Mua thuốc

Tiêu đềGiáĐịa điểmThời gian
2317 Cần mua thuốc Candid V6 ( VN-3997-07 ) (922)
 
Toàn quốc
16:31
934 Cần hàng kê đơn Gatifloxacin400mg (482)
 
Toàn quốc
16:30
1649 Cần mua thuốc Apo nitrofurantoin ( VN-7528-03 ) (991)
 
Toàn quốc
16:13
3541 Cần mua thuốc Dalovi (1719)
 
Toàn quốc
16:13
3078 Mua thuốc tesmon tiêm Tai Yu (1265)
 
Toàn quốc
15:44
1081 Cần mua thuốc Cerebrolysin ( VN-2976-07 ) (708)
 
Toàn quốc
15:41
1479 Cần mua thuốc Lidocain 2% ( VNA-0093-02 ) (1083)
 
Toàn quốc
15:25
2387 Cần mua thuốc Tràng Phục Linh ( 6040/2010/YT-CNTC ) (756)
 
Hà nội
15:25
3537 Cần mua thuốc Biragan F ( VD-10090-10 ) (844)
 
Toàn quốc
15:25
3669 Cần mua thuốc Phong tê cốt thống thuỷ ( V1339-H12-10 ) (973)
 
Toàn quốc
15:8
2368 Cần mua thuốc Dầu phật linh Trường sơn ( V1255-H12-10 ) (995)
 
Toàn quốc
14:54
20 Cần mua thuốc Megafast ( VN-3474-07 ) (1222)
 
Toàn quốc
14:53
499 Cần mua thuốc Tossex ( VN-5356-08 ) (641)
 
Toàn quốc
14:53
1926 Cần mua thuốc Cefuroxim 500mg ( VD-5657-08 ) (1347)
 
Toàn quốc
14:22
2544 Cần mua thuốc Microclismi 9g ( VN-4483-07 ) (941)
 
Toàn quốc
14:19
3411 Cần mua thuốc Dongetran ( VD-13720-11 ) (630)
 
Toàn quốc
14:6
168 Cần mua thuốc Fiamax 200 ( VN-0790-06 ) (764)
 
Toàn quốc
14:2
2705 Cần mua thuốc Lamotrigine (Lamictal hoặc Lamotor) (1165)
 
Toàn quốc
13:46
2415 Cần mua thuốc Ditnykit ( VN-2631-07 ) (702)
 
Hà nội
13:33
3213 Cần mua thuốc Dầu cù là bồ câu trắng ( VD-0284-06 ) (898)
 
Tp.Hồ Chí Minh
13:31
1934 Cầnmua dung dich truyền natri clorid 0,9% (1002)
 
Hà nội
13:30
2660 Cần mua thuốc Lebatonil 5g (692)
 
Toàn quốc
13:13
324 Cần mua thuốc ( vision ) (785)
 
Tp.Hồ Chí Minh
12:57
3731 Cần mua thuốc Blooming 500mg ( VN-5428-01 ) (788)
 
Hà nội
12:56
1811 Cần mua thuốc ALBUMIN 20% (1313)
 
Toàn quốc
12:9
294 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (1099)
 
Toàn quốc
12:7
1994 Cần mua thuốc Valcyte ( VN-7674-09 ) (1152)
 
Toàn quốc
11:54
2826 Cần mua thuốc Heparin của Đức,của Hàn Quốc (848)
 
Toàn quốc
11:54
892 Cần mua thuốc Sevoflurane ( VN-5211-08 ) (516)
 
Toàn quốc
11:51
2009 Cần mua thuốc Methylnol ( VN-8018-09 ) (769)
 
Hà nội
11:36
502 Cần mua thuốc TFX (766)
 
Toàn quốc
10:44
268 Cần mua thuốc Bổ huyết ích não ( V786-H12-10 ) (1210)
 
Toàn quốc
10:32
2301 Cần mua thuốc Kaliitis (592)
 
Toàn quốc
10:31
3338 Cần mua thuốc Malemin ( VD-0487-06 ) (702)
 
Tp.Hồ Chí Minh
10:30
3310 Cần mua thuốc Jincetam Inj. ( VN-8024-09 ) (667)
 
Toàn quốc
10:29
1040 Cần mua thuốc Madopar ( VN-7868-03 ) (962)
 
Toàn quốc
10:14
1882 Cần mua thuốc Divascol ( VN-7229-02 ) (821)
 
Hà nội
9:57
441 Cần mua thuốc ích tâm khang (1320)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:56
2998 Cần mua thuốc Tiêu khiết thanh ( 9232/2009/YT-CNTC ) (851)
 
Miền Bắc
9:42
1109 Cần mua thuốc Neoamiyu ( VN-5733-01 ) (1587)
 
Toàn quốc
9:40
3470 Cần mua thuốc Fugacar 500mg ( VN-10204-05 ) (820)
 
Toàn quốc
9:25
2677 Cần mua thuốc Linh Tự Đan (2957)
 
Miền Nam
8:18
1507 Cần mua thuốc Cồn 70, tinh bot duoc dung (731)
 
Toàn quốc
8:17
3363 Cần mua thuốc Foracort 200 ( VN-3600-07 ) (750)
 
Toàn quốc
8:3
2479 Cần mua thuốc Jointos Capsule ( VN-10206-10 ) (923)
 
Toàn quốc
8:0
1764 Cần mua thuốc (sotalol 80mg ) (892)
 
Toàn quốc
18/3
161 Cần mua thuốc Pantoloc ( VN-6750-08 ) (689)
 
Hà nội
18/3
3308 Cần mua thuốc can date (1127)
 
Toàn quốc
18/3
3190 Cần mua thuốc Niczen (Thiabendazole) ( VD-9134-09 ) (775)
 
Toàn quốc
18/3
1927 Cần mua thuốc Chloram H ( V436-H12-05 ) (759)
 
Toàn quốc
18/3
3499 Cần mua thuốc Tisunane ( VN-12116-11 ) (1716)
 
Hà nội
18/3
1346 Mua thuốc Kim Miễn khang (1351)
 
Toàn quốc
18/3
2894 Cần mua thuốc ( selegiline ) (689)
 
Toàn quốc
18/3
2379 Cần mua thuốc Emzinc tablets ( VN-11864-11 ) (1253)
 
Toàn quốc
18/3
3816 Cần mua cefixime 200mg, 100 mg (1221)
 
Toàn quốc
18/3
1138 Cần mua thuốc Daycal Syrup ( VN-3908-07 ) (925)
 
Miền Bắc
18/3
309 Cần mua Cefo (745)
 
Toàn quốc
18/3
691 Cần mua thuốc Duovital chữa thoái hóa khớp (1159)
 
Toàn quốc
18/3
2250 Cần mua thuốc Cao lỏng - Phụ lạc cao ( 1279/2010/YT-CNTC ) (848)
 
Toàn quốc
18/3
1883 Cần mua thuốc Doxicef 100 ( VN-4944-10 ) (1005)
 
Toàn quốc
18/3
1497 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) ( 4656/2009/ YT - CNTC ) (709)
 
Miền Trung
18/3
2954 Cần mua thuốc Cravit IV ( VN-8601-04 ) (870)
 
Toàn quốc
18/3
318 Cần mua thuốc Drosperin ( VN1-030-07 ) (1023)
 
Toàn quốc
18/3
2198 Cần mua thuốc nhuận tràng baby (910)
 
Miền Nam
18/3
2692 Tôi đang cần mua loại thuốc Aminoleban dạng viên (1167)
 
Toàn quốc
18/3
520 Cần mua lignopan 2% (526)
 
Toàn quốc
18/3
564 Cần mua thuốc Duofilm (1681)
 
Toàn quốc
18/3
486 Cần mua thuốc Nurofen ( VN-7508-03 ) (737)
 
Toàn quốc
18/3
304 Cần mua Quirex -Citicolin 500mg (813)
 
Toàn quốc
18/3
3362 Cần mua thuốc Foracort 200 ( VN-3600-07 ) (1700)
 
Toàn quốc
18/3
1423 Cần mua thuốc Peg-intron ( VN-6307-08 ) (698)
 
Hà nội
18/3
1575 Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( 4655/2009/YT - CNTC ) (1385)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/3
2821 Cần mua thuốc ( solu cortef) (980)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/3
755 Cần mua thuốc Flurocomb ( VN-6035-01 ) (470)
 
Toàn quốc
18/3
2945 Cần mua thuốc L Tyrosine ( VN-8210-04 ) (770)
 
Toàn quốc
18/3
2513 Cần mua thuốc Epocassa 2000 I.U (1857)
 
Toàn quốc
18/3
535 Cần mua thuốc Kinh hoa vị khang ( VN-2518-06 ) (1188)
 
Toàn quốc
18/3
2268 Cần mua thuốc UBB Cartiligins ( VN-9441-05 ) (1273)
 
Toàn quốc
18/3
3230 Cần mua thuốc Isopod Eye Drops ( VN-9799-10 ) (1030)
 
Toàn quốc
18/3
2814 Cần mua thuốc Thuốc uống Hà linh thảo ( V1173-H12-10 ) (1357)
 
Miền Trung
18/3
2289 Cần mua thuốc Cao Bách bộ ( V458-H12-10 ) (810)
 
Hà nội
18/3
2880 Cần mua thuốc Lorinden C 15g ( VN-7646-03 ) (1262)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/3
1630 Cần mua thuốc (687)
 
Toàn quốc
18/3
935 Cần mua thuốc Vageston 100 ( VN-9301-05 ) (966)
 
Toàn quốc
18/3
2302 Cần mua thuốc An Trĩ Vương (886)
 
Toàn quốc
18/3
2221 Cần mua thuốc Lemytrol ( VD-11356-10 ) (738)
 
Toàn quốc
18/3
3399 Cần mua thuốc (979)
 
Toàn quốc
18/3
3161 Cần mua thuốc Tarceva ( VN1-180-09 ) (1141)
 
Hà nội
18/3
3796 Cần mua thuốc Megyna ( VD-2804-07 ) đặt âm đạo (925)
 
Toàn quốc
18/3
1368 Cần mua thuốc ( bạch hổ hoặc là cao của đà nẵng) (776)
 
Toàn quốc
18/3
2130 Cần mua thuốc AAstrid-S Kit ( VN-7590-09 ) (757)
 
Toàn quốc
18/3
1595 Cần mua thuốc Thycough ( VN-2956-07 ) (823)
 
Toàn quốc
18/3
1821 Cần mua thuốc Contractubex (1224)
 
Hà nội
18/3
425 Cần mua thuốc Avastin ( VN1-132-09 ) (1115)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/3
3071 Cần mua gấp thuốc Dexcir ( clarithromycin 500mg) (682)
 
Toàn quốc
18/3
2793 Cần mua thuốc Bột nhuận tràng ( V1081-H12-10 ) (1005)
 
Toàn quốc
18/3
1244 Cần mua thuốc Lamotor 50 ( VN-9215-04 ) (701)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/3
1231 Cần mua thuốc Alastin tabs 1mg ( VN-9111-04 ) (644)
 
Toàn quốc
18/3
439 Cần mua thuốc Navelbine ( VN-8648-04 ) (989)
 
Hà nội
18/3
1319 Cần mua mặt hàng của công ty Tatra (749)
 
Toàn quốc
18/3
1560 Cần mua thuốc Cefixim 100mg,Cefpodoxim (1708)
 
Toàn quốc
18/3
3347 Cần mua thuốc khang minh lục vị nang ( VND-1851-04 ) (744)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/3
3661 Cần mua thuốc Adrenoxyl ( VN-6019-01 ) (660)
 
Toàn quốc
18/3
2700 Cần mua thuốc Santafe ( 8405/2009/YT-CNTC ) (838)
 
Toàn quốc
18/3
1451 Cần mua thuốc Kavet A ( V1221-H12-05 ) (1191)
 
Toàn quốc
18/3
3136 Cần mua thuốc Argide - NIC ( VD-5668-08 ) (703)
 
Toàn quốc
18/3
546 Cần mua thuốc Modlip 10 ( VN-10375-05 ) (630)
 
Hà nội
18/3
744 Cần mua thuốc Melyroxil 250 Rediuse ( VN-1919-06 ) (1169)
 
Toàn quốc
18/3
1766 Cần mua thuốc Amepox soft capsule ( VN-7341-08 ) (1044)
 
Toàn quốc
18/3
907 Cần mua Hydrocortisone (734)
 
Toàn quốc
18/3
2704 Cần mua thuốc Lamotor 50 ( VN-9215-04 ) (876)
 
Toàn quốc
18/3
1857 Cần mua thuốc Albothyl 90mg ( VN-7074-02 ) (865)
 
Toàn quốc
18/3
1352 Cần mua thuốc Q-qluss ( bổ tim của hãngCanada) và Zincobex ( vitamin.. (1097)
 
Toàn quốc
18/3
3286 Cần mua thuốc Livial ( VN-10268-05 ) (640)
 
Toàn quốc
18/3
1195 Cần mua thuốc Redumin capsules 10mg ( VN-6791-08 ) (808)
 
Hà nội
18/3
2224 Cần Mua Thuốc hàng làm đơn (669)
 
Toàn quốc
18/3
3010 Cần mua thuốc Zedcal ( VN-2137-06 ) (965)
 
Toàn quốc
18/3
2364 Cần mua Omepazone làm hàng kê đơn (907)
 
Toàn quốc
18/3
3463 Cần tìm mua thuốc Omeprazol 40mg, Piracytam 3g, Ceftazidime 1g (508)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/3
1238 Cần mua thuốc Aspirin pH8 500mg ( VNB-0629-00 ) (802)
 
Toàn quốc
18/3
3228 Cần mua thuốc Clorifort ( VN-4855-07 ) (843)
 
Toàn quốc
18/3
126 Cần mua thuốc Thất diệp an thần ( 1274/2009/YT-CNTC ) (637)
 
Toàn quốc
18/3
683 Cần mua thuốc cốt thoát vương ( ctv-sdk-tc ) (680)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/3
1961 Cần mua thuốc An thần B/P ( V1131-H12-10 ) (826)
 
Toàn quốc
18/3
427 Cần mua thuốc AntiK (976)
 
Toàn quốc
18/3
3224 Cần mua thuốc Diệp hạ châu ( VNB-3392-05 ) (953)
 
Toàn quốc
18/3
3667 Cần mua thuốc Midazolam 5mg/ml ( VN-5948-08 ) (1067)
 
Toàn quốc
18/3
2545 Cần mua thuốc BAR ( VNB-2516-04 ) (648)
 
Toàn quốc
18/3
3450 Cần mua thuốc Althotic HR 600mg tablet ( VN1-070-08 ) (888)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/3
1449 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) ( 4656/2009/ YT - CNTC ) (707)
 
Toàn quốc
17/3
3406 Cần mua thuốc Progestogel 1g/100g ( VN-10365-05 ) (551)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
3847 Cần mua thuốc levothyrox 50mg (1338)
 
Toàn quốc
17/3
2570 Cần mua thuốc Dalovi ( ) (634)
 
Miền Nam
17/3
3297 Cần mua thuốc Cyskin ( VD-5661-08 ) (974)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
750 Cần mua thuốc vit d (801)
 
Toàn quốc
17/3
108 Cần mua thuốc Pharmatadin ( VN-7788-09 ) (794)
 
Toàn quốc
17/3
1232 Cần mua thuốc Actifed tablet ( VN-8147-04 ) (592)
 
Toàn quốc
17/3
3121 Cần mua thuốc Độc hoạt tang ký sinh ( V559-H12-10 ) (999)
 
Toàn quốc
17/3
796 Cần mua thuốc Ambumin (834)
 
Toàn quốc
17/3
1136 Cần mua thuốc Minocin ( VN-6082-01 ) (650)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
1700 Cần mua thuốc Acnotin 20 ( VN-7742-09 ) (1156)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
2927 Cần mua thuốc Mitosyl irritations ( VN-7993-03 ) (1017)
 
Toàn quốc
17/3
1945 Cần mua thuốc Tarceva (địa chỉ đóng gói: CH-4303 Kaiseraugst- Thuỵ.. (1390)
 
Hà nội
17/3
3644 Cần mua thuốc Apo-Bisacodyl 5mg ( VN-2562-07 ) (646)
 
Toàn quốc
17/3
1413 Cần mua thuốc Cialove (Tadalafil 20 mg) ( VD-8239-09 ) (1312)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
354 Mua nguyên liệu dược (1056)
 
Toàn quốc
17/3
3149 Cần mua thuốc: Rosiglen - MF (750)
 
Toàn quốc
17/3
3521 Cần mua thuốc Betacream-GM ( VD-3171-07 ) (1006)
 
Miền Bắc
17/3
2164 Cần mua dịch truyền ornidazole,levofloxacine,hydroclorid (861)
 
Toàn quốc
17/3
2734 Cần mua thuốc Fitôrhi F ( VNB-1470-04 ) (1206)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
3766 Cần mua thuốc Azintal forte ( VN-9327-05 ) (1619)
 
Toàn quốc
17/3
2572 Cần mua thuốc L-Cystine 500mg ( VNB-2814-05 ) (1258)
 
Toàn quốc
17/3
523 Cần mua thuốc fandoray (753)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
1702 Cần mua thuốc Renocell ( VN-11168-10 ) (998)
 
Toàn quốc
17/3
1998 Cần mua thuốc strabass và thuốc royal (612)
 
Toàn quốc
17/3
2558 Cần mua thuốc Prednisone 5mg ( VNB-1251-02 ) (845)
 
Toàn quốc
17/3
3455 Cần mua thuốc Tinh dầu xông Hoàng gia ( VD-0614-06 ) (584)
 
Toàn quốc
17/3
3748 Furosemide + Aldactone (777)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
2615 Cần mua thuốc tiem Meprodil SDK-:VN-4959-07 (667)
 
Toàn quốc
17/3
2010 Cần mua thuốc Letspo ( VN-2351-06 ) (1468)
 
Toàn quốc
17/3
2806 Cần mua thuốc Esomeprazol 40mg hàng viên (934)
 
Toàn quốc
17/3
1250 Cần mua thuốc An trĩ vương (915)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
810 Can mua thuoc Remicade (1126)
 
Toàn quốc
17/3
877 Cần mua thuốc Viabiovit ( SDK_Via ) (708)
 
Miền Bắc
17/3
533 Cần mua thuốc Siro ho Prospan (1239)
 
Miền Nam
17/3
1063 Cần mua thuốc Sirdalud ( VN-0536-06 ) (656)
 
Hà nội
17/3
2008 Cần mua thuốc Methylnol ( VN-8018-09 ) (657)
 
Toàn quốc
17/3
2181 Cần mua thuốc Spiriva ( VN-6939-08 ) (638)
 
Toàn quốc
17/3
2920 Cần mua thuốc Progestogel 1g/100g ( VN-10365-05 ) (1518)
 
Toàn quốc
17/3
633 Cần mua thuốc Cao bách bộ 100ml ( VNB-4105-05 ) (781)
 
Toàn quốc
17/3
3146 Cần mua thuốc Dipolac G ( VD-4844-08 ) (1254)
 
Toàn quốc
17/3
500 Cần mua lignosoan (626)
 
Toàn quốc
17/3
2155 Tìm hàng làm đơn (806)
 
Toàn quốc
17/3
1274 Cần mua thuốc ( acidtrichloracetic 80% ) (1274)
 
Toàn quốc
17/3
2389 Cần mua thuốc có hoạt chất cephalotine 1g của Pháp và thuốc hoạt.. (999)
 
Toàn quốc
17/3
2412 Cần mua thuốc Babyta ( VN-0056-06 ) (1061)
 
Toàn quốc
17/3
1218 Cần mua thuốc Korcin ( VNA-4267-01 ) (907)
 
Toàn quốc
17/3
2640 Cần mua dung dịch Kabiven Oliclinomel (1026)
 
Toàn quốc
17/3
3183 Cần mua thuốc Coxplus Syrup ( VN-6573-08 ) (1300)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
2595 Cần mua thuốc Dorocta ( VNB-3560-05 ) (649)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
98 Cần mua thuốc Ivermectin dạng uống cho người (1414)
 
Toàn quốc
17/3
125 Cần mua thuốc Etotab-60 ( VN-6743-08 ) (825)
 
Hà nội
17/3
2139 Cần mua thuốc Praxinor (832)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
3186 Cần mua thuốc Sibutine-15 ( VN-5665-10 ) (467)
 
Toàn quốc
17/3
1242 Cần mua thuốc Mycoster 8% ( VN-5056-07 ) (1277)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
326 Cần mua thuốc ceftazidime 1.0g (russia) (806)
 
Hà nội
17/3
707 Cần mua thuốc phụ bì khang ( 1003/2008/TNQC-ATTP ) (555)
 
Miền Trung
17/3
2416 Cần mua thuốc An Trĩ Vương (1068)
 
Toàn quốc
17/3
2345 Cần mua thuốc Isoflurane-USP ( VN-6539-08 ) (998)
 
Toàn quốc
17/3
139 Cần mua thuốc Flavital 500 (1330)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
2165 Cần mua thuốc Hoàn điều kinh bổ huyết (890)
 
Hà nội
17/3
3728 Cần mua thuốc Cefulife 500 ( VN-3489-07 ) (823)
 
Toàn quốc
17/3
2095 Cần mua thuốc Diprosalic 15g sản phẩm của Canada. (986)
 
Toàn quốc
17/3
452 Cần mua thuốc C Tax T ( VN-7359-03 ) (716)
 
Toàn quốc
17/3
658 Cần mua thuốc Oxytocin ( VN-9984-05 ) (805)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/3
3723 Cần mua thuốc tiêm (783)
 
Toàn quốc
17/3
18 Cần mua thuốc Antaspan 1 ( VN-6710-08 ) (885)
 
Toàn quốc
17/3
3101 Tìm hàng làm đơn - CTV (724)
 
Toàn quốc
17/3
2222 Cần mua thuốc Polytar Liquid ( VN-0634-06 ) (763)
 
Toàn quốc
17/3
2286 Cần mua thuốc BigBB ( ) (1434)
 
Toàn quốc
17/3
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212