Mua thuốc

Tiêu đềGiáĐịa điểmThời gian
642 Tìm thuốc làm kê đơn về Nhi (887)
 
Toàn quốc
10:12
2721 Cần mua thuốc Rhinex 0,05% ( V286-H12-06 ) (1224)
 
Hà nội
10:9
2274 Cần mua thuốc Diprosalic 15g ( VN-6099-01 ) (963)
 
Hà nội
10:8
3433 Cần mua thuốc Seglor ( VN-5619-01 ) (964)
 
Toàn quốc
10:6
3559 Cần mua thuốc Cealb ( VN-2735-07 ) (967)
 
Toàn quốc
10:5
854 Cần mua thuốc bạch hổ hoạt lạc cao 20g ( VNB-0656-03 ) (1155)
 
Toàn quốc
10:3
3359 Mua Cefpodoxime 100mg ( visa : VN-5263-10) (963)
 
Toàn quốc
10:2
1249 Cần mua thuốc Infukoll HES ( VN-5720-01 ) (930)
 
Toàn quốc
9:59
1260 Cần mua thuốc Infud cream 5gm ( VN-6619-08 ) (955)
 
Toàn quốc
9:57
1423 Cần mua thuốc Peg-intron ( VN-6307-08 ) (912)
 
Hà nội
9:57
1019 Cần mua thuốc Aminomux 100mg ( VN-3484-07 ) (882)
 
Miền Nam
9:55
2957 Cần mua thuốc Prasocare ( VN-12762-11 ) (1662)
 
Toàn quốc
9:54
2334 Cần mua thuốc Virnagza-10mg ( VD-5326-08 ) (998)
 
Toàn quốc
9:52
522 Nhận làm đơn các mặt hàng Nhi (918)
 
Toàn quốc
9:52
3262 Cần mua thuốc Circuloba 17.5mg/5ml (1179)
 
Toàn quốc
9:51
3846 Cần mua thuốc Broncho-Vaxom Children ( VN-2315-06 ) (1873)
 
Toàn quốc
9:51
564 Cần mua thuốc Duofilm (1985)
 
Toàn quốc
9:48
1435 Cần mua thuốc Zadaxin (nước pha tiêm) ( VN-8053-09 ) (987)
 
Toàn quốc
9:44
2219 Cần mua thuốc Bổ tỳ dưỡng cốt thái dương ( VNB-4150-05 ) (2027)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:44
3582 Cần mua thuốc Azithromycin lọ bột (1175)
 
Toàn quốc
9:42
2453 Tìm hàng làm đơn kháng sinh hoạt chất Amoxicilin + Clavulanic (978)
 
Toàn quốc
9:42
2712 Cần mua thuốc Asmin ( VNA-3637-00 ) (1952)
 
Toàn quốc
9:41
2694 Nhận phân phối sâm Korea (dạng viên - Hộp sắt) (864)
 
Toàn quốc
9:38
2236 Cần mua thuốc Cồn xoa bóp 79 ( V314-H12-06 ) (959)
 
Toàn quốc
9:37
2285 Cần mua thuốc Dầu xoa gấu trắng ( V538-H12-10 ) (1401)
 
Toàn quốc
9:37
2165 Cần mua thuốc Hoàn điều kinh bổ huyết (1120)
 
Hà nội
9:36
2231 Cần mua thuốc Coafarmin 2mg ( V1167-H12-05 ) (1170)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:33
2896 Cần mua thuốc Vitamin A 5000 IU ( VD-3381-07 ) (938)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:28
567 Cần mua thuốc Ephedrine hoặc Pseudoephedrine. (1837)
 
Hà nội
9:26
2952 Cần mua thuốc losartan (965)
 
Toàn quốc
9:24
2573 Cần mua thuốc Tranmuu ( VNB-2436-04 ) (1438)
 
Toàn quốc
9:24
2826 Cần mua thuốc Heparin của Đức,của Hàn Quốc (1079)
 
Toàn quốc
9:23
1533 Cần mua Hoạt huyết dưỡng não Traphaco (1352)
 
Toàn quốc
9:23
3102 Cần mua thuốc phụ bì khang ( 1003/2008/TNQC-ATTP ) (1190)
 
Toàn quốc
9:21
365 Cần mua thuốc Megabion ( VN-2826-07 ) (1315)
 
Toàn quốc
9:17
658 Cần mua thuốc Oxytocin ( VN-9984-05 ) (1082)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:16
2294 Cần mua thuốc viabiovit (838)
 
Toàn quốc
9:15
3483 Cần mua thuốc can date (1122)
 
Toàn quốc
9:13
3272 Cần mua thuốc L-Asparginase (817)
 
Toàn quốc
9:12
415 Cần mua thuốc Lycopega - dầu gấc sữa ong chúa ( 13415/2005/CBTC-YT ) (1075)
 
Toàn quốc
9:11
1560 Cần mua thuốc Cefixim 100mg,Cefpodoxim (1965)
 
Toàn quốc
9:8
78 Cần mua thuốc (892)
 
Toàn quốc
9:6
892 Cần mua thuốc Sevoflurane ( VN-5211-08 ) (723)
 
Toàn quốc
9:6
3386 Cần mua thuốc Glotifed ( VD-10195-10 ) (898)
 
Toàn quốc
9:6
3874 Cần mua thuốc Digoxin ( VN-8610-04 ) (1292)
 
Miền Nam
9:6
1244 Cần mua thuốc Lamotor 50 ( VN-9215-04 ) (923)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:2
950 Cần mua thuốc Celestone Tablets ( VN-7830-09 ) (995)
 
Toàn quốc
8:58
796 Cần mua thuốc Ambumin (1061)
 
Toàn quốc
8:58
3615 Cần mua thuốc Erystad ( VNB-1168-02 ) (1080)
 
Hà nội
8:54
1546 Cần mua thuốc Renova ( VN-9338-05 ) (946)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:53
2442 Tìm hàng làm đơn Thymomodulin,Cefpodoxime... (1319)
 
Toàn quốc
8:52
3279 Cần mua thuốc Trừ phong giải độc hoàn ( VD-0315-06 ) (925)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:51
3668 Mua thuốc Fentanyl (1595)
 
Toàn quốc
8:50
1473 Cần tìm hàng để phân phối các tỉnh phía Bắc (974)
 
Toàn quốc
8:50
2267 Cần mua thuốc Cao tiêu độc ( VD-0633-06 ) (1046)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:48
699 Cần mua thuốc Eurax 10% ( VNB-1896-04 ) (1174)
 
Toàn quốc
8:47
1986 Tìm Nguồn Cung Cấp Thuốc (1129)
 
Toàn quốc
8:45
1345 Cần mua roxithromycin (1108)
 
Hà nội
8:45
1274 Cần mua thuốc ( acidtrichloracetic 80% ) (1552)
 
Toàn quốc
8:43
294 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (1358)
 
Toàn quốc
8:42
3050 Cần mua thuốc Beeimipem Injection ( VN-13210-11 ) (1048)
 
Toàn quốc
8:40
2880 Cần mua thuốc Lorinden C 15g ( VN-7646-03 ) (1605)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:39
381 Cần mua thuốc Atafeds (906)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:39
2131 Cần mua thuốc Philorpa ( VN-4893-07 ) (1255)
 
Miền Bắc
8:39
2806 Cần mua thuốc Esomeprazol 40mg hàng viên (1203)
 
Toàn quốc
8:38
3388 Cần mua thuốc Dongetran ( VD-13720-11 ) (845)
 
Toàn quốc
8:37
2440 Cần mua thuốc Milcerof Inj ( VN-5582-08 ) (923)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:36
2595 Cần mua thuốc Dorocta ( VNB-3560-05 ) (867)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:36
3177 Cần mua thuốc Niczen (Thiabendazole) ( VD-9134-09 ) (1874)
 
Toàn quốc
8:35
2056 Cần mua thuốc Motinorm ( VN-7257-08 ) (1276)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:34
1227 Cần mua thuốc Thành phẩm (1078)
 
Toàn quốc
8:31
2667 Cần mua thuốc Bisacodyl ( VNB-1275-02 ) (1034)
 
Toàn quốc
8:29
1692 Cần mua thuốc Nữ Vương ( 5986/2010/YT - CNTC ) (1405)
 
Toàn quốc
8:28
629 Cần mua thuốc New oral ( Cefpodoxime) (1964)
 
Toàn quốc
8:25
933 Cần mua thuốc Protopic ( VN-2379-06 ) (1454)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:25
907 Cần mua Hydrocortisone (949)
 
Toàn quốc
8:23
2598 Cần mua thuốc Argide - NIC ( VD-5668-08 ) (1329)
 
Toàn quốc
8:23
1797 Cần mua thuốc Aerrane ( VN-8056-04 ) (1366)
 
Toàn quốc
8:20
2544 Cần mua thuốc Microclismi 9g ( VN-4483-07 ) (1185)
 
Toàn quốc
8:18
1683 Cần mua thuốc Ladolugel ( V589-H12-05 ) (974)
 
Toàn quốc
8:13
3251 Cần mua thuốc Hapacol cảm ho ( VD-0008-06 ) (1362)
 
Toàn quốc
8:9
2804 Cần mua thuốc Daewontrigel ( VN-6369-02 ) (751)
 
Toàn quốc
8:9
1139 Cần mua thuốc Viabiovit ( SDK_Via ) (783)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:8
3411 Cần mua thuốc Dongetran ( VD-13720-11 ) (844)
 
Toàn quốc
5/6
3659 Cần tìm gấp hàng E - Thanh Hóa (976)
 
Toàn quốc
5/6
2538 Cần mua thuốc Diclac 75ID ( VN-0384-06 ) (1224)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
98 Cần mua thuốc Ivermectin dạng uống cho người (1666)
 
Toàn quốc
5/6
2318 Cần mua thuốc ( Eumovate cream 5g ) (2672)
 
Miền Trung
5/6
1751 Cần mua thuốc Thermadren (1082)
 
Toàn quốc
5/6
2457 Cần mua thuốc Actifif - F (VD-14061-11) (699)
 
Toàn quốc
5/6
752 Tìm hàng làm đơn Nhi tại Thanh Hóa (865)
 
Toàn quốc
5/6
2449 Cần mua thuốc Rasilez 150mg ( VN-10443-10 ) (836)
 
Toàn quốc
5/6
471 Cần mua thuốc Human Albumin 20% Behring, muối thấp ( VN-8315-09 ) (1376)
 
Toàn quốc
5/6
3230 Cần mua thuốc Isopod Eye Drops ( VN-9799-10 ) (1290)
 
Toàn quốc
5/6
3504 Cần mua thuốc Eucabro ( VND-0375-00 ) (998)
 
Toàn quốc
5/6
469 Cần mua thuốc Borambio ( VN-0069-06 ) (663)
 
Toàn quốc
5/6
2479 Cần mua thuốc Jointos Capsule ( VN-10206-10 ) (1138)
 
Toàn quốc
5/6
279 Cần mua thuốc Midamox 250 ( VD-4341-07 ) (1279)
 
Hà nội
5/6
708 Mua kháng sinh (1263)
 
Toàn quốc
5/6
3459 Tìm thuốc kê toa chuyên khoa mắt (801)
 
Toàn quốc
5/6
1063 Cần mua thuốc Sirdalud ( VN-0536-06 ) (908)
 
Hà nội
5/6
3492 Cần mua thuốc (Activenose,Tripofed,Bivofed) (1500)
 
Toàn quốc
5/6
2938 Cần mua thuốc Sustanon `250` ( VN-6966-02 ) (1429)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
3881 Cần mua thuốc Fimabute (VN-2635-07) (1357)
 
Hà nội
5/6
3490 Cần mua thuốc xách tay (1574)
 
Toàn quốc
5/6
1458 Cần mua thuốc Dinpocef 100 ( VN-8244-09 ) (1024)
 
Toàn quốc
5/6
1431 Cần mua thuốc Sarium ( VN-9971-05 ) (861)
 
Toàn quốc
5/6
1330 Cần mua thuốc Memotropil 400 mg ( VN-10304-05 ) (1328)
 
Toàn quốc
5/6
277 Cần mua thuốc Uniferon B9 B12 ( VNB-4509-05 ) (859)
 
Hà nội
5/6
458 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) (1130)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
2611 Cần mua thuốc Dầu xoa gấu trắng ( V538-H12-10 ) (944)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
3399 Cần mua thuốc (1260)
 
Toàn quốc
5/6
1319 Cần mua mặt hàng của công ty Tatra (971)
 
Toàn quốc
5/6
2636 Cần mua thuốc Dầu nóng Mặt Trời ( VD-0963-06 ) (848)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
566 Cần mua thuốc Permethrin kem bôi da trị ngứa da (2059)
 
Toàn quốc
5/6
20 Cần mua thuốc Megafast ( VN-3474-07 ) (1486)
 
Toàn quốc
5/6
2579 Cần mua thuốc Sandostatin 0,1mg (1367)
 
Toàn quốc
5/6
1563 Mua thuốc số lượng lớn sisosin,zenodem,biotop,dozeni (1056)
 
Toàn quốc
5/6
2546 Cần mua thuốc bôi da AVI O5 ( VNB-0521-00 ) (1907)
 
Toàn quốc
5/6
2358 Cần mua thuốc Betamethasone Valerate cream ( VN-5240-08 ) (1349)
 
Toàn quốc
5/6
429 Cần mua thuốc (1462)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
452 Cần mua thuốc C Tax T ( VN-7359-03 ) (963)
 
Toàn quốc
5/6
1667 Cần mua thuốc Aerrane ( VN-8056-04 ) (879)
 
Miền Nam
5/6
1961 Cần mua thuốc An thần B/P ( V1131-H12-10 ) (1032)
 
Toàn quốc
5/6
3535 Cần mua thuốc Codatux Syrup ( 789/2010/YT- CNTC ) (1229)
 
Toàn quốc
5/6
3188 Cần mua thuốc Calcium stada 500 ( VD-5242-08 ) (1082)
 
Toàn quốc
5/6
2344 Mua thuốc xoa bóp đa dụng An Triều (1290)
 
Hà nội
5/6
463 Mua thuốc kalamentin tiêm (935)
 
Toàn quốc
5/6
3783 Cần mua thuốc Madopar ( VN-7868-03 ) (1174)
 
Toàn quốc
5/6
3049 Cần mua thuốc Amkey ( VN-12351-11 ) (1031)
 
Toàn quốc
5/6
307 Cần mua thuốc Rabeloc 10 ( VN-10085-05 ) (1057)
 
Toàn quốc
5/6
2095 Cần mua thuốc Diprosalic 15g sản phẩm của Canada. (1212)
 
Toàn quốc
5/6
2342 Cần mua thuốc ( Minafort ) (913)
 
Hà nội
5/6
1749 Cần mua thuốc (cảm xuyên hương yên bái ) (1167)
 
Toàn quốc
5/6
723 Cần mua thuốc White L-Glutathione 1000mg ( 731/2009/YT ) (1174)
 
Hà nội
5/6
3521 Cần mua thuốc Betacream-GM ( VD-3171-07 ) (1243)
 
Miền Bắc
5/6
3401 Cần mua thuốc Atropin 1% ( VD-2618-07 ) (1096)
 
Miền Trung
5/6
1232 Cần mua thuốc Actifed tablet ( VN-8147-04 ) (810)
 
Toàn quốc
5/6
3271 Cần mua thuốc Cihanol-HD ( VD-5784-08 ) (1039)
 
Toàn quốc
5/6
2661 Cần mua thuốc Methyltestosterone Tablets Honten ( VN-6757-02 ) (1613)
 
Miền Nam
5/6
750 Cần mua thuốc vit d (1034)
 
Toàn quốc
5/6
2699 Cần mua thuốc ( bổ mắt ) (828)
 
Toàn quốc
5/6
2002 Cần mua thuốc Bột bó ( VNA-3973-01 ) (943)
 
Miền Bắc
5/6
1732 Cần mua thuốc Seroquel XR ( VN-4977-10 ) (914)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
3297 Cần mua thuốc Cyskin ( VD-5661-08 ) (1202)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
486 Cần mua thuốc Nurofen ( VN-7508-03 ) (952)
 
Toàn quốc
5/6
692 Cần mua thuốc Feldene piroxicam denispersible (1196)
 
Toàn quốc
5/6
815 Mua thuốc Cenicid (878)
 
Toàn quốc
5/6
492 Cần mua thuốc Coxlec 200mg ( VD-5087-08 ) (878)
 
Toàn quốc
5/6
724 Cần mua thuốc Koruti (1186)
 
Hà nội
5/6
453 Cần mua thuốc H- Vanzol ( VN-3740-07 ) (872)
 
Toàn quốc
5/6
2486 Cần mua thuốc ( mifepritone 200mg) (1378)
 
Toàn quốc
5/6
2742 Cần mua thuốc Calcibronat (1486)
 
Toàn quốc
5/6
3291 Cần mua thuốc SLL về chủng loại, xin các nhà phân phối cho bản báo.. (930)
 
Miền Nam
5/6
3252 Cần mua thuốc Trianacin ( VNA-2174-04 ) (996)
 
Miền Bắc
5/6
317 Cần mua thuốc Glucomsure ( VN-2479-06 ) (918)
 
Toàn quốc
5/6
1449 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) ( 4656/2009/ YT - CNTC ) (909)
 
Toàn quốc
5/6
2251 Cần mua thuốc Nhuận tràng baby ( 6706/2010/YT-CNTC ) (1027)
 
Toàn quốc
5/6
2755 Cần mua thuốc Metrogyl P 100ml ( VN-7513-03 ) (1168)
 
Toàn quốc
5/6
2326 Cần mua thuốc Ketoplus ( VN-8761-04 ) (1102)
 
Toàn quốc
5/6
3347 Cần mua thuốc khang minh lục vị nang ( VND-1851-04 ) (946)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
2409 Cần mua thuốc (921)
 
Toàn quốc
5/6
2393 Cần mua thuốc Leukokine Injection ( VN-5296-10 ) (1240)
 
Hà nội
5/6
2263 Cần mua thuốc Amiteron Soft Cap ( VN-6175-08 ) (1268)
 
Toàn quốc
5/6
1569 Cần mua thuốc (Renova trị nám ) (1298)
 
Toàn quốc
5/6
168 Cần mua thuốc Fiamax 200 ( VN-0790-06 ) (992)
 
Toàn quốc
5/6
992 Cần mua thuốc Contractubex ( VN-6508-02 ) (1167)
 
Toàn quốc
5/6
2793 Cần mua thuốc Bột nhuận tràng ( V1081-H12-10 ) (1295)
 
Toàn quốc
5/6
2545 Cần mua thuốc BAR ( VNB-2516-04 ) (876)
 
Toàn quốc
5/6
1183 Cần mua thuốc Br-zaxin cap ( VN-5254-08 ) (881)
 
Toàn quốc
5/6
2556 Cần mua thuốc Mãnh Lực ( 2921/2008/YT-CNTC ) (1166)
 
Miền Trung
5/6
3748 Furosemide + Aldactone (984)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
447 Cần mua thuốc viên uống tăng lực nam giới Khang dược (.. (1182)
 
Miền Trung
5/6
366 Cần mua thuốc Loratadine 10 ( VN-7448-09 ) (1101)
 
Toàn quốc
5/6
769 Cần mua thuốc Glucosamnin plus MSM 1500 hãng Schiff (980)
 
Toàn quốc
5/6
650 Cần mua thuốc Anafranil (Clomipramine) (1831)
 
Toàn quốc
5/6
3728 Cần mua thuốc Cefulife 500 ( VN-3489-07 ) (1045)
 
Toàn quốc
5/6
1485 Cần mua thuốc Sevenkit (1169)
 
Miền Bắc
5/6
1748 Cần mua kem bôi sẹo Aderma (912)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
1762 Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( 4655/2009/YT - CNTC ) (1040)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
3752 Cần mua thuốc Clorme Inj ( VN-14188-11 ) (1347)
 
Toàn quốc
5/6
2646 Cần mua thuốc Colitis ( VNA-0405-02 ) (1403)
 
Toàn quốc
5/6
842 Cần mua thuốc Plaslloid Injection ( VN-8920-09 ) (971)
 
Toàn quốc
5/6
1742 Cần mua thuốc cơ của Nhật (có ảnh hộp thuốc) (1000)
 
Toàn quốc
5/6
213 Cần mua thuốc Ampelop ( V180-H12-10 ) (900)
 
Toàn quốc
5/6
218 Cần mua thuốc Forane ( VN-1080-06 ) (2055)
 
Toàn quốc
5/6
2391 Cần mua thuốc fe folic extra của hãng Nic (1344)
 
Toàn quốc
5/6
3146 Cần mua thuốc Dipolac G ( VD-4844-08 ) (1547)
 
Toàn quốc
5/6
2164 Cần mua dịch truyền ornidazole,levofloxacine,hydroclorid (1080)
 
Toàn quốc
5/6
2966 Cần mua thuốc Gatocin 400 ( VN-0023-06 ) (949)
 
Hà nội
5/6
3213 Cần mua thuốc Dầu cù là bồ câu trắng ( VD-0284-06 ) (1139)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
2495 Cần mua thuốc Levotop 0,5% ( VN-4949-10 ) (1015)
 
Toàn quốc
5/6
2084 Cần mua thuốc Viartril-S ( VN-1309-06 ) (1635)
 
Hà nội
5/6
1444 Cần mua thuốc Salsacam ( VN-9479-10 ) (1508)
 
Toàn quốc
5/6
2847 Cần mua thuốc Zonatrizol Soft Capsule ( VN-9329-09 ) (914)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
3489 Cần mua thuốc Diprosalic 15g ( VN-6099-01 ) (1616)
 
Hà nội
5/6
683 Cần mua thuốc cốt thoát vương ( ctv-sdk-tc ) (883)
 
Tp.Hồ Chí Minh
5/6
2572 Cần mua thuốc L-Cystine 500mg ( VNB-2814-05 ) (1571)
 
Toàn quốc
5/6
2078 Cần mua thuốc Stilnox ( VN-3750-07 ) (1568)
 
Toàn quốc
5/6
2018 Cần mua thuốc Nhuận tràng baby ( 6706/2010/YT-CNTC ) (1077)
 
Miền Nam
5/6
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212