Mua thuốc

Tiêu đềGiáĐịa điểmThời gian
499 Cần mua thuốc Tossex ( VN-5356-08 ) (794)
 
Toàn quốc
24/1
551 Cần tìm mua Azithromycin bột pha tiêm (885)
 
Hà nội
24/1
1586 Cần mua thuốc Albendazole ABZ 400 ( VNA-1655-04 ) (841)
 
Toàn quốc
24/1
2139 Cần mua thuốc Praxinor (968)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
3014 Cần mua thuốc Creon 10000 ( VN-9033-04 ) (1513)
 
Toàn quốc
24/1
2546 Cần mua thuốc bôi da AVI O5 ( VNB-0521-00 ) (1823)
 
Toàn quốc
24/1
3339 Cần mua thuốc Cefixime DT 100 Tablets ( VN-8577-09 ) (1226)
 
Hà nội
24/1
2008 Cần mua thuốc Methylnol ( VN-8018-09 ) (799)
 
Toàn quốc
24/1
1762 Cần mua thuốc Cốt thoái vương ( 4655/2009/YT - CNTC ) (963)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
3325 Cần mua thuốc Eurax 10% ( VNB-1896-04 ) (753)
 
Toàn quốc
24/1
883 Cần mua thuốc Albothyl 90mg ( VN-7074-02 ) (1100)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
3410 Cần mua thuốc Cao tiêu độc ( VD-0633-06 ) (1389)
 
Toàn quốc
24/1
3225 Cần mua thuốc Apo-Chlorpropamide 250mg ( VN-6419-08 ) (1740)
 
Toàn quốc
24/1
2741 Cần mua thuốc Calcibronat (1018)
 
Toàn quốc
24/1
2847 Cần mua thuốc Zonatrizol Soft Capsule ( VN-9329-09 ) (847)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
2147 Cần mua thuốc Apo thioridazine ( VN-7288-03 ) (1102)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
298 Cần mua thuốc Ampicillin 500mg ( VNB-4551-05 ) (1095)
 
Miền Trung
24/1
2560 Cần mua thuốc Sironobel ( V1324-H12-06 ) (748)
 
Toàn quốc
24/1
3786 Cần mua thuốc Levothyrox ( VN-0943-06 ) (1056)
 
Hà nội
24/1
138 Cần mua Mistabron (mesna) (862)
 
Toàn quốc
24/1
757 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) (1014)
 
Miền Nam
24/1
500 Cần mua lignosoan (764)
 
Toàn quốc
24/1
3385 Cần mua thuốc kê đơn (1141)
 
Hà nội
24/1
2603 Cần mua thuốc Rialcef 400 tablets ( VN-12091-11 ) (1194)
 
Toàn quốc
24/1
1917 Mua thuốc Insupro forte (1853)
 
Toàn quốc
24/1
1934 Cầnmua dung dich truyền natri clorid 0,9% (1151)
 
Hà nội
24/1
174 Cần mua thuốc Dalacin T ( VN-2446-06 ) (1289)
 
Miền Trung
24/1
1732 Cần mua thuốc Seroquel XR ( VN-4977-10 ) (834)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
2881 Cần mua thuốc ( mosismin ) (1478)
 
Hà nội
24/1
2739 Cần mua thuốc Naphazolin 0,05% ( V804-H12-05 ) (1047)
 
Miền Bắc
24/1
3804 Cần mua thuốc Amferion ( VN-10865-10 ) (930)
 
Toàn quốc
24/1
1783 Mua lại Thuốc Gia Đình không dùng, Thuốc BHYT,...trao đổi Thuốc (975)
 
Toàn quốc
24/1
1086 Cần mua thuốc Epicain injection (1: 100,000) ( VN-0914-06 ) (1114)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
3593 Cần mua thuốc Spiriva ( VN-6939-08 ) (942)
 
Toàn quốc
24/1
956 Cần mua thuốc ( penicilin1tr lo 1g ) (1076)
 
Miền Bắc
24/1
671 Cần mua thuốc Streptokinase và streptodanese (1445)
 
Toàn quốc
24/1
2217 Cần mua thuốc Neoamiyu ( VN-5733-01 ) (757)
 
Hà nội
24/1
2588 Cần mua thuốc Franmoxy 500 ( VNB-3797-05 ) (879)
 
Hà nội
24/1
2611 Cần mua thuốc Dầu xoa gấu trắng ( V538-H12-10 ) (854)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
3063 Cần mua thuốc Phong tê cốt thống thuỷ ( V1339-H12-10 ) (1873)
 
Toàn quốc
24/1
3550 Cần mua thuốc Khởi dương hoàn ( V197-H12-10 ) (649)
 
Toàn quốc
24/1
1013 Cần mua thuốc Minigadine ( VN-6792-08 ) (1582)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
439 Cần mua thuốc Navelbine ( VN-8648-04 ) (1158)
 
Hà nội
24/1
1764 Cần mua thuốc (sotalol 80mg ) (1060)
 
Toàn quốc
24/1
1232 Cần mua thuốc Actifed tablet ( VN-8147-04 ) (743)
 
Toàn quốc
24/1
3492 Cần mua thuốc (Activenose,Tripofed,Bivofed) (1415)
 
Toàn quốc
24/1
1386 Cần mua thuốc Adona (775)
 
Toàn quốc
24/1
2694 Nhận phân phối sâm Korea (dạng viên - Hộp sắt) (786)
 
Toàn quốc
24/1
2263 Cần mua thuốc Amiteron Soft Cap ( VN-6175-08 ) (1189)
 
Toàn quốc
24/1
3721 Cần mua thuốc apo-chlorpropamide 250mg (1261)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
642 Tìm thuốc làm kê đơn về Nhi (815)
 
Toàn quốc
24/1
1851 Cần mua dịch truyền natri clorid 0,9% số lượng lớn (905)
 
Hà nội
24/1
2640 Cần mua dung dịch Kabiven Oliclinomel (1182)
 
Toàn quốc
24/1
98 Cần mua thuốc Ivermectin dạng uống cho người (1582)
 
Toàn quốc
24/1
1630 Cần mua thuốc (823)
 
Toàn quốc
24/1
158 Cần mua thuốc CP ( VN-7025-08 ) (826)
 
Toàn quốc
24/1
1307 Mecook sản phẩm mới trong điều trị rối loạn mỡ máu (828)
 
Toàn quốc
24/1
3334 Cần mua thuốc Levosum ( VN-11240-10 ) (1483)
 
Toàn quốc
24/1
1081 Cần mua thuốc Cerebrolysin ( VN-2976-07 ) (881)
 
Toàn quốc
24/1
546 Cần mua thuốc Modlip 10 ( VN-10375-05 ) (788)
 
Hà nội
24/1
923 Cần mua thuốc Ceftriaxon 1g ( VNB-2110-04 ) (1054)
 
Hà nội
24/1
2002 Cần mua thuốc Bột bó ( VNA-3973-01 ) (867)
 
Miền Bắc
24/1
691 Cần mua thuốc Duovital chữa thoái hóa khớp (1350)
 
Toàn quốc
24/1
364 Cần mua thuốc Roferon-A ( VN-5538-08 ) (998)
 
Toàn quốc
24/1
2952 Cần mua thuốc losartan (892)
 
Toàn quốc
24/1
2893 Cần mua thuốc Osmostfundin 20% (592)
 
Hà nội
24/1
2405 Mua Visa các thuốc có xuất sứ châu Âu (1564)
 
Toàn quốc
24/1
2199 Mua thuốc cai rượu esperal (2330)
 
Hà nội
24/1
485 Cần mua thuốc Melacare ( VN-5161-08 ) (1427)
 
Toàn quốc
24/1
2623 Cần mua thuốc Lamivudine/Zidovudine 30mg/60mg ( VN-10391-10 ) (1065)
 
Toàn quốc
24/1
1284 Mua thuốc MAXALT (1061)
 
Toàn quốc
24/1
323 Cần mua thuốc Furosemid 40mg, Prednisone số lượng lớn, giá sỉ (834)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
782 Cần mua thuốc Rodogyl (1586)
 
Toàn quốc
24/1
2475 Cần mua thuốc Imigran ( VN-5831-01 ) (939)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
1096 Cần mua kháng sinh nhi (721)
 
Toàn quốc
24/1
3314 Cần mua thuốc rượu tắc kè Hải mã ( VD-0126-06 ) (971)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
2226 Cần mua thuốc NICZEN (Thiabendazole) ( VD-9134-09 ) (1002)
 
Toàn quốc
24/1
1330 Cần mua thuốc Memotropil 400 mg ( VN-10304-05 ) (1252)
 
Toàn quốc
24/1
1463 Cần mua thuốc Tataprovon ( VNA-1972-04 ) (1188)
 
Hà nội
24/1
366 Cần mua thuốc Loratadine 10 ( VN-7448-09 ) (1014)
 
Toàn quốc
24/1
309 Cần mua Cefo (901)
 
Toàn quốc
24/1
3300 Cần mua thuốc Livial 2.5mg tibolone (1997)
 
Toàn quốc
24/1
2326 Cần mua thuốc Ketoplus ( VN-8761-04 ) (1024)
 
Toàn quốc
24/1
2775 Cần mua thuốc Xeloda ( VN-9318-05 ), số lượng lớn, cung cấp ổn định (1000)
 
Toàn quốc
24/1
1347 Mua xutfolex (1293)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
1138 Cần mua thuốc Daycal Syrup ( VN-3908-07 ) (1068)
 
Miền Bắc
24/1
325 Cần mua thuốc Dermal SA ( VN-5598-01 ) (914)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
3462 Cần mua thuốc Cefpodoxim, Amoxicillin and Clavulanate (1154)
 
Toàn quốc
24/1
3149 Cần mua thuốc: Rosiglen - MF (904)
 
Toàn quốc
24/1
1348 Cần mua thuốc Uniderm ( VN-7414-08 ) (1225)
 
Toàn quốc
24/1
1461 Cần mua thuốc mỡ (Tetracylin của quảng bình) (1059)
 
Toàn quốc
24/1
3580 Cần mua thuốc Trà phan tả diệp ( VNB-1559-04 ), Senna leaf, Senna.. (1956)
 
Toàn quốc
24/1
3284 Cần mua thuốc Progestogel 1g/100g ( VN-10365-05 ) (871)
 
Toàn quốc
24/1
300 Tìm mua thuốc dạng Nitroglycerin ngậm dưới lưỡi (1911)
 
Toàn quốc
24/1
2826 Cần mua thuốc Heparin của Đức,của Hàn Quốc (1014)
 
Toàn quốc
24/1
2504 Cần mua thuốc Differin 30g ( VN-5878-01 ) (1506)
 
Hà nội
24/1
2693 Cần mua thuốc ( egalive ) (1480)
 
Toàn quốc
24/1
1820 Nhận phân phối thuốc tại Hải Phòng (843)
 
Toàn quốc
24/1
751 Cần mua thuốc ( Alphagan P và Xalacom ) (766)
 
Hà nội
24/1
3219 Cần mua thuốc Alimemazine dạng ống tiêm (1069)
 
Toàn quốc
24/1
3499 Cần mua thuốc Tisunane ( VN-12116-11 ) (1859)
 
Hà nội
24/1
294 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (1284)
 
Toàn quốc
24/1
3582 Cần mua thuốc Azithromycin lọ bột (1109)
 
Toàn quốc
24/1
3753 Cần mua thuốc Bepanthene roche 250mg/ml ( VN-6588-02 ) (1248)
 
Toàn quốc
24/1
1542 Cần mua thuốc Talimus 0,1% ( VN-5825-08 ) (1126)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
3155 Cần mua thuốc Blooming 500mg ( VN-5428-01 ) (1162)
 
Toàn quốc
24/1
1856 Cần mua thuốc Lemytrol_Fort va Cenicid (868)
 
Toàn quốc
24/1
1344 Cần mua thuốc gan ( Hàng nhập khẩu ___ phân phối độc quyền ) (1153)
 
Miền Bắc
24/1
1719 Mua albumin số lượng nhiều (622)
 
Hà nội
24/1
2331 Cần mua thuốc Divascol ( VN-7229-02 ) (1080)
 
Toàn quốc
24/1
190 Cần mua thuốc Dalacin T ( VN-2446-06 ) (956)
 
Hà nội
24/1
2500 Cần mua thuốc Vertucid Gel ( VN-8100-09 ) (1670)
 
Miền Nam
24/1
997 Cần mua thuốc esprico (1121)
 
Toàn quốc
24/1
1175 Tôi cần tìm thuốc điều tri bệnh dạ dày : Bao niêm mạc , Kit + (1367)
 
Toàn quốc
24/1
3608 Cần mua thuốc B.Vitab ( VD-3355-07 ) (1182)
 
Toàn quốc
24/1
877 Cần mua thuốc Viabiovit ( SDK_Via ) (877)
 
Miền Bắc
24/1
2776 Cần mua thuốc Kabiven Peripheral ( VN-8701-09 ) (1296)
 
Toàn quốc
24/1
131 Cần mua thuốc Baclosal ( VN-7845-03 ) (1158)
 
Miền Bắc
24/1
3827 Cần mua thuốc Aspegic ( VN-3227-07 ) (962)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
2880 Cần mua thuốc Lorinden C 15g ( VN-7646-03 ) (1525)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
3386 Cần mua thuốc Glotifed ( VD-10195-10 ) (818)
 
Toàn quốc
24/1
1247 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) ( 4656/2009/ YT - CNTC ) (844)
 
Toàn quốc
24/1
1016 Cần mua thuốc pd scarfade,Laserfade (889)
 
Toàn quốc
24/1
1698 Cần mua thuốc Epidolle ( VN-2125-06 ) (1326)
 
Toàn quốc
24/1
1964 Cần mua thuốc Fenohexal 200 ( VN-6680-08 ) (1038)
 
Hà nội
24/1
3598 Cần mua thuốc Premarin ( VN-10442-05 ) (839)
 
Toàn quốc
24/1
3559 Cần mua thuốc Cealb ( VN-2735-07 ) (888)
 
Toàn quốc
24/1
3082 Cần mua thuốc Minoxidil 5% Bailleul ( VN-3636-07 ) (1081)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
2998 Cần mua thuốc Tiêu khiết thanh ( 9232/2009/YT-CNTC ) (988)
 
Miền Bắc
24/1
2508 Cần mua thuốc Ginkaron ( VN-6373-02 ) (1063)
 
Miền Bắc
24/1
2250 Cần mua thuốc Cao lỏng - Phụ lạc cao ( 1279/2010/YT-CNTC ) (1019)
 
Toàn quốc
24/1
3435 Cần mua thuốc Cefoxitin sodium for injection 1g ( VN-10977-10 ) (1078)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
935 Cần mua thuốc Vageston 100 ( VN-9301-05 ) (1162)
 
Toàn quốc
24/1
2015 Cần mua thuốc Niczen (Thiabendazole) ( VD-9134-09 ) (840)
 
Toàn quốc
24/1
1009 Cần mua thuốc hc Amisulpride 100, 200mg (811)
 
Toàn quốc
24/1
892 Cần mua thuốc Sevoflurane ( VN-5211-08 ) (653)
 
Toàn quốc
24/1
2417 Cần mua thuốc Hawontymulin ( VN-4965-07 ) (842)
 
Toàn quốc
24/1
2697 Cần mua thuốc Vitreolent 10ml ( VN-5931-01 ) (775)
 
Toàn quốc
24/1
2398 Cần mua thuốc Hemopoly ( VN-4389-07 ) (1552)
 
Toàn quốc
24/1
2349 Cần mua thuốc ( Eumovate cream 5g ) (1362)
 
Miền Trung
24/1
2235 Cần mua thuốc ( dược phẩm chức năng LIshou ) (675)
 
Toàn quốc
24/1
2790 Cần mua thuốc Haginat 125mg ( VNA-2025-04 ) (1214)
 
Toàn quốc
24/1
1236 Cần mua Lebatonil inj ,Megaqueen soft cap, Nimovac-V (10mg/10ml.. (1003)
 
Toàn quốc
24/1
1533 Cần mua Hoạt huyết dưỡng não Traphaco (1273)
 
Toàn quốc
24/1
1376 Cần mua thuốc sisocin dang siro (1275)
 
Toàn quốc
24/1
2477 Cần mua thuốc Xeloda 500MG (1064)
 
Toàn quốc
24/1
2557 Cần mua thuốc Heparin ( VN-12588-11 ) (1011)
 
Toàn quốc
24/1
80 Cần mua thuốc (Danapha Natrex 50) (1051)
 
Toàn quốc
24/1
2237 Cần mua thuốc Akurit 4 ( VN-10252-05 ) (1067)
 
Miền Bắc
24/1
1631 Cần mua thuốc Actifed tablet ( VN-8147-04 ) (798)
 
Toàn quốc
24/1
333 Cần mua thuốc Verospirone 25mg tables ( VN-4456-07 ) (942)
 
Toàn quốc
24/1
2761 Cần mua thuốc Virupos ( VN-7061-08 ) (1117)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
2572 Cần mua thuốc L-Cystine 500mg ( VNB-2814-05 ) (1492)
 
Toàn quốc
24/1
3186 Cần mua thuốc Sibutine-15 ( VN-5665-10 ) (575)
 
Toàn quốc
24/1
1476 Cần mua thuốc Mobimed 15 ( VNA-4233-05 ) (1453)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
2929 Cần mua thuốc Andriol testrocaps 40mg ( VN-8504-04 ) (1017)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
1932 Cần mua thuốc Aminazin 25mg ( VNA-1526-04 ) (1639)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
681 Cần mua thuốc Kim miễn khang (Fumacell) (1427)
 
Hà nội
24/1
564 Cần mua thuốc Duofilm (1897)
 
Toàn quốc
24/1
1454 Cần mua thuốc Cebedexacol ( VN-5519-01 ) (1040)
 
Toàn quốc
24/1
3071 Cần mua gấp thuốc Dexcir ( clarithromycin 500mg) (806)
 
Toàn quốc
24/1
3420 Cần mua thuốc Spiriva (958)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
2716 Cần mua thuốc Samjin Arginine ( VN-10226-05 ) (927)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
1485 Cần mua thuốc Sevenkit (1083)
 
Miền Bắc
24/1
1190 Cần mua thuốc Cao lỏng - Phụ lạc cao (1149)
 
Toàn quốc
24/1
2763 Cần mua thuốc Cefixime 100-200mg (1428)
 
Toàn quốc
24/1
2318 Cần mua thuốc ( Eumovate cream 5g ) (2594)
 
Miền Trung
24/1
2819 Cần mua thuốc L- Cystine 250mg+ Choline 250mg (1179)
 
Toàn quốc
24/1
2458 Cần mua thuốc Mifestad 200mg ( VNB-1172-03 ) (1077)
 
Hà nội
24/1
3311 Cần mua thuốc Ezerex ® ( 5346/2001/YT-CNTC ) (747)
 
Hà nội
24/1
3252 Cần mua thuốc Trianacin ( VNA-2174-04 ) (920)
 
Miền Bắc
24/1
2412 Cần mua thuốc Babyta ( VN-0056-06 ) (1220)
 
Toàn quốc
24/1
1431 Cần mua thuốc Sarium ( VN-9971-05 ) (793)
 
Toàn quốc
24/1
2393 Cần mua thuốc Leukokine Injection ( VN-5296-10 ) (1170)
 
Hà nội
24/1
618 Cần mua thuốc florinef (991)
 
Toàn quốc
24/1
536 Cần mua thuốc dầu cá biển sâu-Alaska Omega 3-6-9 ( 3423/2007/YT-CNTC.. (1096)
 
Toàn quốc
24/1
3196 Cần mua thuốc Talimus 0,1% ( VN-5825-08 ) (1101)
 
Hà nội
24/1
1368 Cần mua thuốc ( bạch hổ hoặc là cao của đà nẵng) (928)
 
Toàn quốc
24/1
842 Cần mua thuốc Plaslloid Injection ( VN-8920-09 ) (903)
 
Toàn quốc
24/1
2321 Cần mua thuốc Leucodinine B 10% ( VD-2194-06 ) (1325)
 
Hà nội
24/1
3398 Cần mua thuốc Glotifed ( VD-10195-10 ) (963)
 
Toàn quốc
24/1
3645 Cần mua thuốc Targreti, điều tri bệnh nhân Alzeihmer (775)
 
Toàn quốc
24/1
2930 Cần mua thuốc Aerrane ( VN-8056-04 ) (733)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
2201 Cần mua thuốc Novafex ( VN-3304-07 ) (1550)
 
Toàn quốc
24/1
506 Cần mua thuốc Drosperin ( VN1-030-07 ) (1184)
 
Toàn quốc
24/1
2804 Cần mua thuốc Daewontrigel ( VN-6369-02 ) (685)
 
Toàn quốc
24/1
683 Cần mua thuốc cốt thoát vương ( ctv-sdk-tc ) (808)
 
Tp.Hồ Chí Minh
24/1
741 Cần mua thuốc Lorafed ,Cenicid, Atnofed (1439)
 
Toàn quốc
24/1
2310 Cần mua thuốc Bividerm 5g ( VNB-3156-05 ) (753)
 
Toàn quốc
24/1
2479 Cần mua thuốc Jointos Capsule ( VN-10206-10 ) (1068)
 
Toàn quốc
24/1
1111 Cần mua thuốc Dayra cua GLOMED (1592)
 
Toàn quốc
24/1
2177 Cần mua thuốc QPLUS SUPER ( VN-9074-09 ) (1105)
 
Hà nội
24/1
18 Cần mua thuốc Antaspan 1 ( VN-6710-08 ) (1057)
 
Toàn quốc
24/1
3021 Cần mua thuốc Serenata 100 ( VN-5681-01 ) (790)
 
Miền Bắc
24/1
2480 Cần mua thuốc (1264)
 
Toàn quốc
24/1
3696 Cần mua thuốc (917)
 
Miền Trung
24/1
2533 Cần mua thuốc Duofilm 15ml ( VN-10350-05 ) (1234)
 
Toàn quốc
24/1
67 Cần mua thuốc (771)
 
Hà nội
24/1
1777 Cần mua thuốc Sulbactam Sodium ( nguyên liệu ) (1067)
 
Toàn quốc
24/1
1218 Cần mua thuốc Korcin ( VNA-4267-01 ) (1115)
 
Toàn quốc
24/1
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212