C65 Máy đo độ dẫn

    0     652
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Dao Van Anh
Địa chỉ: 16 Lương Thế Vinh-Thanh Xuân-Hà Nội
Điện thoại: 0976 383 303
Email: vananhtbyte@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 24/5

BÚT ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

Model C65 – Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Mauritius

- Khoảng đo: 1999 µS/cm. Độ phân giải: 1µS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo

- Tự động bù trừ nhiệt độ 0 đến 500C với b=2%/0C

- Hiệu chuẩn 1 điểm bằng tay (vít vặn). Chống vô nước

- Điện cực có thể thay thế được (MA73075)

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0 đến 500C, độ ẩm 100% RH

- Pin: 3 pin x 1.5V alkaline, hoạt động khoảng 250 giờ liên tục

- Kích thước: 165 x 30 x 30 mm. Trọng lượng: 80 gam

Cung cấp bao gồm:

+ Bút đo độ dẫn  điện tử hiện số model C65, nắp bảo vệ

+ 20 ml dung dịch chuẩn 1413mS/cm

+ 1 vít hiệu chuẩn, 4 pin x 1.5V, hộp đựng máy

+ Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt và tiếng Anh)

 

BÚT ĐO TDS ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

Model T75 – Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Mauritius

- Khoảng đo: 0 – 1999 ppm (mg/L). Độ phân giải: 1 ppm (mg/L). Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo

- Tự động bù trừ nhiệt độ 0 đến 500C với b=2%/0C

- Hiệu chuẩn 1 điểm bằng tay (vít vặn). Chống vô nước

- Điện cực có thể thay thế được (MA73075)

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0 đến 500C, độ ẩm 100% RH

- Pin: 3 pin x 1.4V alkaline, hoạt động khoảng 250 giờ liên tục

- Kích thước: 165 x 30 x 30 mm. Trọng lượng: 80 gam

Cung cấp bao gồm:

+ Bút đo TDS điện tử hiện số model T75, nắp bảo vệ

+ 20 ml dung dịch chuẩn 1382 ppm

+  1 vít hiệu chuẩn, 4 pin x 1.5V, hộp đựng máy

+ Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt và tiếng Anh)

 


Bút đo pH điện tử hiện số

Model pH600 – Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Mauritius

-         Khoảng đo: 0đến 14 pH.

-         Độ phân giải : 0.1.

-         Độ chính xác: ± 0.2pH

Cung cấp bao gồm:

             + Bút pH điện tử hiện số  model pH600 và nắp bảo vệ

    + Dung dịch hiệu chuẩn  pH7 (20ml), vít hiệu chuẩn , 3 pin x 1.4V,
 
 + Hộp đựng máy . Hướng dẫn sử dụng  (Tiếng Việt và tiếng Anh)

 

BÚT ĐO EC/TDS/NHIỆT ĐỘ ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

Model EC60 – Hãng sản xuất: MARTINI – Mauritius

- Khoảng đo EC: 20.00 mS/cm. Độ phân giải: 0.01 mS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo

- Khoảng đo TDS: 10.00 ppt. Độ phân giải: 1 ppt. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo

- Khoảng đo nhiệt độ: 0.0 – 60.00C / 32.0 – 140.00F. Độ phân giải: 0.10C. Độ chính xác: ± 0.50C

- Hiệu chuẩn tự động 1 điểm. Chống vô nước

- Tự động bù trừ nhiệt độ với b= 0.0 đến 2.4%/0C

- Điện cực có thể thay thế được (MI 59P)

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0 đến 500C, độ ẩm 95% RH

- Pin: 4 pin x 1.5V alkaline, hoạt động khoảng 100 giờ, tự động tắc sau 8 phút nếu không sử dụng

- Kích thước: 200 x þ38 mm

- Trọng lượng: 100 gam

Cung cấp bao gồm:

+ Bút đo EC/TDS/Nhiệt độ model EC60, nắp bảo vệ

+ 20 ml dung dịch chuẩn 12880 µS/cm

+ 4 pin x 1.5V, hộp đựng máy

+ Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt và tiếng Anh)

 


MÁY ĐO OXY HÒA TAN CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

Model SM 600 – Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani

- Khoảng đo oxy hòa tan: 0.0 đến 19.9 mg/l (ppm)

- Độ phân giải: 0.1 mg/l (ppm)

- Độ chính xác: ±1.5% toàn khoảng đo

- Hiệu chuẩn: bằng tay 1 hoặc 2 điểm (zero và slope)

- Tự động bù trừ nhiệt độ: 0 đến 300C

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0 đến 500C; 95% RH

- Pin: 1 pin x 9 V, hoạt động khoảng 70 giờ

- Kích thước máy: rộng 80 x cao 145 x dầy 40 mm

Cung cấp bao gồm:

+ Máy đo oxy hòa tan cầm tay model SM600

+ Điện cực đo Oxy hòa tan dây dài 3 mét

+ 02 màn điện cực, dung dịch điện cực 30 ml

+ Vít hiệu chuẩn, 01 pin 9V

+ Va ly và hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt và tiếng Anh


MÁY ĐO OXY HÒA TAN/NHIỆT ĐỘ CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

Model Mi 605 – Hãng sản xuất: MARTINI – Rumani

- Khoảng đo oxy hòa tan: 0.0 đến 45.00 mg/L (ppm). Độ phân giải: 0.01 mg/l (ppm). Độ chính xác: ±1.5%F.S

- Khoảng đo oxy bảo hoà: 0.0 đến 300%. Độ phân giải: 0.1 %. Độ chính xác: ±1.5%F.S

- Khoảng đo nhiệt độ: 0.0 đến 50.00C (32 đến 1220F). Độ phân giải: 0.10C. Độ chính xác: ±0.50C

- Hiệu chuẩn tự động trong không khí   

- Bù nhiệt độ tự động từ 0 đến 500C

- Bù độ cao so với mực nước biển từ 0 đến 4 km, độ phân

giải 0.1 km

- Bù độ mặn từ 0 đến 80 g/L, độ phân giải 1g/L

- Hiển thị kết quả đo oxy và nhiệt độ đồng thời bằng màn

hình LCD

- Môi trường họat động: từ 0 đến 50oC, độ ẩm max 100% RH

- Kích thước: dài 200 x rộng 85 x cao 50 mm

- Pin hoạt động: 1 x 9V, thời gian sử dụng  100 giờ hoạt

động liên tục, tự động tắt sau 4 giờ không đo

- Khối lượng: 260 g (có pin)

Cung cấp bao gồm:

+ Máy đo oxy hòa tan/Nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số

model Mi 605

+ Điện cực đo Oxy hòa tan/nhiệt độ dây dài 3m

+ 02 màn điện cực, dung dịch điện cực 30 ml

+ 01 pin 9V, va ly và hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt và Anh)

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


C65 May do do dan


BUT DO DO DAN DIEN TU HIEN SO Model C65 – Hang san xuat: MILWAUKEE – Mauritius - Khoang do: 1999 µS/cm. Do phan giai: 1µS/cm. Do chinh xac: ± 2% toan khoang do - Tu dong bu tru nhiet do 0 den 500C voi b=2%/0C - Hieu chuan 1 diem bang tay (vit van). Chong vo nuoc - Dien cuc co the thay the duoc (MA73075) - Moi truong hoat dong: nhiet do 0 den 500C, do am 100% RH - Pin: 3 pin x 1.5V alkaline, hoat dong khoang 250 gio lien tuc - Kich thuoc: 165 x 30 x 30 mm. Trong luong: 80 gam Cung cap bao gom: + But do do dan  dien tu hien so model C65, nap bao ve + 20 ml dung dich chuan 1413mS/cm + 1 vit hieu chuan, 4 pin x 1.5V, hop dung may + Huong dan su dung (Tieng Viet va tieng Anh)   BUT DO TDS DIEN TU HIEN SO Model T75 – Hang san xuat: MILWAUKEE – Mauritius - Khoang do: 0 – 1999 ppm (mg/L). Do phan giai: 1 ppm (mg/L). Do chinh xac: ± 2% toan khoang do - Tu dong bu tru nhiet do 0 den 500C voi b=2%/0C - Hieu chuan 1 diem bang tay (vit van). Chong vo nuoc - Dien cuc co the thay the duoc (MA73075) - Moi truong hoat dong: nhiet do 0 den 500C, do am 100% RH - Pin: 3 pin x 1.4V alkaline, hoat dong khoang 250 gio lien tuc - Kich thuoc: 165 x 30 x 30 mm. Trong luong: 80 gam Cung cap bao gom: + But do TDS dien tu hien so model T75, nap bao ve + 20 ml dung dich chuan 1382 ppm +  1 vit hieu chuan, 4 pin x 1.5V, hop dung may + Huong dan su dung (Tieng Viet va tieng Anh)   But do pH dien tu hien so Model pH600 – Hang san xuat: MILWAUKEE – Mauritius -         Khoang do: 0den 14 pH. -         Do phan giai : 0.1. -         Do chinh xac: ± 0.2pH Cung cap bao gom:              + But pH dien tu hien so  model pH600 va nap bao ve     + Dung dich hieu chuan  pH7 (20ml), vit hieu chuan , 3 pin x 1.4V,  + Hop dung may . Huong dan su dung  (Tieng Viet va tieng Anh)   BUT DO EC/TDS/NHIET DO DIEN TU HIEN SO Model EC60 – Hang san xuat: MARTINI – Mauritius - Khoang do EC: 20.00 mS/cm. Do phan giai: 0.01 mS/cm. Do chinh xac: ± 2% toan khoang do - Khoang do TDS: 10.00 ppt. Do phan giai: 1 ppt. Do chinh xac: ± 2% toan khoang do - Khoang do nhiet do: 0.0 – 60.00C / 32.0 – 140.00F. Do phan giai: 0.10C. Do chinh xac: ± 0.50C - Hieu chuan tu dong 1 diem. Chong vo nuoc - Tu dong bu tru nhiet do voi b= 0.0 den 2.4%/0C - Dien cuc co the thay the duoc (MI 59P) - Moi truong hoat dong: nhiet do 0 den 500C, do am 95% RH - Pin: 4 pin x 1.5V alkaline, hoat dong khoang 100 gio, tu dong tac sau 8 phut neu khong su dung - Kich thuoc: 200 x þ38 mm - Trong luong: 100 gam Cung cap bao gom: + But do EC/TDS/Nhiet do model EC60, nap bao ve + 20 ml dung dich chuan 12880 µS/cm + 4 pin x 1.5V, hop dung may + Huong dan su dung (Tieng Viet va tieng Anh)   MAY DO OXY HOA TAN CAM TAY DIEN TU HIEN SO Model SM 600 – Hang san xuat: MILWAUKEE – Rumani - Khoang do oxy hoa tan: 0.0 den 19.9 mg/l (ppm) - Do phan giai: 0.1 mg/l (ppm) - Do chinh xac: ±1.5% toan khoang do - Hieu chuan: bang tay 1 hoac 2 diem (zero va slope) - Tu dong bu tru nhiet do: 0 den 300C - Moi truong hoat dong: nhiet do 0 den 500C; 95% RH - Pin: 1 pin x 9 V, hoat dong khoang 70 gio - Kich thuoc may: rong 80 x cao 145 x day 40 mm Cung cap bao gom: + May do oxy hoa tan cam tay model SM600 + Dien cuc do Oxy hoa tan day dai 3 met + 02 man dien cuc, dung dich dien cuc 30 ml + Vit hieu chuan, 01 pin 9V + Va ly va huong dan su dung (Tieng Viet va tieng Anh MAY DO OXY HOA TAN/NHIET DO CAM TAY DIEN TU HIEN SO Model Mi 605 – Hang san xuat: MARTINI – Rumani - Khoang do oxy hoa tan: 0.0 den 45.00 mg/L (ppm). Do phan giai: 0.01 mg/l (ppm). Do chinh xac: ±1.5%F.S - Khoang do oxy bao hoa: 0.0 den 300%. Do phan giai: 0.1 %. Do chinh xac: ±1.5%F.S - Khoang do nhiet do: 0.0 den 50.00C (32 den 1220F). Do phan giai: 0.10C. Do chinh xac: ±0.50C - Hieu chuan tu dong trong khong khi    - Bu nhiet do tu dong tu 0 den 500C - Bu do cao so voi muc nuoc bien tu 0 den 4 km, do phan giai 0.1 km - Bu do man tu 0 den 80 g/L, do phan giai 1g/L - Hien thi ket qua do oxy va nhiet do dong thoi bang man hinh LCD - Moi truong hoat dong: tu 0 den 50oC, do am max 100% RH - Kich thuoc: dai 200 x rong 85 x cao 50 mm - Pin hoat dong: 1 x 9V, thoi gian su dung  100 gio hoat dong lien tuc, tu dong tat sau 4 gio khong do - Khoi luong: 260 g (co pin) Cung cap bao gom: + May do oxy hoa tan/Nhiet do cam tay dien tu hien so model Mi 605 + Dien cuc do Oxy hoa tan/nhiet do day dai 3m + 02 man dien cuc, dung dich dien cuc 30 ml + 01 pin 9V, va ly va huong dan su dung (Tieng Viet va Anh)
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212