Ống nhựa gân xoắn

    0     1022
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Trinh Tâm
Địa chỉ: Số 4, Tôn Đức Thắng, Tôn Đức Thắng, Hà Nội
Điện thoại: 0982966904
Email: thanhtam86@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 14:13
Mô tả sản phẩm: Tên đầy đủ: Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long Nguyên liệu: HDPE(High Density Polyethylene) Chủng loại PH162, do LG Chem, Ldt cung cấp Màu sắc: Chín màu: màu da cam, màu đen, màu ghi, màu xanh da trời Đặc tính kỹ thuật của nguyên liệu: [IMG]http://i1233.photobucket.com/albums/ff388/comnhaqn/HDPE.gif[/IMG] Tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm - Sản phẩm ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long sản xuất theo tiêu chuẩn KSC 8455:2005 (Ủy ban tiêu chuẩn Hàn Quốc). - Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn về phương pháp lắp đặt cáp điện lực đi ngầm trong đất TCVN 7997:2009 (Tiêu chuẩn Quốc Gia). Quy cách sản phẩm: - Sản phẩm được đóng gói theo cuộn tiêu chuẩn. - Trong ống có sẵn dây mồi luồn cáp bằng dây thép bọc nhựa PVC đường kính 2mm. Dây mồi dùng để mồi dây kéo cáp chuyên dụng, không sử dụng để trực tiếp kéo các dây cáp nặng. - Mối cuộn ống được đóng gói bằng 4 dây nilon Ø8 cột chặt. Trên mỗi cuộn có tem nhãn đóng gói theo mẫu. Hiệu quả: - Nhờ độ bền cao, khả năng luồn cáp dễ dàng nhờ có dây mồi, chiều dài liên tục có khả năng uốn lượn phù hợp theo địa hình ống nhựa xoắn Thăng Long dần thay thế ống thẳng và hào kỹ thuật truyền thống, đem lại cho chủ đầu tư, nhà tư vấn, đơn vị thi công một giải pháp hữu hiệu và tiết kiệm chi phí. - Là nhà sản xuất nên giá thành ống nhựa của công ty chúng tôi rất cạnh tranh. Sản phẩm cung cấp một giải pháp kinh tế nhất cho các công trình điện,thuận lợi với việc bảo dưỡng và thay thế cáp sau này Tài liệu tham khảo: http://www.mediafire.com/?qac92dpqpwews89 Thông tin liên hệ: Ms Tâm - Công ty Cổ phần Ba An - VpĐD tại Tp.HCM Mobile: 0982 966 904 – (08) 222 97 369 Email: tbdien.sg@gmail.com

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


Ong nhua gan xoan


Mo ta san pham: Ten day du: Ong nhua xoan HDPE Thang Long Nguyen lieu: HDPE(High Density Polyethylene) Chung loai PH162, do LG Chem, Ldt cung cap Mau sac: Chin mau: mau da cam, mau den, mau ghi, mau xanh da troi Dac tinh ky thuat cua nguyen lieu: [IMG]http://i1233.photobucket.com/albums/ff388/comnhaqn/HDPE.gif[/IMG] Tieu chuan san xuat san pham - San pham ong nhua xoan HDPE Thang Long san xuat theo tieu chuan KSC 8455:2005 (Uy ban tieu chuan Han Quoc). - San pham phu hop voi tieu chuan ve phuong phap lap dat cap dien luc di ngam trong dat TCVN 7997:2009 (Tieu chuan Quoc Gia). Quy cach san pham: - San pham duoc dong goi theo cuon tieu chuan. - Trong ong co san day moi luon cap bang day thep boc nhua PVC duong kinh 2mm. Day moi dung de moi day keo cap chuyen dung, khong su dung de truc tiep keo cac day cap nang. - Moi cuon ong duoc dong goi bang 4 day nilon Ø8 cot chat. Tren moi cuon co tem nhan dong goi theo mau. Hieu qua: - Nho do ben cao, kha nang luon cap de dang nho co day moi, chieu dai lien tuc co kha nang uon luon phu hop theo dia hinh ong nhua xoan Thang Long dan thay the ong thang va hao ky thuat truyen thong, dem lai cho chu dau tu, nha tu van, don vi thi cong mot giai phap huu hieu va tiet kiem chi phi. - La nha san xuat nen gia thanh ong nhua cua cong ty chung toi rat canh tranh. San pham cung cap mot giai phap kinh te nhat cho cac cong trinh dien,thuan loi voi viec bao duong va thay the cap sau nay Tai lieu tham khao: http://www.mediafire.com/?qac92dpqpwews89 Thong tin lien he: Ms Tam - Cong ty Co phan Ba An - VpDD tai Tp.HCM Mobile: 0982 966 904 – (08) 222 97 369 Email: tbdien.sg@gmail.com
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212