Mua thuốc

Tiêu đềGiáĐịa điểmThời gian
492 Cần mua thuốc Coxlec 200mg ( VD-5087-08 ) (619)
 
Toàn quốc
18/11
3615 Cần mua thuốc Erystad ( VNB-1168-02 ) (781)
 
Hà nội
18/11
248 Cần mua thuốc Lignospan Standard ( VN-3757-07 ) (776)
 
Toàn quốc
18/11
448 Cần mua thuốc Eurax 10% ( VNB-1896-04 ) (793)
 
Hà nội
18/11
1143 Cần mua thuốc Tiêu khiết thanh ( 9232/2009/YT-CNTC ) (823)
 
Hà nội
18/11
3557 Cần mua thuốc bổ gan (916)
 
Toàn quốc
18/11
2540 Cần mua thuốc Xeloda 500MG (1114)
 
Toàn quốc
18/11
1431 Cần mua thuốc Sarium ( VN-9971-05 ) (627)
 
Toàn quốc
18/11
2966 Cần mua thuốc Gatocin 400 ( VN-0023-06 ) (691)
 
Hà nội
18/11
3551 Cần mua thuốc Ðại bổ ngũ tạng tinh ( VND-1707-04 ) (851)
 
Toàn quốc
18/11
1086 Cần mua thuốc Epicain injection (1: 100,000) ( VN-0914-06 ) (862)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
2952 Cần mua thuốc losartan (716)
 
Toàn quốc
18/11
2358 Cần mua thuốc Betamethasone Valerate cream ( VN-5240-08 ) (1014)
 
Toàn quốc
18/11
439 Cần mua thuốc Navelbine ( VN-8648-04 ) (923)
 
Hà nội
18/11
1932 Cần mua thuốc Aminazin 25mg ( VNA-1526-04 ) (1365)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
264 Cần mua thuốc Zoloft ( VN-5701-08 ) (782)
 
Hà nội
18/11
354 Mua nguyên liệu dược (982)
 
Toàn quốc
18/11
2689 Cần mua thuốc Citicolin, Gingko Biloba dạng ống (1225)
 
Toàn quốc
18/11
1155 Cần mua thuốc BARI SUSP ( V313-H12-05 ) (471)
 
Toàn quốc
18/11
1966 Cần mua thuốc (vitamin E dạng ống ) (762)
 
Toàn quốc
18/11
2724 Cần mua thuốc Inbionetlomeri soft capsule ( VN-9329-05 ) (716)
 
Hà nội
18/11
3816 Cần mua cefixime 200mg, 100 mg (1126)
 
Toàn quốc
18/11
471 Cần mua thuốc Human Albumin 20% Behring, muối thấp ( VN-8315-09 ) (1016)
 
Toàn quốc
18/11
328 Cần mua thuốc dầu nóng mặt trời ( VD-0963-06 ) (622)
 
Toàn quốc
18/11
2938 Cần mua thuốc Sustanon `250` ( VN-6966-02 ) (1110)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
2699 Cần mua thuốc ( bổ mắt ) (616)
 
Toàn quốc
18/11
1299 Cần mua thuốc ( tất cả các mặt hàng traphaco ) (773)
 
Toàn quốc
18/11
3272 Cần mua thuốc L-Asparginase (534)
 
Toàn quốc
18/11
2560 Cần mua thuốc Sironobel ( V1324-H12-06 ) (565)
 
Toàn quốc
18/11
1009 Cần mua thuốc hc Amisulpride 100, 200mg (618)
 
Toàn quốc
18/11
407 Cần mua thuốc Terneurine H 5000 ( VN-7789-03 ) (2204)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
1082 Cần mua thuốc Zometa ( VN-0968-06 ) (878)
 
Toàn quốc
18/11
2478 Cần hàng dạ dày làm đơn (638)
 
Hà nội
18/11
3381 Cần mua thuốc Durogesic 25mcg/h (793)
 
Toàn quốc
18/11
2412 Cần mua thuốc Babyta ( VN-0056-06 ) (980)
 
Toàn quốc
18/11
3295 Cần mua thuốc Seroquel XR ( VN-4976-10 ) (891)
 
Toàn quốc
18/11
294 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (1025)
 
Toàn quốc
18/11
2387 Cần mua thuốc Tràng Phục Linh ( 6040/2010/YT-CNTC ) (700)
 
Hà nội
18/11
1332 Cần mua thuốc tetracylin của quảng ngãi (741)
 
Toàn quốc
18/11
3874 Cần mua thuốc Digoxin ( VN-8610-04 ) (1030)
 
Miền Nam
18/11
2330 Cần mua gấp thuốc NICZEN (Thiabendazole) ( VD-9134-09 ) (643)
 
Toàn quốc
18/11
2572 Cần mua thuốc L-Cystine 500mg ( VNB-2814-05 ) (1151)
 
Toàn quốc
18/11
3363 Cần mua thuốc Foracort 200 ( VN-3600-07 ) (708)
 
Toàn quốc
18/11
2558 Cần mua thuốc Prednisone 5mg ( VNB-1251-02 ) (784)
 
Toàn quốc
18/11
2776 Cần mua thuốc Kabiven Peripheral ( VN-8701-09 ) (982)
 
Toàn quốc
18/11
1255 Cần mua thuốc nhỏ mắt V-Rhoto và dung dịch Dạ Hương (842)
 
Toàn quốc
18/11
453 Cần mua thuốc H- Vanzol ( VN-3740-07 ) (630)
 
Toàn quốc
18/11
3204 Cần mua thuốc (Rilutek 50mg) trị bệnh teo cơ (1396)
 
Toàn quốc
18/11
1294 Cần bán thuốc ( nattocerepas 500FU, 3vỉ viên nang hộp 10 viên ) (781)
 
Toàn quốc
18/11
1022 Cần mua thuốc Renova ( VN-9338-05 ) (641)
 
Toàn quốc
18/11
2369 Cần mua thuốc Dầu phật linh Trường sơn ( V1255-H12-10 ) (713)
 
Toàn quốc
18/11
3051 Cần mua thuốc Levioloxe Injection ( VN-12196-11 ) (699)
 
Toàn quốc
18/11
3314 Cần mua thuốc rượu tắc kè Hải mã ( VD-0126-06 ) (741)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
3269 Cần mua thuốc Perskindol Classic gel ( VN-3822-07 ) (854)
 
Hà nội
18/11
356 Cần mua rifamicin (737)
 
Toàn quốc
18/11
300 Tìm mua thuốc dạng Nitroglycerin ngậm dưới lưỡi (1612)
 
Toàn quốc
18/11
2285 Cần mua thuốc Dầu xoa gấu trắng ( V538-H12-10 ) (949)
 
Toàn quốc
18/11
3004 Cần mua thuốc Loramide -100mg ( VD-5590-08 ) (706)
 
Toàn quốc
18/11
1761 Cần mua các loại thuốc thông thường trong danh mục BHYT (876)
 
Toàn quốc
18/11
125 Cần mua thuốc Etotab-60 ( VN-6743-08 ) (784)
 
Hà nội
18/11
2306 Cần mua thuốc Griseofulvin 5% ( VNB-0270-02 ) (1044)
 
Toàn quốc
18/11
1766 Cần mua thuốc Amepox soft capsule ( VN-7341-08 ) (977)
 
Toàn quốc
18/11
1260 Cần mua thuốc Infud cream 5gm ( VN-6619-08 ) (661)
 
Toàn quốc
18/11
487 Công ty nào bán thuốc aroxi giá thấp nhỉ? (807)
 
Toàn quốc
18/11
3435 Cần mua thuốc Cefoxitin sodium for injection 1g ( VN-10977-10 ) (820)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
1319 Cần mua mặt hàng của công ty Tatra (697)
 
Toàn quốc
18/11
1702 Cần mua thuốc Renocell ( VN-11168-10 ) (968)
 
Toàn quốc
18/11
3338 Cần mua thuốc Malemin ( VD-0487-06 ) (661)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
1370 Cần mua thuốc trị bệnh hắc lào ( ecoconazol, miconazol,.. (1843)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
2147 Cần mua thuốc Apo thioridazine ( VN-7288-03 ) (920)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
1242 Cần mua thuốc Mycoster 8% ( VN-5056-07 ) (1187)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
1119 Cần mua thuốc ( Xi Chuân Quy ) (845)
 
Toàn quốc
18/11
3235 Cần mua thuốc Ocfo ( VN-6693-02 ) (531)
 
Toàn quốc
18/11
3580 Cần mua thuốc Trà phan tả diệp ( VNB-1559-04 ), Senna leaf, Senna.. (1689)
 
Toàn quốc
18/11
110 Cần mua thuốc Bipheran ( VN-6169-02 ) (826)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
731 Cần mua thuốc Ampelop (832)
 
Tp.Hồ Chí Minh
18/11
2598 Cần mua thuốc Argide - NIC ( VD-5668-08 ) (983)
 
Toàn quốc
17/11
2821 Cần mua thuốc ( solu cortef) (902)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/11
3708 Cần mua thuốc sunfarin 1% ( V1290-h12-06 ) (942)
 
Toàn quốc
17/11
468 Cần mua thuốc Binexbilalus ( VN-0057-06 ) (898)
 
Toàn quốc
17/11
2310 Cần mua thuốc Bividerm 5g ( VNB-3156-05 ) (574)
 
Toàn quốc
17/11
2495 Cần mua thuốc Levotop 0,5% ( VN-4949-10 ) (755)
 
Toàn quốc
17/11
2296 Cần mua thuốc Arobarit ( NC26-H06-01 ) (548)
 
Toàn quốc
17/11
2302 Cần mua thuốc An Trĩ Vương (814)
 
Toàn quốc
17/11
465 Cần mua thuốc Babyta ( VN-0056-06 ) (912)
 
Toàn quốc
17/11
3582 Cần mua thuốc Azithromycin lọ bột (859)
 
Toàn quốc
17/11
3459 Tìm thuốc kê toa chuyên khoa mắt (535)
 
Toàn quốc
17/11
2103 Cần mua thuốc Dusmarus Capsule ( VN-9493-05 ) (580)
 
Toàn quốc
17/11
1284 Mua thuốc MAXALT (820)
 
Toàn quốc
17/11
3345 Cần mua thuốc Beprogel ( VN-0413-06 ) (931)
 
Toàn quốc
17/11
456 Cần mua thuốc sulfasalazin500mg (545)
 
Toàn quốc
17/11
467 Cần mua thuốc Chericof ( VN-5596-01 ) (701)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/11
1163 Cần mua thuốc Ketosteril ( VN-4443-07 ) (1662)
 
Hà nội
17/11
1081 Cần mua thuốc Cerebrolysin ( VN-2976-07 ) (639)
 
Toàn quốc
17/11
2263 Cần mua thuốc Amiteron Soft Cap ( VN-6175-08 ) (970)
 
Toàn quốc
17/11
1925 Cần mua thuốc ibuprofen dạng siro (1636)
 
Toàn quốc
17/11
1945 Cần mua thuốc Tarceva (địa chỉ đóng gói: CH-4303 Kaiseraugst- Thuỵ.. (1281)
 
Hà nội
17/11
2545 Cần mua thuốc BAR ( VNB-2516-04 ) (616)
 
Toàn quốc
17/11
1927 Cần mua thuốc Chloram H ( V436-H12-05 ) (713)
 
Toàn quốc
17/11
3793 Cần mua thuốc Apo metformin ( VN-9817-05 ) (867)
 
Toàn quốc
17/11
2605 Cần mua thuốc Lacsera ( VN-9427-09 ) (629)
 
Toàn quốc
17/11
3107 Cần mua thuốc Nutroplex ( VNB-3044-05 ) (920)
 
Miền Trung
17/11
505 Cần mua thuốc TFX (926)
 
Toàn quốc
17/11
741 Cần mua thuốc Lorafed ,Cenicid, Atnofed (1180)
 
Toàn quốc
17/11
3176 Cần mua thuốc dầu cá biển sâu-Alaska Omega 3-6-9 (.. (982)
 
Hà nội
17/11
338 Tìm thuốc (756)
 
Toàn quốc
17/11
3262 Cần mua thuốc Circuloba 17.5mg/5ml (816)
 
Toàn quốc
17/11
3608 Cần mua thuốc B.Vitab ( VD-3355-07 ) (1010)
 
Toàn quốc
17/11
2050 Cần mua thuốc Acdinral ( VD-11693-10 ) (588)
 
Toàn quốc
17/11
744 Cần mua thuốc Melyroxil 250 Rediuse ( VN-1919-06 ) (1072)
 
Toàn quốc
17/11
3190 Cần mua thuốc Niczen (Thiabendazole) ( VD-9134-09 ) (727)
 
Toàn quốc
17/11
3489 Cần mua thuốc Diprosalic 15g ( VN-6099-01 ) (1172)
 
Hà nội
17/11
2847 Cần mua thuốc Zonatrizol Soft Capsule ( VN-9329-09 ) (680)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/11
126 Cần mua thuốc Thất diệp an thần ( 1274/2009/YT-CNTC ) (601)
 
Toàn quốc
17/11
2480 Cần mua thuốc (1070)
 
Toàn quốc
17/11
3713 Cần mua thuốc Qalyvit (1108)
 
Toàn quốc
17/11
1435 Cần mua thuốc Zadaxin (nước pha tiêm) ( VN-8053-09 ) (678)
 
Toàn quốc
17/11
51 Cần mua thuốc Telfast BD ( VN-0743-06 ) (854)
 
Toàn quốc
17/11
1368 Cần mua thuốc ( bạch hổ hoặc là cao của đà nẵng) (729)
 
Toàn quốc
17/11
3565 Cần mua thuốc Cevit 500mg, lincomycin 600mg, dexamethasone của công.. (858)
 
Hà nội
17/11
3014 Cần mua thuốc Creon 10000 ( VN-9033-04 ) (1239)
 
Toàn quốc
17/11
1698 Cần mua thuốc Epidolle ( VN-2125-06 ) (1070)
 
Toàn quốc
17/11
2533 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (1038)
 
Toàn quốc
17/11
3786 Cần mua thuốc Levothyrox ( VN-0943-06 ) (789)
 
Hà nội
17/11
1067 Cần mua thuốc White L-Glutathione 1000mg ( 731/2009/YT ) (935)
 
Toàn quốc
17/11
601 Cần mua thuốc Ibrafen 100mg/5ml ( VNB-1810-04 ) (942)
 
Hà nội
17/11
3209 Cần mua thuốc gấp Piracetam 3G (772)
 
Tp.Hồ Chí Minh
17/11
3063 Cần mua thuốc Phong tê cốt thống thuỷ ( V1339-H12-10 ) (1516)
 
Toàn quốc
17/11
427 Cần mua thuốc AntiK (896)
 
Toàn quốc
17/11
1029 Cần mua thuốc Bosamin ( VD-0540-06 ) (1192)
 
Hà nội
17/11
67 Cần mua thuốc (617)
 
Hà nội
17/11
989 Cần mua thuốc Fonzylane ( VN-0052-06 ) (964)
 
Toàn quốc
17/11
659 Cần mua thuốc Strabas 100 ( VN-1007-06 ) (748)
 
Toàn quốc
17/11
2300 Cần mua thuốc Arezol ( VN1-268-10 ) (675)
 
Toàn quốc
17/11
3525 Cần mua thuốc Cefpodoxime 100mg (723)
 
Toàn quốc
17/11
2968 Cần mua thuốc Renova ( VN-9338-05 ) (626)
 
Toàn quốc
17/11
1247 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) ( 4656/2009/ YT - CNTC ) (635)
 
Toàn quốc
17/11
997 Cần mua thuốc esprico (838)
 
Toàn quốc
17/11
3050 Cần mua thuốc Beeimipem Injection ( VN-13210-11 ) (775)
 
Toàn quốc
17/11
3668 Mua thuốc Fentanyl (1178)
 
Toàn quốc
17/11
1683 Cần mua thuốc Ladolugel ( V589-H12-05 ) (602)
 
Toàn quốc
17/11
1749 Cần mua thuốc (cảm xuyên hương yên bái ) (860)
 
Toàn quốc
17/11
1536 Cần mua thuốc Meclon ( VN-3144-07 ) (948)
 
Toàn quốc
17/11
1322 Cần mua thuốc Sisocin ( VN-7550-09 ) (690)
 
Miền Bắc
16/11
1992 Cần mua thuốc hộ tạng đường (1020)
 
Miền Bắc
16/11
3060 Cần mua thuốc Tràng Phục Linh ( 6040/2010/YT-CNTC ) (664)
 
Miền Trung
16/11
2477 Cần mua thuốc Xeloda 500MG (859)
 
Toàn quốc
16/11
2771 Cần mua thuốc Arginine Veyron ( VN-5713-08 ) (608)
 
Toàn quốc
16/11
1485 Cần mua thuốc Sevenkit (822)
 
Miền Bắc
16/11
1015 Cần mua thuốc Cefixim 100mg ( VD-5519-08 ) (876)
 
Miền Nam
16/11
1670 Cần mua thuốc Bạch hổ Hoạt Lạc Cao 20g ( VNB-0656-03 ) (793)
 
Toàn quốc
16/11
2084 Cần mua thuốc Viartril-S ( VN-1309-06 ) (1232)
 
Hà nội
16/11
883 Cần mua thuốc Albothyl 90mg ( VN-7074-02 ) (907)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16/11
693 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) ( ) (874)
 
Toàn quốc
16/11
2360 Cần mua thuốc Haes-steril 6% ( VN-7677-09 ) (586)
 
Toàn quốc
16/11
1694 Cần mua thuốc ( Mở Đại lý ) (1015)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16/11
2929 Cần mua thuốc Andriol testrocaps 40mg ( VN-8504-04 ) (850)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16/11
3161 Cần mua thuốc Tarceva ( VN1-180-09 ) (1054)
 
Hà nội
16/11
1542 Cần mua thuốc Talimus 0,1% ( VN-5825-08 ) (916)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16/11
1940 Thuoc Cenicid va lemytrol (740)
 
Toàn quốc
16/11
1538 Cần mua thuốc Praxinor (602)
 
Toàn quốc
16/11
856 Cần mua thuốc isoprinosine 500mg (1072)
 
Toàn quốc
16/11
1524 Cần Mua Cefpodoxime 100mg Dạng gói hoặc SR, Lamivudin (1265)
 
Toàn quốc
16/11
2583 Cần mua thuốc Dầu gió xanh Bà Ðen ( VND-4308-05 ) (517)
 
Toàn quốc
16/11
2331 Cần mua thuốc Divascol ( VN-7229-02 ) (862)
 
Toàn quốc
16/11
1458 Cần mua thuốc Dinpocef 100 ( VN-8244-09 ) (768)
 
Toàn quốc
16/11
600 Cần mua thuốc Temprosone ( VN-6703-02 ) (853)
 
Hà nội
16/11
3165 Cần mua thuốc Ascorneo Inj. ( VN-8771-09 ) (704)
 
Toàn quốc
16/11
1175 Tôi cần tìm thuốc điều tri bệnh dạ dày : Bao niêm mạc , Kit + (1048)
 
Toàn quốc
16/11
2416 Cần mua thuốc An Trĩ Vương (955)
 
Toàn quốc
16/11
1231 Cần mua thuốc Alastin tabs 1mg ( VN-9111-04 ) (605)
 
Toàn quốc
16/11
2139 Cần mua thuốc Praxinor (792)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16/11
3275 Cần mua thuốc Gynaemed ( VN-3254-07 ) (673)
 
Toàn quốc
16/11
2666 Cần mua thuốc Triprofen Tab ( VN-9429-09 ) (648)
 
Toàn quốc
16/11
1274 Cần mua thuốc ( acidtrichloracetic 80% ) (1179)
 
Toàn quốc
16/11
3553 Cần mua thuốc Erylik 30g ( VN-9214-04 ) (1128)
 
Toàn quốc
16/11
3473 Cần mua thuốc Lifecef 100 DT ( VN-6010-08 ) (646)
 
Toàn quốc
16/11
897 Cần mua thuốc Glucose 50% 500ml ( VNB-0566-03 ) (682)
 
Hà nội
16/11
2700 Cần mua thuốc Santafe ( 8405/2009/YT-CNTC ) (768)
 
Toàn quốc
16/11
3564 Cần mua thuốc kháng sinh (752)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16/11
2342 Cần mua thuốc ( Minafort ) (691)
 
Hà nội
16/11
3742 Cần mua thuốc Britop ( VN-3202-07 ) (774)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16/11
568 Cần mua thuốc Durogesic ( VN-8479-04 ) (751)
 
Toàn quốc
16/11
3248 Cần mua thuốc Ginsana ( VN-6486-02 ) (644)
 
Toàn quốc
16/11
3846 Cần mua thuốc Broncho-Vaxom Children ( VN-2315-06 ) (1458)
 
Toàn quốc
16/11
1563 Mua thuốc số lượng lớn sisosin,zenodem,biotop,dozeni (781)
 
Toàn quốc
16/11
2804 Cần mua thuốc Daewontrigel ( VN-6369-02 ) (508)
 
Toàn quốc
16/11
418 Cần mua thuốc phương u nang (734)
 
Toàn quốc
16/11
1019 Cần mua thuốc Aminomux 100mg ( VN-3484-07 ) (594)
 
Miền Nam
16/11
3621 Cần mua thuốc Bổ thận tráng dương thuỷ ( V189-H12-10 ) (526)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16/11
854 Cần mua thuốc bạch hổ hoạt lạc cao 20g ( VNB-0656-03 ) (845)
 
Toàn quốc
16/11
1128 Nhà thuốc bán lẻ thuốc tân dược trên địa bàn HN (1059)
 
Toàn quốc
16/11
3172 Cần mua thuốc Mamacal ( VN-5941-08 ) (1256)
 
Toàn quốc
16/11
2292 Cần mua thuốc Tesmon Injection ( VN-8666-04 ) (868)
 
Toàn quốc
16/11
3543 Cần mua thuốc Sedal Cardin ( VNA-3913-05 ) (629)
 
Tp.Hồ Chí Minh
16/11
2570 Cần mua thuốc Dalovi ( ) (577)
 
Miền Nam
16/11
1488 Cần mua thuốc Fluconazole chai truyền (1124)
 
Toàn quốc
16/11
1344 Cần mua thuốc gan ( Hàng nhập khẩu ___ phân phối độc quyền ) (914)
 
Miền Bắc
16/11
3617 Cần mua thuốc Newliverdine ( VD-3416-07 ) (1119)
 
Miền Bắc
16/11
1624 Cần mua thuốc Nam dược sáng mắt ( V594-H12-10 ) (741)
 
Hà nội
16/11
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212