Máy sinh hóa tự động (Ba Lan), hóa chất sinh hóa (Mỹ)

    0     766
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Đinh Văn Hải
Địa chỉ: P8-Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 097-985-2956/0466524148
Email: hamemysales@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 21:28

MÁY SINH HOÁ TỰ ĐỘNG(Ba Lan), HOÁ CHẤT SINH HOÁ (Mỹ) (12)
Lien hệ: Đinh Văn Hải-0979852956


CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY

Hamemy Co.,Ltd xin kính chào quý khách hàng, sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách hàng một số sản phẩm chính của công ty chúng tôi:  Hy vọng quý khách bớt chút thời gian vàng bạc tham khảo và sử dụng khi có nhu cầu hoặc giới thiệu người quen sử dung:

  1) Nhà phân phối chính thức máy xét nghiệm sinh hoá hoàn toàn tự động chính hãng  PZ Cormay  S.A nước sản xuất Ba Lan giá cả hợp lý, miễn phí dịch vụ cài đặt hướng dẫn sử dụng. Giá ưu đãi đặc biệt cho đơn đặt hàng trước 15 tháng 12 năm 2009.

 

ACCENT 200:

·       Công suất: 200 xét nghiệm / giờ

·       Có khay chứa bệnh phẩm và khay chứa hoá chất - 40 vị trí cho hoá chất và 40 vị trí cho mẫu bệnh phẩm trong ngăn bảo quản lạnh (4-10oC) cùng với vị trí chuẩn định và vị trí để huyết thanh kiểm tra.

·       Thực hiện rửa bên trong và bên ngoài tỷ lệ < 0.1%

·       Tự động pha loãng mẫu và bộ pha loãng với tỷ lệ lên tới 150 lần

·       Kim hút hoá chất và bệnh phẩm – phát hiện, kiểm tra, đánh giá mức dung dịch và bảo vệ kim khi có va chạm.

·       Chương trình cho người dùng xác lập và tính toán các thông số đo.

·       Lượng mẫu bệnh phẩm: 3"45µL, mức 0.5ul

 

   ACCENT 300:

·                Tự động, riêng biệt, truy cập ngẫu nhiên ưu tiên chạy mẫu

·                300 xét nghiệm/ giờ

·                Đo mật độ quang Abs, độ đục.

·                Người dùng được xác định hồ sơ và tính toán hoá học

·                Bóng đèn Halogen

·                Bộ quang riêng biệt, quang kế điểm sợi tĩnh

·                340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700 nm

·                -0.5"4.5 Abs (độ thay đổi 10mm )

·                0. 001 Abs

·                Điểm cuối, hai điểm, động học, hoá chất đơn / hoá chất kép,

                 đơn sắc / Biochromatic, chuẩn đa điểm tuyến tính / không tuyến tính

 

2) HOÁ CHẤT SINH HOÁ CỦA MỸ CHO TẤT CẢ CÁC MÁY SINH HOÁ TỤ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐÔNG(Phân phối độc quyền tại Việt Nam). Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập: www.jasdiagnostics.com/  để biết thêm chi tiết

3) DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG TRỌN GÓI CÁC THIẾT BỊ TRONG BỆNH VIỆN PHÒNG KHÁM, CÀI ĐẶT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC THIẾT BỊ Y TẾ.

 Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY

ĐC: P8. Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 04-66524148/ 097-985-2956

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

 

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


May sinh hoa tu dong (Ba Lan), hoa chat sinh hoa (My)


MAY SINH HOA TU DONG(Ba Lan), HOA CHAT SINH HOA (My) (12)Lien he: Dinh Van Hai-0979852956 CONG TY TNHH THIET BI Y TE HAMEMY Hamemy Co.,Ltd xin kinh chao quy khach hang, sau day chung toi xin gioi thieu toi quy khach hang mot so san pham chinh cua cong ty chung toi:  Hy vong quy khach bot chut thoi gian vang bac tham khao va su dung khi co nhu cau hoac gioi thieu nguoi quen su dung:   1) Nha phan phoi chinh thuc may xet nghiem sinh hoa hoan toan tu dong chinh hang  PZ Cormay  S.A nuoc san xuat Ba Lan gia ca hop ly, mien phi dich vu cai dat huong dan su dung. Gia uu dai dac biet cho don dat hang truoc 15 thang 12 nam 2009.   ACCENT 200: ·       Cong suat: 200 xet nghiem / gio ·       Co khay chua benh pham va khay chua hoa chat - 40 vi tri cho hoa chat va 40 vi tri cho mau benh pham trong ngan bao quan lanh (4-10oC) cung voi vi tri chuan dinh va vi tri de huyet thanh kiem tra. ·       Thuc hien rua ben trong va ben ngoai ty le ·       Tu dong pha loang mau va bo pha loang voi ty le len toi 150 lan ·       Kim hut hoa chat va benh pham – phat hien, kiem tra, danh gia muc dung dich va bao ve kim khi co va cham. ·       Chuong trinh cho nguoi dung xac lap va tinh toan cac thong so do. ·       Luong mau benh pham: 3"45µL, muc 0.5ul      ACCENT 300: ·                Tu dong, rieng biet, truy cap ngau nhien uu tien chay mau ·                300 xet nghiem/ gio ·                Do mat do quang Abs, do duc. ·                Nguoi dung duoc xac dinh ho so va tinh toan hoa hoc ·                Bong den Halogen ·                Bo quang rieng biet, quang ke diem soi tinh ·                340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700 nm ·                -0.5"4.5 Abs (do thay doi 10mm ) ·                0. 001 Abs ·                Diem cuoi, hai diem, dong hoc, hoa chat don / hoa chat kep,                  don sac / Biochromatic, chuan da diem tuyen tinh / khong tuyen tinh   2) HOA CHAT SINH HOA CUA MY CHO TAT CA CAC MAY SINH HOA TU DONG VA BAN TU DONG(Phan phoi doc quyen tai Viet Nam). Thong tin chi tiet xin vui long truy cap: www.jasdiagnostics.com/  de biet them chi tiet 3) DICH VU BAO TRI BAO DUONG TRON GOI CAC THIET BI TRONG BENH VIEN PHONG KHAM, CAI DAT HUONG DAN SU DUNG VA CHUYEN GIAO CONG NGHE TRONG LINH VUC THIET BI Y TE.  Quy khach hang co nhu cau vui long lien he: CONG TY TNHH THIET BI Y TE HAMEMY DC: P8. Dinh Thon, My Dinh, Tu Liem, Ha Noi DT: 04-66524148/ 097-985-2956 Rat han hanh duoc phuc vu quy khach!  
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212