Máy trị viêm mũi dị ứng ko cần dùng thuốc BNS ( Medisana - Germany)

    0     1015
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: bui tu
Địa chỉ: 103 E8 phương Mai Đống Đa Hà Nội
Điện thoại: 0435763435
Email: buitutmhitech@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 18/2
CHỮA BỆNH KHÔNG CẦN DÙNG THUỐC ?


Khi thời tiết chuyển mùa, bệnh viêm đường hô hấp trên thường xuát hiện. Đây là căn bệnh phố biến ở vùng nhiệt đới gió mùa, mưa nắng thất thường. Trong các bệnh có liên quan đến hô hấp, viêm mũi dị ứng thường gặp nhất: Có người dị ứng theo mùa, có người viêm mũi dị ứng quanh năm.

Viêm mũi dị ứng đã trở nên ngày càng phổ biến hơn do thời đại công nghiệp hóa: khói, bụi, hóa chất...lan tỏa nhiều trong không khí mà niêm mạc mũi của chúng ta lại quá mẫn cảm với các chất kích thích đó, y học gọi là dị nguyên. Ngoài ra, có những dị nguyên khác cũng có thể gây dị ứng mũi như: bụi nhà, bụi phấn hoa, lông vật nuôi...Theo thống kê, phần lớn bệnh xảy ra khi những cơ địa quá nhạy cảm với sự thay đổi khí hậu của môi trường xung quanh, đây chính là căn bệnh gây dị ứng theo mùa. Triệu chứng đó là chảy nước mũi nhiều, nước mắt,rồi nghẹt mũi ở cả hai bên.

Việc dùng thuốc kháng Histamin là cần thiết trong điều trị viêm mũi dị ứng, có thể sử dụng một số thuốc biệt dược đang lưu hành trên thị trường dược phẩm nhưng cũng không thể triệt để.

Trước thực tế này tập đoàn Medisana (CHLB Đức) phát minh ra sản phẩm BNS

Sản phẩm đã được Công ty nhập khẩu đưa vào thị trường trong nước nhằm hỗ trợ việc điều trị cho những người mắc căn bệnh viêm mũi dị ứng sau 3 năm có mặt tại thị trường Việt Nam BNS đã giúp nhiều người thoát khỏi căn bệnh này. BNS ứng dụng phương pháp điều trị viêm mũi dị ứng không cần dùng thuốc, không gây cho người bệnh tác dụng phụ, nhờ vào ánh sáng quang học bước sóng ngắn hiệu quả bất ngờ.

Chữa bệnh bằng ánh sáng là một kiểu điều trị mới không cần dùng thuốc mà vẫn đem lại được hiệu quả về mặt y học đã và đang được các nước tin dùng bới BNS sẽ làm mất đi và thậm chí loại bỏ hoàn toàn phản ứng dị ứng một cách tự nhiên mà không có ảnh hưởng phụ, an toàn và tiện sử dụng. Đây là phương pháp chữa bệnh bằng ánh sáng chuyên sâu bằng cách sử dụng đèn dios hai cực có khả năng phát ra ánh sáng đỏ bước sóng ngắn chuẩn (660nm). Ánh sáng tại bước sóng ngắn này giúp làm tan đi các tác nhân của dị ứng, giảm rõ rệt đi chứng sổ mũi, hắt hơi. Bước sóng chuyên sâu còn giúp tăng cường khả năng kháng cự của cơ thể. Bên cạnh đó với hình thức gọn nhỏ tiện sử dụng chỉ cần 4phút 30 giây/ 1 lần, mỗi ngày sử dụng 3 lần, phần lớn số bệnh nhân giảm các triệu chứng sau 2 tuần điều trị. BNS sử dụng thuận tiện an toàn cho cả trẻ em từ 5tuổi và phụ nữ mang thai.

Chúc các bạn thành công với sản phẩm BNS .


*Thiết bị điều trị dị ứng mũi cao cấp BNS (CHLB ĐỨC) đã qua kiểm duyệt của Bộ Ytế VN Sản phẩm chính Hãng MEDISANA có tem chống hàng giả do Bộ cung cấp và được Hãng bảo hành toàn cầu 03 năm.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Công Ty Thiết Bị Công Nghệ Cao TM - Nhà PP&NK Hãng Medisana tại Việt Nam

Địa chỉ : 103E8 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

55D Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại : 043.5763435 / 043.5763436 /043.9449.222/ 0912500099

Web : www.medisana.com.vn

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


May tri viem mui di ung ko can dung thuoc BNS ( Medisana - Germany)


CHŨA BẸNH KHONG CÀN DÙNG THUÓC ?Khi thòi tiét chuyẻn mùa, bẹnh viem duòng ho háp tren thuòng xuát hiẹn. Day là can bẹnh phó bién ỏ vùng nhiẹt dói gió mùa, mua náng thát thuòng. Trong các bẹnh có lien quan dén ho háp, viem mũi dị úng thuòng gạp nhát: Có nguòi dị úng theo mùa, có nguòi viem mũi di ung quanh nam.Viem mũi dị úng dã trỏ nen ngày càng phỏ bién hon do thòi dại cong nghiẹp hóa: khói, bụi, hóa chát...lan tỏa nhièu trong khong khí mà niem mạc mũi của chúng ta lại quá mãn cảm vói các chát kích thích dó, y học gọi là dị nguyen. Ngoài ra, có nhũng dị nguyen khác cũng có thẻ gay dị úng mũi nhu: bụi nhà, bụi phán hoa, long vạt nuoi...Theo thóng ke, phàn lón bẹnh xảy ra khi nhũng co dịa quá nhạy cảm vói sụ thay dỏi khí hạu của moi truòng xung quanh, day chính là can bẹnh gay dị úng theo mùa. Triẹu chúng dó là chảy nuóc mũi nhièu, nuóc mát,ròi nghẹt mũi ỏ cả hai ben.Viẹc dùng thuóc kháng Histamin là càn thiét trong dièu trị viem mũi dị úng, có thẻ sủ dụng mọt só thuóc biẹt duọc dang luu hành tren thị truòng duọc phảm nhung cũng khong thẻ triẹt dẻ.Truóc thục té này tạp doàn Medisana (CHLB Dúc) phát minh ra sản phảm BNSSản phảm dã duọc Cong ty nhạp khảu dua vào thị truòng trong nuóc nhàm hõ trọ viẹc dièu trị cho nhũng nguòi mác can bẹnh viem mũi dị úng sau 3 nam có mạt tại thị truòng Viẹt Nam BNS dã giúp nhièu nguòi thoát khỏi can bẹnh này. BNS úng dụng phuong pháp dièu trị viem mũi dị úng khong càn dùng thuóc, khong gay cho nguòi bẹnh tác dụng phụ, nhò vào ánh sáng quang học buóc sóng ngán hieu qua bat ngo.Chũa bẹnh bàng ánh sáng là mọt kiẻu dièu trị mói khong càn dùng thuóc mà vãn dem lại duọc hiẹu quả vè mạt y học dã và dang duọc các nuóc tin dùng bói BNS sẽ làm mát di và thạm chí loại bỏ hoàn toàn phản úng dị úng mọt cách tụ nhien mà khong có ảnh huỏng phụ, an toàn và tiẹn sủ dụng. Day là phuong pháp chũa bẹnh bàng ánh sáng chuyen sau bàng cách sủ dụng dèn dios hai cục có khả nang phát ra ánh sáng dỏ buóc sóng ngán chuản (660nm). Ánh sáng tại buóc sóng ngán này giúp làm tan di các tác nhan của dị úng, giảm rõ rẹt di chúng sỏ mũi, hát hoi. Buóc sóng chuyen sau còn giúp tang cuòng khả nang kháng cụ của co thẻ. Ben cạnh dó vói hình thúc gọn nhỏ tiẹn su dụng chỉ càn 4phut 30 giay/ 1 làn, mõi ngày sủ dụng 3 làn, phàn lón só bẹnh nhan giảm các triẹu chúng sau 2 tuàn dièu trị. BNS sủ dụng thuạn tiẹn an toàn cho cả trẻ em tù 5tuỏi và phụ nũ mang thai.Chúc các bạn thành cong vói sản phảm BNS .*Thiet bi dieu tri di ung mui cao cap BNS (CHLB DUC) da qua kiem duyet cua Bo Yte VN San pham chinh Hang MEDISANA co tem chong hang gia do Bo cung cap va duoc Hang bao hanh toan cau 03 nam.Moi chi tiet xin lien he :Cong Ty Thiet Bi Cong Nghe Cao TM - Nha PP&NK Hang Medisana tai Viet NamDia chi : 103E8 Phuong Mai - Dong Da - Ha Noi55D Hang Bai - Hoan Kiem - Ha NoiDien thoai : 043.5763435 / 043.5763436 /043.9449.222/ 0912500099Web : www.medisana.com.vn
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212