Test Elisa

    0     1125
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Hương Giang
Địa chỉ: 44/36 Đào Tấn, Ba Đình,Hà Nội
Điện thoại: 04 668 10 996
Email: khanhngoc.ltd@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Hà nội
Cập nhật lần cuối: 17/6
Schistosoma
(Thử định lượng ký sinh trùng sán máng, sán lá máu) 
Strongyloides ( Ký sinh trùng giun , lươn )
Cysticercosis ( Thử định lượng ấu trùng sán lợn, sán lá máng )
E. histolytica (Amebiasis)Trùng kiết lị
Echinococcus ( Sán kim lây nhiễm từ chó)
Toxocara ( Ký sinh trùng giun đũa, sán từ chó, mèo)
Trichinella ( Ký sinh trùng gây bệnh giun xoắn)


HAV Ab (competitive)
HAV IgM (capture)
HBc Ab (screening) 
HBc IgM (capture quantitative)
 HCV Ab (screening) 
HCV Ab (screening)  
HCV Ab (screening)
HCV Ab (screening)
HCV IgM (sandwich)
HCV Ab confirmation 
HDV Ab (total antibody)
HDV Ag
HDV IgM (capture)
HEV Ab (screening)
HEV IgM (sandwhich)
HEV IgG (qualitative) 
HBe Ag&Ab 
HBs Ab (quantitative)
HBs Ag one step (screening) 
HBs Ag one step (screening) 
HBs Ag one step (screening) 
HBs Ag one step (screening)
HBs Ag one Version ULTRA (scr.) 
HBs Ag one Version ULTRA (scr.) 
HBs Ag one Version ULTRA (scr.) 
HBs Ag one Version ULTRA (scr.) 
HBs Ag Confirmation
HBs Ag Confirmation 
CMV IgG (quantitative) 
CMV IgM (IgM capture)
HSV1 IgM (IgM capture)
HSV2 IgM  (IgM capture) 
HSV1&2 IgM (IgM capture)
HSV1 IgG (quantitative) 
HSV2 IgG (quantitative) 
 HSV1&2 IgG (quantitative) 
Rub IgG (quantitative) 
Rub IgM (IgM capture) 
Toxo IgG (quantitative) 
Toxo IgM (IgM capture) 
TORCH IgM screening (capture)
EBV VCA IgM (capture) 
EBV VCA IgG (quantitative) 
 EBV VCA IgA
EBV EBNA IgG (quantitative) 
H.Pylori IgG (quantitative)
H.Pylori IgA (quantitative) 
H.Pylori IgM (qualitative)
HP CagA IgA (quantitative) 
HP CagA IgG (quantitative)
Coxakie B Virus IgM
Measles Virus IgG
Measles Virus IgM 
Meningitis IgG
Dengue Virus IgG 
Dengue Virus IgM 
C.pneumoniae IgG 
C.pneumoniae IgA 
C.pneumoniae IgM 
C.trachomatis IgG 
C.trachomatis IgA 
C.trachomatis IgM 
Syph Ab (Syphilis screening) 
Syph IgM (qualitative)
T.cruzi Ab (recAg screening) 
 Malaria Ab ( recAg screening) 
 M.Tuberculosis IgG 
H.Pylori Ag
Extraction Kit for H.Pylori Ag
 HTLV I&II Ab (screening) 
HTLV I&II Ab (screening)
HIV 1&2 Ab&Ag (screening)  
HIV 1&2 Ab&Ag (screening)
HIV 1&2 Ab&Ag (screening) 
 HIV 1&2 Ab&Ag (screening) 
IgG anti SSA 52KD (rec Ag) 
IgG anti SSA 60KD (rec Ag) 
IgG anti SSB (rec Ag) 
IgG anti U1-snRNP 68 (rec Ag)
IgG anti dsDNA (rec Ag) 
IgG anti Sm (native Ag)
IgG anti Centromere B (rec Ag) 
IgG anti Jo-1 (rec Ag) 
IgG anti Scl-70 (rec Ag)
ANA screening 
 ENA screening 
 ANA 8 parameters profile 
 ENA 6 parameters profile 


1 AFP Test Kits (serum) 96 tests/kit
2 HAV IgM Test Kits (serum) 96 tests/kit
3 HCV Test Kits (serum) 96 tests/kit
4 HBsAg Test Kits (serum) 96 tests/kit
5 HBsAb Test Kits (serum) 96 tests/kit
6 HBeAg Test Kits (serum) 96 tests/kit
7 HBeAb Test Kits (serum) 96 tests/kit
8 HBcAb Test Kits (serum) 96 tests/kit
9 HIV Test Kits (serum) 96 tests/kit
10 Syphilis Test Kits (serum) 96 tests/kit


Liên hệ: Hương Giang
Công ty TNHH Thiết bị CN Môi trường và y tế Khánh Ngọc
ĐC: Số 44.36 Đào Tấn, Ba Đìn, Hà Nội
Fax: 04.3211 5816
Http://kntechvn.com

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


Test Elisa


Schistosoma (Thu dinh luong ky sinh trung san mang, san la mau)  Strongyloides ( Ky sinh trung giun , luon ) Cysticercosis ( Thu dinh luong au trung san lon, san la mang ) E. histolytica (Amebiasis)Trung kiet li Echinococcus ( San kim lay nhiem tu cho) Toxocara ( Ky sinh trung giun dua, san tu cho, meo) Trichinella ( Ky sinh trung gay benh giun xoan) HAV Ab (competitive) HAV IgM (capture) HBc Ab (screening)  HBc IgM (capture quantitative)  HCV Ab (screening)  HCV Ab (screening)   HCV Ab (screening) HCV Ab (screening) HCV IgM (sandwich) HCV Ab confirmation  HDV Ab (total antibody) HDV Ag HDV IgM (capture) HEV Ab (screening) HEV IgM (sandwhich) HEV IgG (qualitative)  HBe Ag&Ab  HBs Ab (quantitative) HBs Ag one step (screening)  HBs Ag one step (screening)  HBs Ag one step (screening)  HBs Ag one step (screening) HBs Ag one Version ULTRA (scr.)  HBs Ag one Version ULTRA (scr.)  HBs Ag one Version ULTRA (scr.)  HBs Ag one Version ULTRA (scr.)  HBs Ag Confirmation HBs Ag Confirmation  CMV IgG (quantitative)  CMV IgM (IgM capture) HSV1 IgM (IgM capture) HSV2 IgM  (IgM capture)  HSV1&2 IgM (IgM capture) HSV1 IgG (quantitative)  HSV2 IgG (quantitative)   HSV1&2 IgG (quantitative)  Rub IgG (quantitative)  Rub IgM (IgM capture)  Toxo IgG (quantitative)  Toxo IgM (IgM capture)  TORCH IgM screening (capture) EBV VCA IgM (capture)  EBV VCA IgG (quantitative)   EBV VCA IgA EBV EBNA IgG (quantitative)  H.Pylori IgG (quantitative) H.Pylori IgA (quantitative)  H.Pylori IgM (qualitative) HP CagA IgA (quantitative)  HP CagA IgG (quantitative) Coxakie B Virus IgM Measles Virus IgG Measles Virus IgM  Meningitis IgG Dengue Virus IgG  Dengue Virus IgM  C.pneumoniae IgG  C.pneumoniae IgA  C.pneumoniae IgM  C.trachomatis IgG  C.trachomatis IgA  C.trachomatis IgM  Syph Ab (Syphilis screening)  Syph IgM (qualitative) T.cruzi Ab (recAg screening)   Malaria Ab ( recAg screening)   M.Tuberculosis IgG  H.Pylori Ag Extraction Kit for H.Pylori Ag  HTLV I&II Ab (screening)  HTLV I&II Ab (screening) HIV 1&2 Ab&Ag (screening)   HIV 1&2 Ab&Ag (screening) HIV 1&2 Ab&Ag (screening)   HIV 1&2 Ab&Ag (screening)  IgG anti SSA 52KD (rec Ag)  IgG anti SSA 60KD (rec Ag)  IgG anti SSB (rec Ag)  IgG anti U1-snRNP 68 (rec Ag) IgG anti dsDNA (rec Ag)  IgG anti Sm (native Ag) IgG anti Centromere B (rec Ag)  IgG anti Jo-1 (rec Ag)  IgG anti Scl-70 (rec Ag) ANA screening   ENA screening   ANA 8 parameters profile   ENA 6 parameters profile  1 AFP Test Kits (serum) 96 tests/kit 2 HAV IgM Test Kits (serum) 96 tests/kit 3 HCV Test Kits (serum) 96 tests/kit 4 HBsAg Test Kits (serum) 96 tests/kit 5 HBsAb Test Kits (serum) 96 tests/kit 6 HBeAg Test Kits (serum) 96 tests/kit 7 HBeAb Test Kits (serum) 96 tests/kit 8 HBcAb Test Kits (serum) 96 tests/kit 9 HIV Test Kits (serum) 96 tests/kit 10 Syphilis Test Kits (serum) 96 tests/kit Lien he: Huong GiangCong ty TNHH Thiet bi CN Moi truong va y te Khanh NgocDC: So 44.36 Dao Tan, Ba Din, Ha NoiFax: 04.3211 5816Http://kntechvn.com
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212