Mua thuốc

Tiêu đềGiáĐịa điểmThời gian
2677 Cần mua thuốc Linh Tự Đan (3160)
 
Miền Nam
12:37
1630 Cần mua thuốc (791)
 
Toàn quốc
12:35
3219 Cần mua thuốc Alimemazine dạng ống tiêm (1032)
 
Toàn quốc
12:31
3587 Cần mua thuốc Adinir (1007)
 
Toàn quốc
12:30
884 Cần mua thuốc Canesten ( VN-3386-07 ) (941)
 
Tp.Hồ Chí Minh
12:29
2274 Cần mua thuốc Diprosalic 15g ( VN-6099-01 ) (855)
 
Hà nội
12:26
3275 Cần mua thuốc Gynaemed ( VN-3254-07 ) (805)
 
Toàn quốc
12:22
3161 Cần mua thuốc Tarceva ( VN1-180-09 ) (1253)
 
Hà nội
12:22
2523 Cần mua thuốc Fat Burner ( 949/2007/YT-CNTC ) (700)
 
Tp.Hồ Chí Minh
12:21
3742 Cần mua thuốc Britop ( VN-3202-07 ) (1001)
 
Tp.Hồ Chí Minh
12:21
2741 Cần mua thuốc Calcibronat (986)
 
Toàn quốc
12:18
3580 Cần mua thuốc Trà phan tả diệp ( VNB-1559-04 ), Senna leaf, Senna.. (1914)
 
Toàn quốc
12:17
1076 Cần mua thuốc Kidlac ( 8108/2007/YT-CNTC ) (1026)
 
Toàn quốc
12:15
3450 Cần mua thuốc Althotic HR 600mg tablet ( VN1-070-08 ) (1027)
 
Tp.Hồ Chí Minh
12:14
658 Cần mua thuốc Oxytocin ( VN-9984-05 ) (952)
 
Tp.Hồ Chí Minh
12:11
2761 Cần mua thuốc Virupos ( VN-7061-08 ) (1083)
 
Tp.Hồ Chí Minh
12:10
2310 Cần mua thuốc Bividerm 5g ( VNB-3156-05 ) (718)
 
Toàn quốc
12:10
1040 Cần mua thuốc Madopar ( VN-7868-03 ) (1097)
 
Toàn quốc
12:9
485 Cần mua thuốc Melacare ( VN-5161-08 ) (1392)
 
Toàn quốc
12:7
1777 Cần mua thuốc Sulbactam Sodium ( nguyên liệu ) (1031)
 
Toàn quốc
12:4
333 Cần mua thuốc Verospirone 25mg tables ( VN-4456-07 ) (899)
 
Toàn quốc
12:3
2262 Cần Mua Atovastatin , Bộ kid điều trị dạ dày, Lamividin (1071)
 
Toàn quốc
12:0
3542 Cần mua thuốc trị mụn (2065)
 
Tp.Hồ Chí Minh
11:57
448 Cần mua thuốc Eurax 10% ( VNB-1896-04 ) (1047)
 
Hà nội
11:54
1423 Cần mua thuốc Peg-intron ( VN-6307-08 ) (798)
 
Hà nội
11:53
1952 Cần mua thuốc Hộ Tạng Đường ( Hotangduong ) (1596)
 
Toàn quốc
11:51
3126 Cần mua thuốc Adona (AC-17) Tablets 30mg ( VN-2393-06 ) (1376)
 
Toàn quốc
11:49
2804 Cần mua thuốc Daewontrigel ( VN-6369-02 ) (650)
 
Toàn quốc
11:48
526 Cần mua thuốc Isoflurane ( VN-7207-02 ) (762)
 
Toàn quốc
11:45
1700 Cần mua thuốc Acnotin 20 ( VN-7742-09 ) (1268)
 
Tp.Hồ Chí Minh
11:43
1322 Cần mua thuốc Sisocin ( VN-7550-09 ) (829)
 
Miền Bắc
11:40
2359 Cần mua thuốc Gyno-pevaryl depot ( VN-4013-07 ) (929)
 
Hà nội
11:40
3552 Cần mua thuốc (823)
 
Hà nội
11:39
2321 Cần mua thuốc Leucodinine B 10% ( VD-2194-06 ) (1289)
 
Hà nội
11:37
3731 Cần mua thuốc Blooming 500mg ( VN-5428-01 ) (926)
 
Hà nội
11:34
3249 Cần mua thuốc bôi da Cortimax (828)
 
Tp.Hồ Chí Minh
11:32
2477 Cần mua thuốc Xeloda 500MG (1038)
 
Toàn quốc
11:31
3589 Canciacetate 667mg (743)
 
Toàn quốc
11:29
3661 Cần mua thuốc Adrenoxyl ( VN-6019-01 ) (778)
 
Toàn quốc
11:29
304 Cần mua Quirex -Citicolin 500mg (940)
 
Toàn quốc
11:28
2540 Cần mua thuốc Xeloda 500MG (1328)
 
Toàn quốc
11:26
2268 Cần mua thuốc UBB Cartiligins ( VN-9441-05 ) (1431)
 
Toàn quốc
11:24
2201 Cần mua thuốc Novafex ( VN-3304-07 ) (1507)
 
Toàn quốc
11:22
1808 Nhận phân phối thuốc và thực phẩm chức năng tại Hải Dương (1159)
 
Toàn quốc
11:22
683 Cần mua thuốc cốt thoát vương ( ctv-sdk-tc ) (782)
 
Tp.Hồ Chí Minh
11:22
2793 Cần mua thuốc Bột nhuận tràng ( V1081-H12-10 ) (1175)
 
Toàn quốc
11:20
174 Cần mua thuốc Dalacin T ( VN-2446-06 ) (1249)
 
Miền Trung
11:19
2644 Cần mua thuốc Golden LAB ( 1604/2009/YT-CNTC ) (1045)
 
Hà nội
11:18
2655 Cần mua thuốc Domosap ( VD-2278-06 ) (1257)
 
Hà nội
11:18
3857 Cần mua thuốc Cacef-200 ( VN-10153-10 ) (712)
 
Hà nội
11:17
250 Cần mua thuốc ( quirex ) citicoline 500mg (1922)
 
Toàn quốc
11:14
2159 Cần mua thuốc Diazepam 10mg/2ml ( V1-H12-04 ) (1373)
 
Tp.Hồ Chí Minh
11:14
892 Cần mua thuốc Sevoflurane ( VN-5211-08 ) (624)
 
Toàn quốc
11:8
1249 Cần mua thuốc Infukoll HES ( VN-5720-01 ) (833)
 
Toàn quốc
11:7
3515 Cần mua thuốc Cồn xoa bóp ( VNB-3447-05 ) (1017)
 
Toàn quốc
11:7
1362 Cần mua thuốc Neo-Tergynan ( VN-8310-09 ) (1315)
 
Hà nội
11:6
441 Cần mua thuốc ích tâm khang (1509)
 
Tp.Hồ Chí Minh
11:5
326 Cần mua thuốc ceftazidime 1.0g (russia) (918)
 
Hà nội
11:3
3314 Cần mua thuốc rượu tắc kè Hải mã ( VD-0126-06 ) (938)
 
Tp.Hồ Chí Minh
11:3
2296 Cần mua thuốc Arobarit ( NC26-H06-01 ) (687)
 
Toàn quốc
11:1
1435 Cần mua thuốc Zadaxin (nước pha tiêm) ( VN-8053-09 ) (885)
 
Toàn quốc
10:59
3270 Cung ứng thuốc (1264)
 
Hà nội
10:58
3579 Cần mua thuốc Easyef 0,005% ( VN1-017-07 ) (2185)
 
Toàn quốc
10:57
381 Cần mua thuốc Atafeds (807)
 
Tp.Hồ Chí Minh
10:55
397 Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( ctv-sdk-tc ) (855)
 
Toàn quốc
10:54
3088 Cần mua thuốc Lysicalfer ( VN-5907-08 ) (991)
 
Toàn quốc
10:54
3463 Cần tìm mua thuốc Omeprazol 40mg, Piracytam 3g, Ceftazidime 1g (623)
 
Tp.Hồ Chí Minh
10:51
2215 Cần mua thuốc Differin 30g ( VN-5878-01 ) (692)
 
Toàn quốc
10:50
3361 Cần mua thuốc Foracort 200 ( VN-3600-07 ) (766)
 
Toàn quốc
10:47
2852 Cần mua thuốc (982)
 
Toàn quốc
10:45
3089 Cần mua thuốc Azaretin - H Cream ( VN-9585-10 ) (1514)
 
Tp.Hồ Chí Minh
10:44
3101 Tìm hàng làm đơn - CTV (851)
 
Toàn quốc
10:36
2754 Cần mua thuốc Toeyecin Ophthalmic 3mg/5ml ( VN-8060-04 ) (793)
 
Toàn quốc
10:35
685 Cần mua thuốc arctic ocean seal oil ( 2896/2006/YT-CNTC ) (776)
 
Toàn quốc
10:33
1708 Cần mua thuốc Contractubex ( VN-6508-02 ) (1004)
 
Hà nội
10:31
2358 Cần mua thuốc Betamethasone Valerate cream ( VN-5240-08 ) (1242)
 
Toàn quốc
10:31
2015 Cần mua thuốc Niczen (Thiabendazole) ( VD-9134-09 ) (796)
 
Toàn quốc
10:29
759 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (1731)
 
Toàn quốc
10:28
2558 Cần mua thuốc Prednisone 5mg ( VNB-1251-02 ) (956)
 
Toàn quốc
10:27
3598 Cần mua thuốc Premarin ( VN-10442-05 ) (803)
 
Toàn quốc
10:27
576 Cần mua thuốc Nocough ( VN-6391-08 ) (1116)
 
Toàn quốc
10:26
3617 Cần mua thuốc Newliverdine ( VD-3416-07 ) (1364)
 
Miền Bắc
10:23
1667 Cần mua thuốc Aerrane ( VN-8056-04 ) (733)
 
Miền Nam
10:21
1655 Cần mua thuốc ÍCH TRÍ MINH ( 9281/2008/YT-CNTC ) (731)
 
Tp.Hồ Chí Minh
10:20
2938 Cần mua thuốc Sustanon `250` ( VN-6966-02 ) (1319)
 
Tp.Hồ Chí Minh
10:18
1425 Cần mua thuốc sisocin dang siro (1323)
 
Toàn quốc
10:16
3234 Cần mua thuốc Hanlim Ocle ( VN-6692-02 ) (618)
 
Toàn quốc
10:15
3176 Cần mua thuốc dầu cá biển sâu-Alaska Omega 3-6-9 (.. (1138)
 
Hà nội
10:14
661 Cần mua thuốc Pramiconazole 200mg (904)
 
Tp.Hồ Chí Minh
10:13
877 Cần mua thuốc Viabiovit ( SDK_Via ) (837)
 
Miền Bắc
10:12
745 Tôi cần mua thuốc nhóm biệt dược Lorafed (1084)
 
Toàn quốc
10:11
1143 Cần mua thuốc Tiêu khiết thanh ( 9232/2009/YT-CNTC ) (1049)
 
Hà nội
10:11
3063 Cần mua thuốc Phong tê cốt thống thuỷ ( V1339-H12-10 ) (1845)
 
Toàn quốc
10:7
1760 Mua nguyên lô Erythromycin gel 4% (969)
 
Toàn quốc
10:6
2216 Cần mua thuốc markine200mg (835)
 
Hà nội
10:4
3435 Cần mua thuốc Cefoxitin sodium for injection 1g ( VN-10977-10 ) (1023)
 
Tp.Hồ Chí Minh
10:4
604 Cần mua thuốc Morical (1172)
 
Hà nội
10:1
3816 Cần mua cefixime 200mg, 100 mg (1367)
 
Toàn quốc
9:58
2896 Cần mua thuốc Vitamin A 5000 IU ( VD-3381-07 ) (822)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:57
3786 Cần mua thuốc Levothyrox ( VN-0943-06 ) (1025)
 
Hà nội
9:56
3858 Cần mua thuốc Humira ( VN-9885-05 ) (953)
 
Toàn quốc
9:53
3150 Cần mua thuốc ích thận vương ( 1638/2010YT-CNTC ) (901)
 
Toàn quốc
9:52
1246 Cần mua thuốc cepodoxim 50mg (929)
 
Toàn quốc
9:51
2376 Cần mua nguyên lô kháng sinh dùng cho nhi (909)
 
Miền Nam
9:50
2755 Cần mua thuốc Metrogyl P 100ml ( VN-7513-03 ) (1044)
 
Toàn quốc
9:48
1259 Cần mua thuốc Strepsils (897)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:48
1533 Cần mua Hoạt huyết dưỡng não Traphaco (1238)
 
Toàn quốc
9:48
1124 Cần mua thuốc viên uống tăng lực nam giới khang dược (.. (825)
 
Toàn quốc
9:43
2724 Cần mua thuốc Inbionetlomeri soft capsule ( VN-9329-05 ) (861)
 
Hà nội
9:41
1009 Cần mua thuốc hc Amisulpride 100, 200mg (778)
 
Toàn quốc
9:38
731 Cần mua thuốc Ampelop (993)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:37
1698 Cần mua thuốc Epidolle ( VN-2125-06 ) (1289)
 
Toàn quốc
9:37
1742 Cần mua thuốc cơ của Nhật (có ảnh hộp thuốc) (904)
 
Toàn quốc
9:33
753 Cần mua thuốc Viabiovit ( SDK_Via ) (972)
 
Miền Trung
9:28
1544 Cần mua thuốc Hepavudin 100mg , Goodfovir 10mg (711)
 
Toàn quốc
9:27
1945 Cần mua thuốc Tarceva (địa chỉ đóng gói: CH-4303 Kaiseraugst- Thuỵ.. (1535)
 
Hà nội
9:26
802 Cần mua thuốc Avodart ( VN-8476-04 ) (1113)
 
Toàn quốc
9:24
2966 Cần mua thuốc Gatocin 400 ( VN-0023-06 ) (841)
 
Hà nội
9:24
2682 Cần mua thuốc Testosterone Propionate injection `Tai Yu` (.. (1034)
 
Hà nội
9:23
3874 Cần mua thuốc Digoxin ( VN-8610-04 ) (1173)
 
Miền Nam
9:20
309 Cần mua Cefo (864)
 
Toàn quốc
9:20
3717 Cần mua thuốc Survector 100mg, Praxinor, Urbanyl 10mg 20mg (1118)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:19
3010 Cần mua thuốc Zedcal ( VN-2137-06 ) (1101)
 
Toàn quốc
9:18
3389 Cần mua thuốc Actifed tablet ( VN-8147-04 ) (1040)
 
Toàn quốc
9:14
2583 Cần mua thuốc Dầu gió xanh Bà Ðen ( VND-4308-05 ) (646)
 
Toàn quốc
9:13
54 Cần mua thuốc Isotina Soft Capsule ( VN-6452-08 ) (737)
 
Miền Bắc
9:4
2884 Cần mua thuốc Actisoufre ( VN-6399-02 ) (1157)
 
Toàn quốc
9:3
2440 Cần mua thuốc Milcerof Inj ( VN-5582-08 ) (814)
 
Tp.Hồ Chí Minh
9:0
612 Cần mua thuốc Drosperin ( VN1-030-07 ) (729)
 
Toàn quốc
9:0
2298 Cần mua thuốc gấp lắm (1236)
 
Hà nội
8:51
2240 Cần mua thuốc Polidom ( VN-8001-09 ) (1936)
 
Toàn quốc
8:49
161 Cần mua thuốc Pantoloc ( VN-6750-08 ) (802)
 
Hà nội
8:49
3798 Cần mua thuốc Doromide ( VNB-4172-05 ) (557)
 
Miền Bắc
8:49
2514 Cần mua kháng sinh Roxymol 150mg của Ấn Độ số lượng nhiều (928)
 
Toàn quốc
8:45
3847 Cần mua thuốc levothyrox 50mg (1523)
 
Toàn quốc
8:42
1188 Mua thuốc halothanne+ Seduxen (1195)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:42
2173 Cần mua thuốc Levomepromazin 25mg ( VNA-2462-04 ) (619)
 
Miền Bắc
8:39
215 Cần mua thuốc Andriol testrocaps 40mg ( VN-8504-04 ) (1518)
 
Toàn quốc
8:38
714 Cần mua thuốc Bepanthen 30g ( VN-5806-01 ) (1329)
 
Toàn quốc
8:38
1093 Cần mua viên đặt phụ khoa (1267)
 
Toàn quốc
8:38
2712 Cần mua thuốc Asmin ( VNA-3637-00 ) (1823)
 
Toàn quốc
8:38
3112 Cần mua thuốc Goldbilingin ( VN-0245-06 ) (991)
 
Toàn quốc
8:38
2103 Cần mua thuốc Dusmarus Capsule ( VN-9493-05 ) (714)
 
Toàn quốc
8:37
2175 Cần mua thuốc Ambacitam ( VN-5372-08 ) (1226)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:35
3318 Cần mua thuốc olanzapine (1492)
 
Toàn quốc
8:35
3751 Cần mua thuốc Ceftizoxim 1g ( VD-13975-11 ) (1548)
 
Toàn quốc
8:34
34 Cần mua thuốc Stresam ( VN-1543-06 ) (1025)
 
Toàn quốc
8:29
2110 Cần mua thuốc Fluphenazine decanoate injection USP 25mg/ml (.. (1148)
 
Toàn quốc
8:27
3348 Cần mua thuốc Dafendol ( VN-9986-05 ) (1279)
 
Hà nội
8:15
3294 Cần mua thuốc Sustanon 250 ( VN-4540-07 ) (1298)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:14
1499 Cần mua thuốc Beprogel ( VN-0413-06 ) (1013)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:13
1883 Cần mua thuốc Doxicef 100 ( VN-4944-10 ) (1186)
 
Toàn quốc
8:10
3277 Cần mua thuốc Feliccare ( VD-10413-10 ) (1022)
 
Miền Bắc
8:10
2364 Cần mua Omepazone làm hàng kê đơn (1017)
 
Toàn quốc
8:10
268 Cần mua thuốc Bổ huyết ích não ( V786-H12-10 ) (1358)
 
Toàn quốc
8:5
244 Cần mua thuốc Lamotrigine (890)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:4
810 Can mua thuoc Remicade (1268)
 
Toàn quốc
8:3
2969 Cần mua thuốc Thioxene 600 ( VN-10104-10 ) (1157)
 
Toàn quốc
8:2
3455 Cần mua thuốc Tinh dầu xông Hoàng gia ( VD-0614-06 ) (711)
 
Toàn quốc
17/11
2286 Cần mua thuốc BigBB ( ) (1614)
 
Toàn quốc
17/11
1120 Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( 4655/2009/YT - CNTC ) (801)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/11
2403 Cần mua thuốc steotomycin của Đức sản xuất (877)
 
Toàn quốc
17/11
2572 Cần mua thuốc L-Cystine 500mg ( VNB-2814-05 ) (1442)
 
Toàn quốc
17/11
1352 Cần mua thuốc Q-qluss ( bổ tim của hãngCanada) và Zincobex ( vitamin.. (1217)
 
Toàn quốc
17/11
3655 Cần mua thuốc ( aciclovir dạng tiêm ) (903)
 
Toàn quốc
17/11
465 Cần mua thuốc Babyta ( VN-0056-06 ) (1122)
 
Toàn quốc
17/11
3559 Cần mua thuốc Cealb ( VN-2735-07 ) (858)
 
Toàn quốc
17/11
2811 Cần mua thuốc Tranecid 250 ( VD-2740-07 ) (794)
 
Toàn quốc
17/11
3401 Cần mua thuốc Atropin 1% ( VD-2618-07 ) (958)
 
Miền Trung
17/11
2164 Cần mua dịch truyền ornidazole,levofloxacine,hydroclorid (977)
 
Toàn quốc
17/11
1761 Cần mua các loại thuốc thông thường trong danh mục BHYT (1118)
 
Toàn quốc
17/11
768 Cần mua 1 lô 300 viên loại 100mg Phenobarbital (894)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/11
3359 Mua Cefpodoxime 100mg ( visa : VN-5263-10) (856)
 
Toàn quốc
17/11
2771 Cần mua thuốc Arginine Veyron ( VN-5713-08 ) (752)
 
Toàn quốc
17/11
1763 Cần mua thuốc cloramphenicol và gentamicin (817)
 
Toàn quốc
17/11
1783 Mua lại Thuốc Gia Đình không dùng, Thuốc BHYT,...trao đổi Thuốc (933)
 
Toàn quốc
17/11
949 Cần mua thuốc Lacticare-HC Lotion 2,5% ( VN-9384-09 ) (1165)
 
Toàn quốc
17/11
3149 Cần mua thuốc: Rosiglen - MF (864)
 
Toàn quốc
17/11
2393 Cần mua thuốc Leukokine Injection ( VN-5296-10 ) (1139)
 
Hà nội
17/11
695 Cần mua thuốc Ribavirin 400mg ravin (1641)
 
Toàn quốc
17/11
2072 Cần mua thuốc Viagra ( QLĐB-07-07 ) (949)
 
Hà nội
17/11
1118 Cần mua thuốc Tadenan (1380)
 
Toàn quốc
17/11
2300 Cần mua thuốc Arezol ( VN1-268-10 ) (824)
 
Toàn quốc
17/11
3196 Cần mua thuốc Talimus 0,1% ( VN-5825-08 ) (1065)
 
Hà nội
17/11
1644 Cần mua thuốc Helotec ( VN-1145-06 ) (937)
 
Toàn quốc
17/11
1068 Cần mua thuốc Minoxidil 5% Bailleul ( VN-3636-07 ) (1647)
 
Toàn quốc
17/11
3728 Cần mua thuốc Cefulife 500 ( VN-3489-07 ) (930)
 
Toàn quốc
17/11
158 Cần mua thuốc CP ( VN-7025-08 ) (795)
 
Toàn quốc
17/11
1255 Cần mua thuốc nhỏ mắt V-Rhoto và dung dịch Dạ Hương (1079)
 
Toàn quốc
17/11
1898 Tìm nguồn cung cấp thuốc tây (1478)
 
Toàn quốc
17/11
2588 Cần mua thuốc Franmoxy 500 ( VNB-3797-05 ) (842)
 
Hà nội
17/11
3621 Cần mua thuốc Bổ thận tráng dương thuỷ ( V189-H12-10 ) (676)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/11
248 Cần mua thuốc Lignospan Standard ( VN-3757-07 ) (943)
 
Toàn quốc
17/11
2245 Cần mua thuốc ho Zecuf Siro (1979)
 
Toàn quốc
17/11
2500 Cần mua thuốc Vertucid Gel ( VN-8100-09 ) (1624)
 
Miền Nam
17/11
3281 Cần mua thuốc Leunase ( VN-8196-04 ) (829)
 
Toàn quốc
17/11
2277 Cần mua thuốc Atenolol 50 stada 50mg ( VN-10349-05 ) (1138)
 
Toàn quốc
17/11
934 Cần hàng kê đơn Gatifloxacin400mg (602)
 
Toàn quốc
17/11
826 Cần mua thuốc Efason (996)
 
Hà nội
17/11
318 Cần mua thuốc Drosperin ( VN1-030-07 ) (1186)
 
Toàn quốc
17/11
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212