Mua thuốc

Tiêu đềGiáĐịa điểmThời gian
62 Cần mua thuốc Cartisafe ( VN-7425-09 ) (1210)
 
Hà nội
23:26
2177 Cần mua thuốc QPLUS SUPER ( VN-9074-09 ) (869)
 
Hà nội
23:7
2294 Cần mua thuốc viabiovit (529)
 
Toàn quốc
22:52
2916 Cần mua thuốc Sitar 5g ( VD-0613-06 ) (848)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22:21
2927 Cần mua thuốc Mitosyl irritations ( VN-7993-03 ) (880)
 
Toàn quốc
22:18
1926 Cần mua thuốc Cefuroxim 500mg ( VD-5657-08 ) (1210)
 
Toàn quốc
22:18
692 Cần mua thuốc Feldene piroxicam denispersible (912)
 
Toàn quốc
22:6
2326 Cần mua thuốc Ketoplus ( VN-8761-04 ) (813)
 
Toàn quốc
22:1
1497 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) ( 4656/2009/ YT - CNTC ) (612)
 
Miền Trung
21:49
1260 Cần mua thuốc Infud cream 5gm ( VN-6619-08 ) (628)
 
Toàn quốc
21:48
1253 Cần mua thuốc ích thận vương ( 1638/2010YT-CNTC ) (903)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21:47
2440 Cần mua thuốc Milcerof Inj ( VN-5582-08 ) (648)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21:33
2199 Mua thuốc cai rượu esperal (1897)
 
Hà nội
21:30
3578 Cần mua thuốc Dexcir 500mg ( VN-5097-07 ) (549)
 
Toàn quốc
21:29
2453 Tìm hàng làm đơn kháng sinh hoạt chất Amoxicilin + Clavulanic (676)
 
Toàn quốc
21:14
1180 Cần mua thuốc Polytar AF Lyquid ( VN-2501-06 ) (538)
 
Tp.Hồ Chí Minh
20:58
699 Cần mua thuốc Eurax 10% ( VNB-1896-04 ) (806)
 
Toàn quốc
20:57
78 Cần mua thuốc (629)
 
Toàn quốc
20:42
1141 Cần mua thuốc Dầu cá biển sâu-ALASK Omega 3-6-9 ( 3423/2007/YT-CNTC.. (602)
 
Hà nội
20:39
3718 Cần mua streptomycin (674)
 
Toàn quốc
20:28
949 Cần mua thuốc Lacticare-HC Lotion 2,5% ( VN-9384-09 ) (939)
 
Toàn quốc
20:26
2776 Cần mua thuốc Kabiven Peripheral ( VN-8701-09 ) (926)
 
Toàn quốc
20:25
2586 Cần mua thuốc ( Duoflim ) (1107)
 
Hà nội
20:10
1566 Cần mua thuốc Thất diệp an thần ( 1274/2009/YT-CNTC ) (989)
 
Toàn quốc
20:8
2696 Cần mua thuốc Stalevo 150/37,5/200 ( VN-7778-09 ) (1260)
 
Tp.Hồ Chí Minh
20:7
3204 Cần mua thuốc (Rilutek 50mg) trị bệnh teo cơ (1352)
 
Toàn quốc
19:51
2331 Cần mua thuốc Divascol ( VN-7229-02 ) (825)
 
Toàn quốc
19:34
712 Cần mua thuốc Somatoplex ( 4021/2006/YT-CNTC ) (743)
 
Toàn quốc
19:34
2904 Cần mua thuốc ( Padeex ) (880)
 
Toàn quốc
19:21
2920 Cần mua thuốc Progestogel 1g/100g ( VN-10365-05 ) (1455)
 
Toàn quốc
19:20
3314 Cần mua thuốc rượu tắc kè Hải mã ( VD-0126-06 ) (707)
 
Tp.Hồ Chí Minh
19:19
3696 Cần mua thuốc (669)
 
Miền Trung
19:2
3645 Cần mua thuốc Targreti, điều tri bệnh nhân Alzeihmer (580)
 
Toàn quốc
18:47
20 Cần mua thuốc Megafast ( VN-3474-07 ) (1090)
 
Toàn quốc
18:46
2971 Cần mua thuốc Vag-linazol ( VN-7517-09 ) (1394)
 
Toàn quốc
18:45
2666 Cần mua thuốc Triprofen Tab ( VN-9429-09 ) (622)
 
Toàn quốc
18:45
1219 Cần mua cefpodoxime100mg DT và thuốc nam uống Fluconazol 150 mg. (675)
 
Toàn quốc
18:30
237 Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( ctv-sdk-tc ) (790)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18:15
1229 Cần mua thuốc Acupan ( VN-8309-09 ) (832)
 
Toàn quốc
18:12
1249 Cần mua thuốc Infukoll HES ( VN-5720-01 ) (637)
 
Toàn quốc
18:0
465 Cần mua thuốc Babyta ( VN-0056-06 ) (867)
 
Toàn quốc
17:58
3161 Cần mua thuốc Tarceva ( VN1-180-09 ) (1008)
 
Hà nội
17:58
683 Cần mua thuốc cốt thoát vương ( ctv-sdk-tc ) (616)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17:55
1346 Mua thuốc Kim Miễn khang (1202)
 
Toàn quốc
17:39
887 Cần mua thuốc Florinef ( VN-2666-07 ) (1012)
 
Toàn quốc
17:24
2262 Cần Mua Atovastatin , Bộ kid điều trị dạ dày, Lamividin (796)
 
Toàn quốc
17:23
2221 Cần mua thuốc Lemytrol ( VD-11356-10 ) (677)
 
Toàn quốc
17:7
3700 Cần mua Cefpodoxim (815)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16:53
731 Cần mua thuốc Ampelop (808)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16:51
2721 Cần mua thuốc Rhinex 0,05% ( V286-H12-06 ) (822)
 
Hà nội
16:36
452 Cần mua thuốc C Tax T ( VN-7359-03 ) (607)
 
Toàn quốc
16:20
2755 Cần mua thuốc Metrogyl P 100ml ( VN-7513-03 ) (792)
 
Toàn quốc
16:4
138 Cần mua Mistabron (mesna) (677)
 
Toàn quốc
15:49
662 Cần mua thuốc SQ-10 (769)
 
Hà nội
15:46
1895 Cần mua thuốc Hoàng thấp linh ( 1636/2010/YT - CNTC ) (1069)
 
Tp.Hồ Chí Minh
15:32
1982 Cần mua 1 số vắc xin của sanofi pasteur (643)
 
Tp.Hồ Chí Minh
15:31
1064 Tìm mua thuốc ở TP.Vinh - Nghệ An (757)
 
Miền Trung
15:30
564 Cần mua thuốc Duofilm (1513)
 
Toàn quốc
15:28
1100 Cần mua thuốc Apo-amil jide 50mg hoac 25mg (579)
 
Hà nội
15:16
2771 Cần mua thuốc Arginine Veyron ( VN-5713-08 ) (589)
 
Toàn quốc
15:15
3223 Cần mua thuốc Stilnox ( VN-3750-07 ) (819)
 
Tp.Hồ Chí Minh
15:15
3403 Cần mua thuốc Cefu, azythrom, amoxicillin + clavu (732)
 
Toàn quốc
14:7
1018 Cần mua thuốc Hepaphyl ( VD-5167-08 ) (890)
 
Hà nội
13:53
2564 Cần mua thuốc Cerebrolysin (1036)
 
Toàn quốc
13:52
2274 Cần mua thuốc Diprosalic 15g ( VN-6099-01 ) (652)
 
Hà nội
13:35
3291 Cần mua thuốc SLL về chủng loại, xin các nhà phân phối cho bản báo.. (668)
 
Miền Nam
13:20
3728 Cần mua thuốc Cefulife 500 ( VN-3489-07 ) (782)
 
Toàn quốc
13:3
1763 Cần mua thuốc cloramphenicol và gentamicin (633)
 
Toàn quốc
13:0
3647 Cần mua thuốc Rodogyl ( VN-3748-07 ) (883)
 
Toàn quốc
12:45
2500 Cần mua thuốc Vertucid Gel ( VN-8100-09 ) (1287)
 
Miền Nam
12:28
1454 Cần mua thuốc Cebedexacol ( VN-5519-01 ) (836)
 
Toàn quốc
12:11
3295 Cần mua thuốc Seroquel XR ( VN-4976-10 ) (852)
 
Toàn quốc
11:41
3410 Cần mua thuốc Cao tiêu độc ( VD-0633-06 ) (1077)
 
Toàn quốc
11:38
3751 Cần mua thuốc Ceftizoxim 1g ( VD-13975-11 ) (1308)
 
Toàn quốc
11:26
2368 Cần mua thuốc Dầu phật linh Trường sơn ( V1255-H12-10 ) (859)
 
Toàn quốc
11:26
492 Cần mua thuốc Coxlec 200mg ( VD-5087-08 ) (602)
 
Toàn quốc
11:26
1136 Cần mua thuốc Minocin ( VN-6082-01 ) (601)
 
Tp.Hồ Chí Minh
11:22
1022 Cần mua thuốc Renova ( VN-9338-05 ) (607)
 
Toàn quốc
11:9
1644 Cần mua thuốc Helotec ( VN-1145-06 ) (757)
 
Toàn quốc
11:6
707 Cần mua thuốc phụ bì khang ( 1003/2008/TNQC-ATTP ) (474)
 
Miền Trung
9:46
2277 Cần mua thuốc Atenolol 50 stada 50mg ( VN-10349-05 ) (842)
 
Toàn quốc
9:45
3793 Cần mua thuốc Apo metformin ( VN-9817-05 ) (822)
 
Toàn quốc
9:44
3617 Cần mua thuốc Newliverdine ( VD-3416-07 ) (1078)
 
Miền Bắc
9:28
2538 Cần mua thuốc Diclac 75ID ( VN-0384-06 ) (812)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:14
2243 Cần mua thuốc ho Zecuf Siro (1039)
 
Miền Bắc
9:14
741 Cần mua thuốc Lorafed ,Cenicid, Atnofed (1145)
 
Toàn quốc
8:58
3633 Cần mua thuốc Acnes offensive cream ( VNB-2647-04 ) (703)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:40
2315 Cần mua thuốc thuốc Comtan (Entacapone) (728)
 
Hà nội
8:25
2819 Cần mua thuốc L- Cystine 250mg+ Choline 250mg (872)
 
Toàn quốc
8:25
2415 Cần mua thuốc Ditnykit ( VN-2631-07 ) (635)
 
Hà nội
8:22
2898 Tìm gấp hàng làm đơn tại Thanh Hóa (591)
 
Toàn quốc
8:8
1345 Cần mua roxithromycin (807)
 
Hà nội
23/9
124 Cần mua Cefixime 100mg ( hàng Hàn Quốc) (744)
 
Miền Bắc
23/9
1770 Cần mua gấp thuốc Dandelion ( Taraxacum) chiết xuất từ rễ cây Bồ.. (782)
 
Toàn quốc
23/9
3470 Cần mua thuốc Fugacar 500mg ( VN-10204-05 ) (757)
 
Toàn quốc
23/9
268 Cần mua thuốc Bổ huyết ích não ( V786-H12-10 ) (1112)
 
Toàn quốc
23/9
126 Cần mua thuốc Thất diệp an thần ( 1274/2009/YT-CNTC ) (579)
 
Toàn quốc
23/9
325 Cần mua thuốc Dermal SA ( VN-5598-01 ) (720)
 
Tp.Hồ Chí Minh
23/9
3804 Cần mua thuốc Amferion ( VN-10865-10 ) (763)
 
Toàn quốc
23/9
2237 Cần mua thuốc Akurit 4 ( VN-10252-05 ) (758)
 
Miền Bắc
23/9
3112 Cần mua thuốc Goldbilingin ( VN-0245-06 ) (820)
 
Toàn quốc
23/9
1246 Cần mua thuốc cepodoxim 50mg (721)
 
Toàn quốc
23/9
2481 Cần mua thuốc Nefidoxime ( VN-3405-07 ) (710)
 
Toàn quốc
23/9
3753 Cần mua thuốc Bepanthene roche 250mg/ml ( VN-6588-02 ) (932)
 
Toàn quốc
23/9
2615 Cần mua thuốc tiem Meprodil SDK-:VN-4959-07 (604)
 
Toàn quốc
23/9
2700 Cần mua thuốc Santafe ( 8405/2009/YT-CNTC ) (731)
 
Toàn quốc
23/9
1275 Cần mua thuốc Acigate (904)
 
Hà nội
23/9
621 Cần mua thuốc Aronamin Gold, Ileffexim (1153)
 
Toàn quốc
23/9
1507 Cần mua thuốc Cồn 70, tinh bot duoc dung (644)
 
Toàn quốc
23/9
1438 Cần mua thuốc chuyên khoa nhi (657)
 
Toàn quốc
23/9
3146 Cần mua thuốc Dipolac G ( VD-4844-08 ) (1134)
 
Toàn quốc
23/9
1862 Cần mua thuốc Stiemycin ( VN-0635-06 ) (644)
 
Tp.Hồ Chí Minh
23/9
3707 Cần mua thuốc Staroton-G2 ( VD-3136-07 ) (771)
 
Toàn quốc
23/9
108 Cần mua thuốc Pharmatadin ( VN-7788-09 ) (715)
 
Toàn quốc
23/9
3521 Cần mua thuốc Betacream-GM ( VD-3171-07 ) (855)
 
Miền Bắc
23/9
3381 Cần mua thuốc Durogesic 25mcg/h (775)
 
Toàn quốc
23/9
3515 Cần mua thuốc Cồn xoa bóp ( VNB-3447-05 ) (731)
 
Toàn quốc
23/9
2192 Cần mua thuốc VacoAller F của VACOPHARM (789)
 
Toàn quốc
23/9
1488 Cần mua thuốc Fluconazole chai truyền (1077)
 
Toàn quốc
23/9
2716 Cần mua thuốc Samjin Arginine ( VN-10226-05 ) (700)
 
Tp.Hồ Chí Minh
23/9
2478 Cần hàng dạ dày làm đơn (618)
 
Hà nội
23/9
3051 Cần mua thuốc Levioloxe Injection ( VN-12196-11 ) (672)
 
Toàn quốc
23/9
3164 Cần mua thuốc Meyerpulgite (627)
 
Toàn quốc
23/9
2705 Cần mua thuốc Lamotrigine (Lamictal hoặc Lamotor) (1036)
 
Toàn quốc
23/9
3708 Cần mua thuốc sunfarin 1% ( V1290-h12-06 ) (915)
 
Toàn quốc
23/9
3587 Cần mua thuốc Adinir (715)
 
Toàn quốc
23/9
273 Cần mua thuốc Mecitil ( VN-7207-08 ) (990)
 
Toàn quốc
23/9
412 Alprazolam (873)
 
Tp.Hồ Chí Minh
23/9
2583 Cần mua thuốc Dầu gió xanh Bà Ðen ( VND-4308-05 ) (497)
 
Toàn quốc
23/9
603 Cần mua thuốc Darvitone Capsules ( VN-6513-08 ) (1245)
 
Toàn quốc
23/9
295 Cần mua thuốc mitomycin kyowa tại Hà Nội (1162)
 
Hà nội
23/9
1764 Cần mua thuốc (sotalol 80mg ) (779)
 
Toàn quốc
23/9
208 Cần mua thuốc Sevoflurane ( VN-5211-08 ) (663)
 
Toàn quốc
23/9
454 Cần mua thuốc Cephradine ( VN-10130-05 ) (576)
 
Toàn quốc
23/9
397 Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( ctv-sdk-tc ) (653)
 
Toàn quốc
23/9
1751 Cần mua thuốc Thermadren (849)
 
Toàn quốc
23/9
2599 Cần mua thuốc Adkold-new ( VD-5488-08 ) (1251)
 
Toàn quốc
23/9
2929 Cần mua thuốc Andriol testrocaps 40mg ( VN-8504-04 ) (825)
 
Tp.Hồ Chí Minh
23/9
1451 Cần mua thuốc Kavet A ( V1221-H12-05 ) (1101)
 
Toàn quốc
23/9
22 Cần mua thuốc Pacimol 150 ( VN-4496-07 ) (568)
 
Toàn quốc
23/9
1524 Cần Mua Cefpodoxime 100mg Dạng gói hoặc SR, Lamivudin (1221)
 
Toàn quốc
23/9
1945 Cần mua thuốc Tarceva (địa chỉ đóng gói: CH-4303 Kaiseraugst- Thuỵ.. (1237)
 
Hà nội
23/9
759 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (1453)
 
Toàn quốc
23/9
3504 Cần mua thuốc Eucabro ( VND-0375-00 ) (686)
 
Toàn quốc
23/9
2557 Cần mua thuốc Heparin ( VN-12588-11 ) (759)
 
Toàn quốc
23/9
3589 Canciacetate 667mg (586)
 
Toàn quốc
23/9
54 Cần mua thuốc Isotina Soft Capsule ( VN-6452-08 ) (563)
 
Miền Bắc
23/9
1183 Cần mua thuốc Br-zaxin cap ( VN-5254-08 ) (598)
 
Toàn quốc
23/9
312 Cần mua thuốc Grow-Lex-DHA ( VN-7842-09 ) (782)
 
Toàn quốc
23/9
1544 Cần mua thuốc Hepavudin 100mg , Goodfovir 10mg (566)
 
Toàn quốc
23/9
2741 Cần mua thuốc Calcibronat (704)
 
Toàn quốc
23/9
2603 Cần mua thuốc Rialcef 400 tablets ( VN-12091-11 ) (960)
 
Toàn quốc
23/9
561 Cần mua thuốc Sarium ( VN-9971-05 ) (715)
 
Hà nội
23/9
218 Cần mua thuốc Forane ( VN-1080-06 ) (1631)
 
Toàn quốc
23/9
2235 Cần mua thuốc ( dược phẩm chức năng LIshou ) (475)
 
Toàn quốc
23/9
2224 Cần Mua Thuốc hàng làm đơn (608)
 
Toàn quốc
23/9
884 Cần mua thuốc Canesten ( VN-3386-07 ) (694)
 
Tp.Hồ Chí Minh
23/9
2421 Cần biệt dược abiraterone chữa ung thư (845)
 
Toàn quốc
23/9
3049 Cần mua thuốc Amkey ( VN-12351-11 ) (727)
 
Toàn quốc
23/9
3857 Cần mua thuốc Cacef-200 ( VN-10153-10 ) (579)
 
Hà nội
23/9
2957 Cần mua thuốc Prasocare ( VN-12762-11 ) (1257)
 
Toàn quốc
23/9
2821 Cần mua thuốc ( solu cortef) (864)
 
Tp.Hồ Chí Minh
23/9
950 Cần mua thuốc Celestone Tablets ( VN-7830-09 ) (734)
 
Toàn quốc
23/9
1347 Mua xutfolex (1003)
 
Tp.Hồ Chí Minh
23/9
1856 Cần mua thuốc Lemytrol_Fort va Cenicid (653)
 
Toàn quốc
23/9
1081 Cần mua thuốc Cerebrolysin ( VN-2976-07 ) (606)
 
Toàn quốc
23/9
2753 Cần mua thuốc Hazin 125 ( VD-10007-10 ) (1101)
 
Tp.Hồ Chí Minh
23/9
1762 Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( 4655/2009/YT - CNTC ) (684)
 
Tp.Hồ Chí Minh
23/9
2302 Cần mua thuốc An Trĩ Vương (767)
 
Toàn quốc
23/9
3601 Cần mua thuốc Notezine (766)
 
Toàn quốc
23/9
3385 Cần mua thuốc kê đơn (874)
 
Hà nội
23/9
1667 Cần mua thuốc Aerrane ( VN-8056-04 ) (575)
 
Miền Nam
23/9
691 Cần mua thuốc Duovital chữa thoái hóa khớp (1033)
 
Toàn quốc
23/9
3136 Cần mua thuốc Argide - NIC ( VD-5668-08 ) (637)
 
Toàn quốc
23/9
827 Cần mua thuốc Tipifarnib và Zarnestra (1030)
 
Toàn quốc
23/9
799 Cần mua thuốc Tiêu khiết thanh ( 9232/2009/YT-CNTC ) (682)
 
Toàn quốc
23/9
2358 Cần mua thuốc Betamethasone Valerate cream ( VN-5240-08 ) (963)
 
Toàn quốc
23/9
1007 Cần mua thuốc Sovigin - 80mg ( VD-5582-08 ) (1171)
 
Hà nội
23/9
856 Cần mua thuốc isoprinosine 500mg (1012)
 
Toàn quốc
22/9
27 Cần mua thuốc meclofunat (627)
 
Toàn quốc
22/9
3058 Cần mua thuốc Homtamin ginseng gold ( VD-10796-10 ) (1165)
 
Toàn quốc
22/9
596 Cần mua thuốc Durogesic 25mcg/h ( VN-4499-07 ) (1609)
 
Toàn quốc
22/9
2289 Cần mua thuốc Cao Bách bộ ( V458-H12-10 ) (712)
 
Hà nội
22/9
2337 Cần mua thuốc Peditral (ORS) orange Flavour ( VN-9857-05 ) (1031)
 
Toàn quốc
22/9
3310 Cần mua thuốc Jincetam Inj. ( VN-8024-09 ) (582)
 
Toàn quốc
22/9
2694 Nhận phân phối sâm Korea (dạng viên - Hộp sắt) (533)
 
Toàn quốc
22/9
1321 Cần mua hàng của công ty hoa linh nata (552)
 
Toàn quốc
22/9
2533 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (1014)
 
Toàn quốc
22/9
2442 Tìm hàng làm đơn Thymomodulin,Cefpodoxime... (983)
 
Toàn quốc
22/9
3752 Cần mua thuốc Clorme Inj ( VN-14188-11 ) (1087)
 
Toàn quốc
22/9
338 Tìm thuốc (729)
 
Toàn quốc
22/9
925 Cần mua thuốc Optipan capsule ( VN-8669-09 ) (977)
 
Hà nội
22/9
2739 Cần mua thuốc Naphazolin 0,05% ( V804-H12-05 ) (762)
 
Miền Bắc
22/9
1019 Cần mua thuốc Aminomux 100mg ( VN-3484-07 ) (575)
 
Miền Nam
22/9
3874 Cần mua thuốc Digoxin ( VN-8610-04 ) (1007)
 
Miền Nam
22/9
3745 Cần mua thuốc sinemet 250 (1209)
 
Hà nội
22/9
1811 Cần mua thuốc ALBUMIN 20% (1104)
 
Toàn quốc
22/9
300 Tìm mua thuốc dạng Nitroglycerin ngậm dưới lưỡi (1564)
 
Toàn quốc
22/9
2056 Cần mua thuốc Motinorm ( VN-7257-08 ) (967)
 
Tp.Hồ Chí Minh
22/9
582 Cần mua thuốc viên uống tăng lực nam giới khang dược (.. (578)
 
Toàn quốc
22/9
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212