Mua thuốc

Tiêu đềGiáĐịa điểmThời gian
125 Cần mua thuốc Etotab-60 ( VN-6743-08 ) (882)
 
Hà nội
8:4
523 Cần mua thuốc fandoray (811)
 
Tp.Hồ Chí Minh
8:3
3348 Cần mua thuốc Dafendol ( VN-9986-05 ) (1213)
 
Hà nội
8:1
3857 Cần mua thuốc Cacef-200 ( VN-10153-10 ) (665)
 
Hà nội
8:1
2586 Cần mua thuốc ( Duoflim ) (1259)
 
Hà nội
21/7
1180 Cần mua thuốc Polytar AF Lyquid ( VN-2501-06 ) (619)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
1435 Cần mua thuốc Zadaxin (nước pha tiêm) ( VN-8053-09 ) (821)
 
Toàn quốc
21/7
2328 Cần mua thuốc mantadix (724)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
992 Cần mua thuốc Contractubex ( VN-6508-02 ) (983)
 
Toàn quốc
21/7
3358 Cần mua thuốc Dolcontral 50mg/ml ( VN-11274-10 ) (1524)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
3655 Cần mua thuốc ( aciclovir dạng tiêm ) (843)
 
Toàn quốc
21/7
2699 Cần mua thuốc ( bổ mắt ) (687)
 
Toàn quốc
21/7
3010 Cần mua thuốc Zedcal ( VN-2137-06 ) (1043)
 
Toàn quốc
21/7
1219 Cần mua cefpodoxime100mg DT và thuốc nam uống Fluconazol 150 mg. (803)
 
Toàn quốc
21/7
685 Cần mua thuốc arctic ocean seal oil ( 2896/2006/YT-CNTC ) (732)
 
Toàn quốc
21/7
2198 Cần mua thuốc nhuận tràng baby (1004)
 
Miền Nam
21/7
2398 Cần mua thuốc Hemopoly ( VN-4389-07 ) (1442)
 
Toàn quốc
21/7
3521 Cần mua thuốc Betacream-GM ( VD-3171-07 ) (1087)
 
Miền Bắc
21/7
299 Cần mua thuốc ( fandorax 25mg ) (5654)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
218 Cần mua thuốc Forane ( VN-1080-06 ) (1851)
 
Toàn quốc
21/7
3552 Cần mua thuốc (778)
 
Hà nội
21/7
2742 Cần mua thuốc Calcibronat (1302)
 
Toàn quốc
21/7
3345 Cần mua thuốc Beprogel ( VN-0413-06 ) (1183)
 
Toàn quốc
21/7
2568 Cần mua thuốc Broncho-Vaxom Children ( VN-2315-06 ) (1014)
 
Toàn quốc
21/7
680 Cần mua thuốc ích tâm khang (1488)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
407 Cần mua thuốc Terneurine H 5000 ( VN-7789-03 ) (2558)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
2646 Cần mua thuốc Colitis ( VNA-0405-02 ) (1219)
 
Toàn quốc
21/7
2559 Cần mua thuốc Enbrel 25mg (1342)
 
Toàn quốc
21/7
56 Cần mua thuốc YSP Dermosol cream ( VN-8684-04 ) (974)
 
Toàn quốc
21/7
208 Cần mua thuốc Sevoflurane ( VN-5211-08 ) (820)
 
Toàn quốc
21/7
2018 Cần mua thuốc Nhuận tràng baby ( 6706/2010/YT-CNTC ) (898)
 
Miền Nam
21/7
3798 Cần mua thuốc Doromide ( VNB-4172-05 ) (509)
 
Miền Bắc
21/7
3668 Mua thuốc Fentanyl (1411)
 
Toàn quốc
21/7
1143 Cần mua thuốc Tiêu khiết thanh ( 9232/2009/YT-CNTC ) (986)
 
Hà nội
21/7
3728 Cần mua thuốc Cefulife 500 ( VN-3489-07 ) (867)
 
Toàn quốc
21/7
2254 Cần mua thuốc sirinazen (837)
 
Toàn quốc
21/7
757 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) (908)
 
Miền Nam
21/7
642 Tìm thuốc làm kê đơn về Nhi (738)
 
Toàn quốc
21/7
2223 Mua thuốc mắt (790)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
2245 Cần mua thuốc ho Zecuf Siro (1913)
 
Toàn quốc
21/7
681 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) (1280)
 
Hà nội
21/7
3470 Cần mua thuốc Fugacar 500mg ( VN-10204-05 ) (858)
 
Toàn quốc
21/7
2412 Cần mua thuốc Babyta ( VN-0056-06 ) (1131)
 
Toàn quốc
21/7
78 Cần mua thuốc (729)
 
Toàn quốc
21/7
1683 Cần mua thuốc Ladolugel ( V589-H12-05 ) (746)
 
Toàn quốc
21/7
486 Cần mua thuốc Nurofen ( VN-7508-03 ) (785)
 
Toàn quốc
21/7
3615 Cần mua thuốc Erystad ( VNB-1168-02 ) (909)
 
Hà nội
21/7
2755 Cần mua thuốc Metrogyl P 100ml ( VN-7513-03 ) (974)
 
Toàn quốc
21/7
2302 Cần mua thuốc An Trĩ Vương (963)
 
Toàn quốc
21/7
365 Cần mua thuốc Megabion ( VN-2826-07 ) (1154)
 
Toàn quốc
21/7
3270 Cung ứng thuốc (1203)
 
Hà nội
21/7
997 Cần mua thuốc esprico (1025)
 
Toàn quốc
21/7
1927 Cần mua thuốc Chloram H ( V436-H12-05 ) (817)
 
Toàn quốc
21/7
2916 Cần mua thuốc Sitar 5g ( VD-0613-06 ) (1043)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
3269 Cần mua thuốc Perskindol Classic gel ( VN-3822-07 ) (1001)
 
Hà nội
21/7
2811 Cần mua thuốc Tranecid 250 ( VD-2740-07 ) (742)
 
Toàn quốc
21/7
592 Cần mua thuốc Isotrex 0,1% ( VN-9199-04 ) (1114)
 
Hà nội
21/7
1700 Cần mua thuốc Acnotin 20 ( VN-7742-09 ) (1208)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
2724 Cần mua thuốc Inbionetlomeri soft capsule ( VN-9329-05 ) (804)
 
Hà nội
21/7
3277 Cần mua thuốc Feliccare ( VD-10413-10 ) (961)
 
Miền Bắc
21/7
3071 Cần mua gấp thuốc Dexcir ( clarithromycin 500mg) (727)
 
Toàn quốc
21/7
2680 Cần mua thuốc Erossan trị mụn ( VNB-2694-04 ) (1217)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
1992 Cần mua thuốc hộ tạng đường (1214)
 
Miền Bắc
21/7
696 Mua thuốc (965)
 
Toàn quốc
21/7
1244 Cần mua thuốc Lamotor 50 ( VN-9215-04 ) (746)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
2317 Cần mua thuốc Candid V6 ( VN-3997-07 ) (964)
 
Toàn quốc
21/7
174 Cần mua thuốc Dalacin T ( VN-2446-06 ) (1191)
 
Miền Trung
21/7
2647 Cần mua thuốc Rabegil Kit Tablet ( VN-11814-11 ) (1343)
 
Miền Bắc
21/7
3412 Cần mua thuốc Đan sâm-Tam thất ( VNB-3551-05 ) (677)
 
Toàn quốc
21/7
3535 Cần mua thuốc Codatux Syrup ( 789/2010/YT- CNTC ) (1053)
 
Toàn quốc
21/7
3291 Cần mua thuốc SLL về chủng loại, xin các nhà phân phối cho bản báo.. (773)
 
Miền Nam
21/7
2855 Cần mua thuốc Forsancort 1% ( VD-0671-06 ) (1077)
 
Miền Nam
21/7
3735 Cần mua thuốc linh tự đan (1922)
 
Toàn quốc
21/7
526 Cần mua thuốc Isoflurane ( VN-7207-02 ) (694)
 
Toàn quốc
21/7
2389 Cần mua thuốc có hoạt chất cephalotine 1g của Pháp và thuốc hoạt.. (1052)
 
Toàn quốc
21/7
3058 Cần mua thuốc Homtamin ginseng gold ( VD-10796-10 ) (1447)
 
Toàn quốc
21/7
2583 Cần mua thuốc Dầu gió xanh Bà Ðen ( VND-4308-05 ) (604)
 
Toàn quốc
21/7
1138 Cần mua thuốc Daycal Syrup ( VN-3908-07 ) (978)
 
Miền Bắc
21/7
415 Cần mua thuốc Lycopega - dầu gấc sữa ong chúa ( 13415/2005/CBTC-YT ) (872)
 
Toàn quốc
21/7
2268 Cần mua thuốc UBB Cartiligins ( VN-9441-05 ) (1366)
 
Toàn quốc
21/7
661 Cần mua thuốc Pramiconazole 200mg (832)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
1730 Cần mua thuốc DEPERSOLON (978)
 
Toàn quốc
21/7
354 Mua nguyên liệu dược (1134)
 
Toàn quốc
21/7
326 Cần mua thuốc ceftazidime 1.0g (russia) (865)
 
Hà nội
21/7
811 Cần mua buôn các loại thuốc với giá rẻ (945)
 
Hà nội
21/7
2287 Cần mua thuốc IVF-C ( VN-0443-06 ) (1053)
 
Toàn quốc
21/7
237 Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( ctv-sdk-tc ) (962)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
3339 Cần mua thuốc Cefixime DT 100 Tablets ( VN-8577-09 ) (1126)
 
Hà nội
21/7
2334 Cần mua thuốc Virnagza-10mg ( VD-5326-08 ) (836)
 
Toàn quốc
21/7
183 Cần mua thuốc Griseofulvin 250mg ( VNB-2307-04 ) (1040)
 
Hà nội
21/7
168 Cần mua thuốc Fiamax 200 ( VN-0790-06 ) (814)
 
Toàn quốc
21/7
1708 Cần mua thuốc Contractubex ( VN-6508-02 ) (955)
 
Hà nội
21/7
192 Cần mua Steroids Anabolic....... (832)
 
Toàn quốc
21/7
376 Cần mua thuốc Sulfasalazin 500mg ( VD-5527-08 ) (1046)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
2753 Cần mua thuốc Hazin 125 ( VD-10007-10 ) (1227)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
2282 Cần mua thuốc B.Braun lleo Gel (723)
 
Toàn quốc
21/7
1364 Mua thuốc nhóm kháng sinh thế hệ mới, thuốc bổ, kháng viêm (1471)
 
Toàn quốc
21/7
503 Cần mua Myungmoon ceftriaxone sodium (714)
 
Toàn quốc
21/7
2393 Cần mua thuốc Leukokine Injection ( VN-5296-10 ) (1078)
 
Hà nội
21/7
3606 Cần mua thuốc Nibiol 100mg ( VN-9640-05 ) (956)
 
Toàn quốc
21/7
2050 Cần mua thuốc Acdinral ( VD-11693-10 ) (666)
 
Toàn quốc
21/7
3101 Tìm hàng làm đơn - CTV (786)
 
Toàn quốc
21/7
300 Tìm mua thuốc dạng Nitroglycerin ngậm dưới lưỡi (1796)
 
Toàn quốc
21/7
2920 Cần mua thuốc Progestogel 1g/100g ( VN-10365-05 ) (1579)
 
Toàn quốc
21/7
2347 Cần mua thuốc Newpenem ( VN-0067-06 ) (1358)
 
Toàn quốc
21/7
714 Cần mua thuốc Bepanthen 30g ( VN-5806-01 ) (1269)
 
Toàn quốc
21/7
124 Cần mua Cefixime 100mg ( hàng Hàn Quốc) (864)
 
Miền Bắc
21/7
516 Cần mua thuốc Flemex kids ( VN-8161-09 ) (1181)
 
Hà nội
21/7
2240 Cần mua thuốc Polidom ( VN-8001-09 ) (1887)
 
Toàn quốc
21/7
3165 Cần mua thuốc Ascorneo Inj. ( VN-8771-09 ) (830)
 
Toàn quốc
21/7
1175 Tôi cần tìm thuốc điều tri bệnh dạ dày : Bao niêm mạc , Kit + (1262)
 
Toàn quốc
21/7
2408 Cần mua thuốc BigBB (1402)
 
Miền Bắc
21/7
506 Cần mua thuốc Drosperin ( VN1-030-07 ) (1090)
 
Toàn quốc
21/7
80 Cần mua thuốc (Danapha Natrex 50) (939)
 
Toàn quốc
21/7
3486 Cần mua kem nghệ Bảo phụ khang ( VNB-1181-03 ) (689)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
3196 Cần mua thuốc Talimus 0,1% ( VN-5825-08 ) (1004)
 
Hà nội
21/7
294 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (1178)
 
Toàn quốc
21/7
2793 Cần mua thuốc Bột nhuận tràng ( V1081-H12-10 ) (1104)
 
Toàn quốc
21/7
1249 Cần mua thuốc Infukoll HES ( VN-5720-01 ) (777)
 
Toàn quốc
21/7
3718 Cần mua streptomycin (797)
 
Toàn quốc
21/7
1729 Cần Mua thuốc (674)
 
Toàn quốc
21/7
1117 Cần mua thuốc Viabiovit (732)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
3589 Canciacetate 667mg (686)
 
Toàn quốc
21/7
3638 Cần mua thuốc Heparin ( VN-5601-01 ) (1035)
 
Toàn quốc
21/7
3186 Cần mua thuốc Sibutine-15 ( VN-5665-10 ) (509)
 
Toàn quốc
21/7
3752 Cần mua thuốc Clorme Inj ( VN-14188-11 ) (1191)
 
Toàn quốc
21/7
1119 Cần mua thuốc ( Xi Chuân Quy ) (1015)
 
Toàn quốc
21/7
2971 Cần mua thuốc Vag-linazol ( VN-7517-09 ) (1529)
 
Toàn quốc
21/7
3665 Cần mua thuốc Chitosan ( V1021-H12-05 ) (1130)
 
Toàn quốc
21/7
1751 Cần mua thuốc Thermadren (952)
 
Toàn quốc
21/7
1276 Cần mua thuốc ( Cenicid,Glotifed,,Actifed ) (648)
 
Toàn quốc
21/7
2945 Cần mua thuốc L Tyrosine ( VN-8210-04 ) (827)
 
Toàn quốc
21/7
2139 Cần mua thuốc Praxinor (871)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
3204 Cần mua thuốc (Rilutek 50mg) trị bệnh teo cơ (1574)
 
Toàn quốc
21/7
3736 Cần mua thuốc HP Max ( V1236-H12-10 ) (1478)
 
Toàn quốc
21/7
161 Cần mua thuốc Pantoloc ( VN-6750-08 ) (738)
 
Hà nội
21/7
3721 Cần mua thuốc apo-chlorpropamide 250mg (1174)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
3235 Cần mua thuốc Ocfo ( VN-6693-02 ) (612)
 
Toàn quốc
21/7
2095 Cần mua thuốc Diprosalic 15g sản phẩm của Canada. (1057)
 
Toàn quốc
21/7
199 Cần mua thuốc Lidocain 2% Adrenalin 0001% ( VN-6862-02 ) (873)
 
Toàn quốc
21/7
2294 Cần mua thuốc viabiovit (654)
 
Toàn quốc
21/7
1576 Cần mua thuốc Nhuận tràng baby ( 6706/2010/YT-CNTC ) (683)
 
Toàn quốc
21/7
712 Cần mua thuốc Somatoplex ( 4021/2006/YT-CNTC ) (895)
 
Toàn quốc
21/7
448 Cần mua thuốc Eurax 10% ( VNB-1896-04 ) (975)
 
Hà nội
21/7
3403 Cần mua thuốc Cefu, azythrom, amoxicillin + clavu (927)
 
Toàn quốc
21/7
476 Cần mua thuốc (863)
 
Hà nội
21/7
3662 Cần mua thuốc Mabthera ( VN-2322-06 ) (937)
 
Toàn quốc
21/7
1275 Cần mua thuốc Acigate (1043)
 
Hà nội
21/7
693 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) ( ) (1039)
 
Toàn quốc
21/7
892 Cần mua thuốc Sevoflurane ( VN-5211-08 ) (558)
 
Toàn quốc
21/7
1218 Cần mua thuốc Korcin ( VNA-4267-01 ) (998)
 
Toàn quốc
21/7
568 Cần mua thuốc Durogesic ( VN-8479-04 ) (867)
 
Toàn quốc
21/7
1246 Cần mua thuốc cepodoxim 50mg (875)
 
Toàn quốc
21/7
3224 Cần mua thuốc Diệp hạ châu ( VNB-3392-05 ) (1029)
 
Toàn quốc
21/7
3605 Cần mua thuốc Histaglobin (1990)
 
Toàn quốc
21/7
3623 Cần mua thuốc Agenytin ( VNB-4650-05 ) (1217)
 
Miền Nam
21/7
826 Cần mua thuốc Efason (928)
 
Hà nội
21/7
1006 Cần mua thuốc Gastrokit điều trị thuốc viêm loét dạ dày (709)
 
Toàn quốc
21/7
1156 Cần tìm hàng Metformin có nguồn gốc Châu Âu để nhập khẩu (811)
 
Toàn quốc
21/7
2274 Cần mua thuốc Diprosalic 15g ( VN-6099-01 ) (797)
 
Hà nội
21/7
490 Cần mua thuốc Pipolphen (2399)
 
Toàn quốc
21/7
3525 Cần mua thuốc Cefpodoxime 100mg (827)
 
Toàn quốc
21/7
1830 Cần mua thuốc Olan 5 ( VN-5912-01 ) (1152)
 
Hà nội
21/7
1544 Cần mua thuốc Hepavudin 100mg , Goodfovir 10mg (661)
 
Toàn quốc
21/7
3082 Cần mua thuốc Minoxidil 5% Bailleul ( VN-3636-07 ) (973)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
3492 Cần mua thuốc (Activenose,Tripofed,Bivofed) (1313)
 
Toàn quốc
21/7
2440 Cần mua thuốc Milcerof Inj ( VN-5582-08 ) (761)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
1761 Cần mua các loại thuốc thông thường trong danh mục BHYT (1050)
 
Toàn quốc
21/7
1940 Thuoc Cenicid va lemytrol (830)
 
Toàn quốc
21/7
3516 Cần mua thuốc Lọc máu xổ phong gan ( VND-1489-04 ) (1145)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
1118 Cần mua thuốc Tadenan (1321)
 
Toàn quốc
21/7
2219 Cần mua thuốc Bổ tỳ dưỡng cốt thái dương ( VNB-4150-05 ) (1826)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
3262 Cần mua thuốc Circuloba 17.5mg/5ml (979)
 
Toàn quốc
21/7
3265 Cần mua thuốc Acizit ( VN-14423-12 ) (710)
 
Toàn quốc
21/7
3557 Cần mua thuốc bổ gan (1079)
 
Toàn quốc
21/7
2456 Cần mua thuốc Rigevidon 21 7 ( VN-7888-03 ) (1037)
 
Toàn quốc
21/7
248 Cần mua thuốc Lignospan Standard ( VN-3757-07 ) (886)
 
Toàn quốc
21/7
2774 Cần mua thuốc Bổ tỳ dưỡng cốt thái dương ( VNB-4150-05 ) (1284)
 
Toàn quốc
21/7
3807 Cần mua diacerin 50mg (849)
 
Toàn quốc
21/7
193 Cần mua thuốc Cao bách bộ 100ml ( VNB-4105-05 ) (615)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
2130 Cần mua thuốc AAstrid-S Kit ( VN-7590-09 ) (820)
 
Toàn quốc
21/7
2715 Cần mua thuốc Stérogyl 2,000,000UI/100ml ( VN-10250-10 ) (1451)
 
Hà nội
21/7
2739 Cần mua thuốc Naphazolin 0,05% ( V804-H12-05 ) (968)
 
Miền Bắc
21/7
3210 Cần mua thuốc Sustanon 250 ( VN-4540-07 ) (933)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
1732 Cần mua thuốc Seroquel XR ( VN-4977-10 ) (739)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
2481 Cần mua thuốc Nefidoxime ( VN-3405-07 ) (894)
 
Toàn quốc
21/7
3001 Cần mua thuốc Vicacom ( VNB-1475-04 ) (961)
 
Hà nội
21/7
3644 Cần mua thuốc Apo-Bisacodyl 5mg ( VN-2562-07 ) (684)
 
Toàn quốc
21/7
827 Cần mua thuốc Tipifarnib và Zarnestra (1156)
 
Toàn quốc
21/7
260 Cần mua thuốc Forane ( VN-5341-01 ) (991)
 
Toàn quốc
21/7
2771 Cần mua thuốc Arginine Veyron ( VN-5713-08 ) (698)
 
Toàn quốc
21/7
1040 Cần mua thuốc Madopar ( VN-7868-03 ) (1038)
 
Toàn quốc
21/7
1136 Cần mua thuốc Minocin ( VN-6082-01 ) (711)
 
Tp.Hồ Chí Minh
21/7
1255 Cần mua thuốc nhỏ mắt V-Rhoto và dung dịch Dạ Hương (1014)
 
Toàn quốc
21/7
699 Cần mua thuốc Eurax 10% ( VNB-1896-04 ) (1005)
 
Toàn quốc
21/7
2952 Cần mua thuốc losartan (819)
 
Toàn quốc
21/7
1797 Cần mua thuốc Aerrane ( VN-8056-04 ) (1177)
 
Toàn quốc
21/7
3214 Cần mua thuốc Hoàn sâm nhung ( VNA-4238-01 ) (826)
 
Hà nội
21/7
1624 Cần mua thuốc Nam dược sáng mắt ( V594-H12-10 ) (819)
 
Hà nội
21/7
1081 Cần mua thuốc Cerebrolysin ( VN-2976-07 ) (787)
 
Toàn quốc
21/7
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212