàn quốc
22/7
3589 Canciacetate 667mg (566)
 
Toàn quốc
22/7
3187 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) ( 4656/2009/ YT - CNTC ) (581)
 
Miền Nam
22/7
3504 Cần mua thuốc Eucabro ( VND-0375-00 ) (668)
 
Toàn quốc
22/7
2058 Mua thuốc mọc tóc có hiệu quả (619)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
3661 Cần mua thuốc Adrenoxyl ( VN-6019-01 ) (584)
 
Toàn quốc
22/7
1368 Cần mua thuốc ( bạch hổ hoặc là cao của đà nẵng) (671)
 
Toàn quốc
22/7
3107 Cần mua thuốc Nutroplex ( VNB-3044-05 ) (872)
 
Miền Trung
22/7
3742 Cần mua thuốc Britop ( VN-3202-07 ) (659)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
1807 Cần mua thuốc White L-Glutathione 1000mg ( 731/2009/YT ) (568)
 
Toàn quốc
22/7
1076 Cần mua thuốc Kidlac ( 8108/2007/YT-CNTC ) (756)
 
Toàn quốc
22/7
1927 Cần mua thuốc Chloram H ( V436-H12-05 ) (632)
 
Toàn quốc
22/7
696 Mua thuốc (812)
 
Toàn quốc
22/7
1764 Cần mua thuốc (sotalol 80mg ) (730)
 
Toàn quốc
22/7
2880 Cần mua thuốc Lorinden C 15g ( VN-7646-03 ) (951)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
629 Cần mua thuốc New oral ( Cefpodoxime) (1470)
 
Toàn quốc
22/7
1524 Cần Mua Cefpodoxime 100mg Dạng gói hoặc SR, Lamivudin (1175)
 
Toàn quốc
22/7
2394 Cần mua thuốc Casoran ( VNB-2349-04 ) (683)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
2969 Cần mua thuốc Thioxene 600 ( VN-10104-10 ) (834)
 
Toàn quốc
22/7
2747 Cần mua các loại thuốc (651)
 
Toàn quốc
22/7
264 Cần mua thuốc Zoloft ( VN-5701-08 ) (682)
 
Hà nội
22/7
2223 Mua thuốc mắt (639)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
3411 Cần mua thuốc Dongetran ( VD-13720-11 ) (541)
 
Toàn quốc
22/7
1086 Cần mua thuốc Epicain injection (1: 100,000) ( VN-0914-06 ) (788)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
2481 Cần mua thuốc Nefidoxime ( VN-3405-07 ) (675)
 
Toàn quốc
22/7
2888 Cần mua thuốc Benzyl benzoate 30% ( VNS-0156-02 ) (760)
 
Toàn quốc
22/7
659 Cần mua thuốc Strabas 100 ( VN-1007-06 ) (673)
 
Toàn quốc
22/7
3777 Cần mua thuốc Apo-Chlorpropamide 250mg ( VN-6419-08 ) (624)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
561 Cần mua thuốc Sarium ( VN-9971-05 ) (650)
 
Hà nội
22/7
1932 Cần mua thuốc Aminazin 25mg ( VNA-1526-04 ) (1244)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/7
755 Cần mua thuốc Flurocomb ( VN-6035-01 ) (392)
 
Toàn quốc
22/7
2644 Cần mua thuốc Golden LAB ( 1604/2009/YT-CNTC ) (743)
 
Hà nội
22/7
356 Cần mua rifamicin (641)
 
Toàn quốc
22/7
317 Cần mua thuốc Glucomsure ( VN-2479-06 ) (539)
 
Toàn quốc
22/7
782 Cần mua thuốc Rodogyl (1154)
 
Toàn quốc
22/7
3860 Cần mua nguyên liệu dược phẩm số lượng lớn (944)
 
Toàn quốc
21/7
2180 Cần mua thuốc Spiriva (721)
 
Toàn quốc
21/7
469 Cần mua thuốc Borambio ( VN-0069-06 ) (372)
 
Toàn quốc
21/7
351 Cần mua thuốc sarbokids chữa bệnh hô hấp (764)
 
Miền Bắc
21/7
2697 Cần mua thuốc Vitreolent 10ml ( VN-5931-01 ) (482)
 
Toàn quốc
21/7
3793 Cần mua thuốc Apo metformin ( VN-9817-05 ) (769)
 
Toàn quốc
21/7
1403 Cần mua thuốc Gastropulgite ( VN-6473-02 ) (791)
 
Toàn quốc
21/7
51 Cần mua thuốc Telfast BD ( VN-0743-06 ) (757)
 
Toàn quốc
21/7
3753 Cần mua thuốc Bepanthene roche 250mg/ml ( VN-6588-02 ) (872)
 
Toàn quốc
21/7
3362 Cần mua thuốc Foracort 200 ( VN-3600-07 ) (1444)
 
Toàn quốc
21/7
3121 Cần mua thuốc Độc hoạt tang ký sinh ( V559-H12-10 ) (809)
 
Toàn quốc
21/7
750 Cần mua thuốc vit d (611)
 
Toàn quốc
21/7
2533 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (982)
 
Toàn quốc
21/7
2201 Cần mua thuốc Novafex ( VN-3304-07 ) (1206)
 
Toàn quốc
21/7
3219 Cần mua thuốc Alimemazine dạng ống tiêm (738)
 
Toàn quốc
21/7
3345 Cần mua thuốc Beprogel ( VN-0413-06 ) (816)
 
Toàn quốc
21/7
499 Cần mua thuốc Tossex ( VN-5356-08 ) (559)
 
Toàn quốc
21/7
2349 Cần mua thuốc ( Eumovate cream 5g ) (1026)
 
Miền Trung
21/7
2751 Cần mua thuốc Proscar ( VN-9345-05 ) (1336)
 
Toàn quốc
21/7
749 Cần mua thuốc fexofenadine (841)
 
Toàn quốc
21/7
3248 Cần mua thuốc Ginsana ( VN-6486-02 ) (596)
 
Toàn quốc
21/7
2578 Cần mua thuốc Allarfor (464)
 
Toàn quốc
21/7
192 Cần mua Steroids Anabolic....... (686)
 
Toàn quốc
21/7
1488 Cần mua thuốc Fluconazole chai truyền (1032)
 
Toàn quốc
21/7
1451 Cần mua thuốc Kavet A ( V1221-H12-05 ) (1057)
 
Toàn quốc
21/7
1175 Tôi cần tìm thuốc điều tri bệnh dạ dày : Bao niêm mạc , Kit + (963)
 
Toàn quốc
21/7
3486 Cần mua kem nghệ Bảo phụ khang ( VNB-1181-03 ) (534)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
3700 Cần mua Cefpodoxim (765)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
327 Cần mua thuốc ceftazidime 1.0g (russia) (1024)
 
Hà nội
21/7
309 Cần mua Cefo (633)
 
Toàn quốc
21/7
465 Cần mua thuốc Babyta ( VN-0056-06 ) (823)
 
Toàn quốc
21/7
1143 Cần mua thuốc Tiêu khiết thanh ( 9232/2009/YT-CNTC ) (737)
 
Hà nội
21/7
1438 Cần mua thuốc chuyên khoa nhi (619)
 
Toàn quốc
21/7
2427 Cần mua thuốc Netromycin ( VN-10438-05 ) (703)
 
Toàn quốc
21/7
2237 Cần mua thuốc Akurit 4 ( VN-10252-05 ) (701)
 
Miền Bắc
21/7
3308 Cần mua thuốc can date (1050)
 
Toàn quốc
21/7
3052 Cần mua thuốc Butymid inj ( VN-13324-11 ) (472)
 
Toàn quốc
21/7
3720 Mua kháng sinh cận date (674)
 
Toàn quốc
21/7
3838 Cần mua thuốc Gau sau Plus (840)
 
Toàn quốc
21/7
2623 Cần mua thuốc Lamivudine/Zidovudine 30mg/60mg ( VN-10391-10 ) (839)
 
Toàn quốc
21/7
158 Cần mua thuốc CP ( VN-7025-08 ) (573)
 
Toàn quốc
21/7
1284 Mua thuốc MAXALT (729)
 
Toàn quốc
21/7
3204 Cần mua thuốc (Rilutek 50mg) trị bệnh teo cơ (1307)
 
Toàn quốc
21/7
3621 Cần mua thuốc Bổ thận tráng dương thuỷ ( V189-H12-10 ) (460)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
2486 Cần mua thuốc ( mifepritone 200mg) (965)
 
Toàn quốc
21/7
1485 Cần mua thuốc Sevenkit (740)
 
Miền Bắc
21/7
3181 Cần mua thuốc Dầu xoa gấu trắng ( VNA-4066-01 ) (672)
 
Toàn quốc
21/7
3271 Cần mua thuốc Cihanol-HD ( VD-5784-08 ) (758)
 
Toàn quốc
21/7
871 Cần mua thuốc C Trigel ( VN-6519-02 ) (578)
 
Toàn quốc
21/7
3587 Cần mua thuốc Adinir (673)
 
Toàn quốc
21/7
3728 Cần mua thuốc Cefulife 500 ( VN-3489-07 ) (766)
 
Toàn quốc
21/7
2852 Cần mua thuốc (689)
 
Toàn quốc
21/7
3164 Cần mua thuốc Meyerpulgite (600)
 
Toàn quốc
21/7
80 Cần mua thuốc (Danapha Natrex 50) (761)
 
Toàn quốc
21/7
3574 Cần mua cefpodoxim 200mg (705)
 
Toàn quốc
21/7
3051 Cần mua thuốc Levioloxe Injection ( VN-12196-11 ) (636)
 
Toàn quốc
21/7
585 Cần mua thuốc Pipolphen ( VN-8606-04 ) (672)
 
Toàn quốc
21/7
3146 Cần mua thuốc Dipolac G ( VD-4844-08 ) (1038)
 
Toàn quốc
21/7
3709 Cần mua thuốc Aminophylline ( VN-7752-03 ) (940)
 
Toàn quốc
21/7
1348 Cần mua thuốc Uniderm ( VN-7414-08 ) (885)
 
Toàn quốc
21/7
1275 Cần mua thuốc Acigate (874)
 
Hà nội
21/7
522 Nhận làm đơn các mặt hàng Nhi (608)
 
Toàn quốc
21/7
2416 Cần mua thuốc An Trĩ Vương (851)
 
Toàn quốc
21/7
3238 Cần mua thuốc Golden LAB ( 1604/2009/YT-CNTC ) (870)
 
Toàn quốc
21/7
3388 Cần mua thuốc Dongetran ( VD-13720-11 ) (519)
 
Toàn quốc
21/7
1195 Cần mua thuốc Redumin capsules 10mg ( VN-6791-08 ) (740)
 
Hà nội
21/7
2103 Cần mua thuốc Dusmarus Capsule ( VN-9493-05 ) (532)
 
Toàn quốc
21/7
2819 Cần mua thuốc L- Cystine 250mg+ Choline 250mg (813)
 
Toàn quốc
21/7
1692 Cần mua thuốc Nữ Vương ( 5986/2010/YT - CNTC ) (912)
 
Toàn quốc
21/7
1064 Tìm mua thuốc ở TP.Vinh - Nghệ An (678)
 
Miền Trung
21/7
248 Cần mua thuốc Lignospan Standard ( VN-3757-07 ) (686)
 
Toàn quốc
21/7
3668 Mua thuốc Fentanyl (1044)
 
Toàn quốc
21/7
1332 Cần mua thuốc tetracylin của quảng ngãi (664)
 
Toàn quốc
21/7
802 Cần mua thuốc Avodart ( VN-8476-04 ) (813)
 
Toàn quốc
21/7
2296 Cần mua thuốc Arobarit ( NC26-H06-01 ) (508)
 
Toàn quốc
21/7
1238 Cần mua thuốc Aspirin pH8 500mg ( VNB-0629-00 ) (632)
 
Toàn quốc
21/7
2957 Cần mua thuốc Prasocare ( VN-12762-11 ) (1208)
 
Toàn quốc
21/7
2360 Cần mua thuốc Haes-steril 6% ( VN-7677-09 ) (541)
 
Toàn quốc
21/7
2694 Nhận phân phối sâm Korea (dạng viên - Hộp sắt) (472)
 
Toàn quốc
21/7
447 Cần mua thuốc viên uống tăng lực nam giới Khang dược (.. (877)
 
Miền Trung
20/7
3483 Cần mua thuốc can date (716)
 
Toàn quốc
20/7
1766 Cần mua thuốc Amepox soft capsule ( VN-7341-08 ) (893)
 
Toàn quốc
20/7
161 Cần mua thuốc Pantoloc ( VN-6750-08 ) (599)
 
Hà nội
20/7
1040 Cần mua thuốc Madopar ( VN-7868-03 ) (786)
 
Toàn quốc
20/7
2421 Cần biệt dược abiraterone chữa ung thư (783)
 
Toàn quốc
20/7
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212
div>